home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Каппелер Андреас

Мала історія України

Мала історія України Translation: Блaщyк Олeг
Оценка: 5.0 (39)
Genre: historical
Annotation:
Книжка видатного історика, іноземного члена Національної академії наук України Андреаса Каппелера була написана на замовлення мюнхенського видавництва «Бек» і ставила за мету ознайомити західних європейців з народом новопосталої держави, історією та сучасністю України.
Для українського читача це не просто посібник з історії — «погляд із зовні» дозволив по-новому розставити деякі акценти та висвітлити окремі проблеми. Багаторічний досвід досліджень етнічних меншин та національних рухів обумовив особливості книжки. Автор інтегрував в українську історію поляків, росіян, євреїв, німців. Відмова від концентрації на історії етнічних українців повинна посилити поняття політичної або громадянської державної нації, закріплене в Конституції України. Поворот до багатоетнічної політичної нації, на думку автора, повинен стати засобом для подолання численних сучасних конфліктів і зміцнення молодої української демократії.
Year: 2007 г.
Read this book now
Download in formats: fb2 642k, lrf 895k, epub 745k, mobi 1012k, txt, html

hide Table of Contents

 1. Андреас Каппелер МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 2. Передмова автора до українського видання
 3. Вступ
 4. 1. Україна та українці: географічна та етнічна даність
 5. 2. Київська Русь та суперечка навколо її спадщини
 6. 3. Галицько-Волинське князівство — Литва — Польща: Україна у XIII–XVI століттях
 7. 4. Запорозькі козаки й виникнення Гетьманської держави
 8. Піднесення козацтва
 9. Повстання Хмельницького та виникнення Гетьманщини
 10. Угода з Московською державою
 11. 5. Україна на початку XVIII століття
 12. Соціально-політична організація окремих регіонів
 13. Соціально-економічна структура
 14. Культури України
 15. 6. Інтеграція в Російську імперію у XVIII столітті та поділи Польщі
 16. Мазепа та Петро Великий
 17. Ліквідація Гетьманщини та Січ за часів Катерини II
 18. Соціальна, економічна і культурна інтеграція
 19. Українці в Речі Посполитій
 20. 7. Україна за царя та імператора. Початок українського національного руху в першій половині XIX сторіччя
 21. Інтеграція Південної та Правобережної України у Російську імперію
 22. «Тірольці Сходу»
 23. Початок українського національного руху
 24. 8. Модернізація та національний рух до 1914 року
 25. Реформи та індустріалізація
 26. Уповільнений національний рух і репресивна політика щодо українців у Російській імперії
 27. Динамічний розвиток національного руху в Галичині
 28. Утворення партій і революція в Росії
 29. 9. Україна напередодні Першої світової війни
 30. Українці та не українці
 31. Соціальні групи на селі та в місті
 32. Народна освіта та культури етнічних груп
 33. 10. Війна, революція та невдале державотворення у 1914–1920 роках
 34. Між двома вогнями в Першій світовій війні
 35. Революція в Росії та в Україні
 36. Україна в громадянській війні: перебіг подій
 37. Україна у громадянській війні: діючі сили
 38. Крах держави: внутрішні та зовнішні чинники
 39. 11. Українська Соціалістична Радянська Республіка: національне будівництво у двадцяті, терор у тридцяті роки
 40. Гнучка національна політика
 41. Українізація
 42. Індустріалізація, примусова колективізація, Голодомор і «чистки»
 43. 12. Українці за межами Радянського Союзу в період між світовими війнами
 44. Політика асиміляції та український опір у Польщі
 45. Українці в Румунії та Чехо-Словаччині
 46. 13. Україна між сталінізмом і націонал-соціалізмом у Другій світовій війні
 47. Україна в умовах німецької окупації
 48. Реінтеграція в Радянський Союз і примусова ідеологізація
 49. 14. Відлига та нові морози: Україна у 1953–1985 роках
 50. Часткова десталінізація та нова українізація
 51. «Чистки» та русифікація
 52. Український рух опозиції
 53. 15. Розпад Радянського Союзу та виникнення української держави
 54. Шлях до незалежності
 55. Проблеми нової української держави
 56. Хронологічна таблиця
 57. Карти
 58. Образ історії України Андреаса Каппелера
 59. Примітки


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Мала історія України на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha
Loading...