home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Кульчицький Станіслав

Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 1

Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 1 Оценка: 5.0 (1)
Genre: historical
Annotation:
Книга професора Станіслава Кульчицького досліджує витоки та постання комуністичної доктрини в Європі та Росії XIX ст., природу радянської влади в СРСР, а також соціально-економічні й суспільно-політичні процеси в Україні у XX ст. Автор встановлює зовнішні та внутрішні причини трансформації демократичної революції в комуністичну, аналізує природу національної радянської державності, вивчає здобутки й провали першого комуністичного штурму, замаскованого більшовиками під концепт «воєнного комунізму», а також подає цікаву інтерпретацію причинно-наслідкових зв’язків у подіях, пов’язаних із запровадженням непу.
Центральне місце в книзі відведене другому комуністичному штурму 1929–1938 рр., який призвів до кардинальних зрушень у соціальній структурі та економічному базисі українського суспільства й супроводжувався жахливими репресіями, спрямованими на придушення національно-визвольного руху й опору комуністичним перетворенням. Як підкреслює автор, ці перетворення зупинилися на півдорозі внаслідок об’єктивної неможливості втілити ідею ленінської держави-комуни в реальне життя. Але навіть утіленого було досить, щоб поставити Україну разом з усім «соціалістичним табором» поза рамками світового цивілізаційного процесу.
Завершальні розділи книги містять аналіз кризи командної економіки, нездатної протистояти викликам постіндустріальної революції. Політика «перебудови», якою в Кремлі сподівалися призупинити кризу радянського ладу, призвела до результатів, протилежних очікуваним. Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала другий у XX ст. шанс на здобуття реальної незалежності. Однак питання про те, як розпорядитися цим шансом, залишається актуальним і в наші дні.
Read this book now
Download in formats: fb2 900k, lrf 1m, epub 2m, mobi 2m, txt, html

hide Table of Contents

 1. Станіслав Кульчицький ЧЕРВОНИЙ ВИКЛИК Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. Розділ 1 КОМУНІСТИЧНА ДОКТРИНА
 4. 1.1 Постановка проблеми
 5. 1.2 Родоначальники марксизму
 6. 1.3 «Маніфест Комуністичної партії». Категорія власності
 7. 1.4 Ревізія комуністичної доктрини
 8. 1.5 Поява В. Леніна на історичній арені
 9. 1.6 Комуністична доктрина очима В. Леніна
 10. Розділ 2 ДЕМОКРАТИЧНИЙ І РАДЯНСЬКИЙ ПОЛЮСИ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
 11. 2.1 Постановка проблеми
 12. 2.2 Типологія революцій
 13. 2.3 Повалення самодержавства
 14. 2.4 Радянський чинник у Російській революції
 15. 2.5 Утворення Тимчасового уряду
 16. 2.6 Привид комунізму в Російській революції
 17. 2.7 Криза Тимчасового уряду
 18. 2.8 Радянські гасла в арсеналі більшовиків
 19. 2.9 Більшовицький переворот під радянськими гаслами
 20. 2.10 Агонія Російської революції
 21. Розділ 3 ПОЧАТОК КОМУНІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
 22. 3.1 Постановка проблеми
 23. 3.2 Перехід до реалізації комуністичної доктрини
 24. 3.3 Ленінська держава-комуна
 25. 3.4 Створення компартійно-радянської вертикалі влади
 26. 3.5 Соціально-економічні перетворення
 27. 3.6 Програма РКП(б) 1919 р.
 28. Розділ 4 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
 29. 4.1 Постановка проблеми
 30. 4.2 Україна і українці напередодні революції
 31. 4.3 Виникнення Центральної Ради
 32. 4.4 Проголошення автономії України
 33. 4.5 Утворення Української Народної Республіки
 34. 4.6 Поява в Україні радянської квазідержави
 35. 4.7 Гетьманат П. Скоропадського
 36. 4.8 Західноукраїнська Народна Республіка
 37. 4.9 Відновлення УНР
 38. Розділ 5 УТВЕРДЖЕННЯ УСРР
 39. 5.1 Постановка проблеми
 40. 5.2 Наступ радянських військ
 41. 5.3 Формування радянських органів влади
 42. 5.4 Утворення українського компартійного центру
 43. 5.5 «Воєнно-політичний союз»
 44. 5.6 Економічна політика Кремля в УСРР
 45. 5.7 Початок комуністичних перетворень на селі
 46. 5.8 Падіння радянської влади
 47. 5.9 Воєнні дії на Правобережжі
 48. Розділ 6 РЕСТАВРАЦІЯ УСРР
 49. 6.1 Постановка проблеми
 50. 6.2 «Про Радянську владу на Україні»
 51. 6.3 Вибудовування радянської вертикалі влади
 52. 6.4 Компартійна вертикаль влади
 53. 6.5 Профспілки і комнезами в системі влади
 54. 6.6 Комуністичні перетворення
 55. 6.7 Продовольча розверстка
 56. 6.8 Радянсько-польська війна
 57. 6.9 Розгром білогвардійців П. Врангеля
 58. 6.10 Договір 28 грудня 1920 р.
 59. Примітки


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 1 на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha
Loading...