home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Arroyo Stephen

Cykle życia i związki międzyludzkie

Genre: religion
Read this book now
Download in formats: fb2 198k, epub 304k, mobi 364k, txt, html

hide Table of Contents

 1. STEPHEN ARROYO
 2. CYKLE ZYCIA I ZWIAZKI MIEDZYLUDZKIE.
 3. ASTROLOGICZNE WZORCE INDYWIDUALNYCH DO \SWIADCZE\N
 4. PRZEK LAD: ALINA POZAROWSZCZYK
 5. Wst ep do drugiego wydania ameryka\nskiego
 6. Wst ep
 7. Systematyczny zarys synastrii
 8. Cz e\s\c I
 9. Systematyczny zarys synastrii
 10. Cz e\s\c II
 11. Ksi ezyc
 12. Powinowactwo lub jego brak
 13. Lew, pi aty dom i zywiol ognia
 14. Si \odmy dom, Saturn i Pluton
 15. Uwagi na temat Urana i opozycji
 16. Aspekty do S lo\nca i Ksiezyca
 17. Dom jedenasty, \osmy i pierwszy
 18. Poj ecie „wsp\olnych do\swiadcze\n”
 19. Pokrewne progresje i tranzyty
 20. Tranzyty Jowisza i Saturna przez pi aty i si\odmy dom
 21. Wenus i Mars w zywiolach i w znakach
 22. Wenus w Baranie
 23. Wenus w Byku
 24. Wenus w Bli \znietach
 25. Wenus w Raku
 26. Wenus w Lwie
 27. Wenus w Pannie
 28. Wenus w Wadze
 29. Wenus w Skorpionie
 30. Wenus w Strzelcu
 31. Wenus w Kozioro zcu
 32. Wenus w Wodniku
 33. Wenus w Rybach
 34. Mars w Baranie
 35. Mars w Byku
 36. Mars w Bli \znietach
 37. Mars w Raku
 38. Mars w Lwie
 39. Mars w Pannie
 40. Mars w Wadze
 41. Mars w Skorpionie
 42. Mars w Strzelcu
 43. Mars w Kozioro zcu
 44. Mars w Wodniku
 45. Mars w Rybach
 46. „Karmienie” pola energetycznego
 47. S lo\nce i Ksiezyc
 48. Aspekty por \ownawcze
 49. Aspekty Jowisza
 50. Aspekty pobudzaj ace
 51. Opozycje S lo\nce-Ksiezyc i Ksiezyc-Ksiezyc
 52. Opozycja S lo\nce-Slo\nce
 53. Opozycje Wenus-Wenus i Mars-Mars
 54. Aspekty Merkurego
 55. Wzajemny wp lyw p\ol energetycznych
 56. Przeprowadzanie syntezy
 57. Przyk ladowa tabela danych do analizy por\ownawczej
 58. Aspekty do ascendentu
 59. Zastosowanie dom \ow w analizie por\ownawczej
 60. Dominacja pewnego typu aspekt \ow
 61. Synastria a karma
 62. Domy wodne i ogniste
 63. Ocena ludzi, a nie tylko kosmogram \ow
 64. URODZENIOWE ASPEKTY MARSA I WENUS DO PLANET ZEWN ETRZNYCH
 65. Aspekty Urana do Wenus i Marsa
 66. Aspekty Neptuna z Wenus i Marsem
 67. Aspekty Plutona z Wenus i Marsem
 68. Przyk ladowa analiza por\ownawcza
 69. Wp lyw planet i ascendentu
 70. Domy k atowe, nastepujace i upadajace
 71. Domy zycia lub tozsamo\sci
 72. Domy relacji i zwi azk\ow
 73. Domy praktyczne lub domy posiadania
 74. Domy wra zliwo\sci
 75. Uwaga: Znakomit a praca na temat synastrii jest ksiazka Lois H. Sargent How to Handle Your Human Relations.
 76. Wzorzec tranzyt \ow
 77. Tranzyty Saturna a odpowiedzialno \s\c
 78. Uwagi na temat poszczeg \olnych tranzyt\ow
 79. Kolejne kroki w definiowaniu osobistego znaczenia tranzyt \ow
 80. Podstawowe rytmy i funkcje tranzytuj acych planet
 81. Jowisz i Saturn w domach
 82. Tranzyty Jowisza i Saturna przez pierwszy dom
 83. Tranzyty Jowisza i Saturna przez drugi dom
 84. Tranzyty Jowisza i Saturna przez trzeci dom
 85. Powroty w cyklu Jowisza, Saturna i Marsa
 86. Tranzyty Jowisza i Saturna przez czwarty dom
 87. Tranzyty Jowisza i Saturna przez pi aty dom
 88. Tranzyty Jowisza i Saturna przez sz \osty dom
 89. Tranzyty Jowisza i Saturna przez si \odmy dom
 90. Tranzyty Jowisza i Saturna przez \osmy i dziewiaty dom
 91. Tranzyty Jowisza i Saturna przez dziesi aty, jedenasty i dwunasty dom
 92. Kilka uwag na temat tranzyt \ow Urana
 93. Uwagi ko \ncowe
 94. V. KILKA UWAG NA TEMAT DORADZTWA ASTROLOGICZNEGO
 95. Zaufanie do doradcy
 96. (Do kopiowania i u zytku czytelnik\ow)


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Cykle życia i związki międzyludzkie на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha