Book: Душевне сяйвоУкраїнська академія оригнінальних ідей


БІЛИК В.Д.


ДУШЕВНЕ СЯЙВО


Душевне Сяйво - це суб'єктивне сприйняття горіння Домінанти Душевного Сонця.

Я відчував і переживав Душевне Сяйво як урочистий і надзвичайно важливий стан

моєї душі.По своєму значенню він набагато перевершував все те, що проникало в

мою душу, в мою свідомість із навколишнього світу, із того, що діялося навколо мене.

Душевне Сяйво - це основа мого життя, найважливіший фактор мого існування.Воно

дало мені найголовніше - здатність любити світ, тонкий,проникливий розум, щоб розу-

міти, і невтомну працездатність, щоб творити добро в духовній, інтелектуальній сфе-

рі.

Душевне Сяйво - це величезне, неоціниме моє багатство. Завдяки йому мені не дове-

лося бути тільки споживачем у цьому світі, а стати його донором - безкорисливо від -

давати світові свої ідеї, свої знання.

Душевне Сяйво породжувало в мене почуття радості життя, радості чистої, безкори-

сливої, якою хочеться щедро поділитися з навколишніми.Радість життя не залишала

мене ніколи. Вона не залишала мене навіть тоді, коли я тяжко хворів і лежав у лікарні,

у палаті смертників, коли на мене дивилися як на безнадійного, як на мерця. Радість

життя врятувала мене тоді від смутку, від відчаю, повернула мені здоров'я, силу і ба -

дьорість духу.Душевне Сяйво приносило мені величезнву радість навіть від того, що

я просто живу, рухаюсь, дихаю, працюю, просуважсь вперед.

Душевне Сяйво наповнювало мене оптимізмом, бадьорістю духу, відчуттям фізично-

ного і психічного здоров'я і сили, повноти життя, закоханості у світ, душевного просвіт-

лення; породжувало цілу гаму найпрекрасніших почуттів - любові, ніжності, ласки, лагі-

дності, миролюбства, дружелюбства, святості, благоговіння; звільняло і очищало від

сліпих сил тваринного егоїзму і агресивності, від патологічних почуттів страху, ненави-

сті і злоби; надихало на духовний поступ, на пошук істини, на добротворчість, на рух

вперед до великого гуманістичного ідеалу.

Душевне Сяйво виловлювало із зовнішнього світу і утримувало в душі, в свідомості

тільки високе, чисте, благородне, прекрасне, розумне, величне, ніжне, добре, сонцесяй-

не, все те, що бадьорить дух, що наповнює і укріплює душу вірою в себе, в свої сили, у

свій інтелект, що очищає її від скверни, яка іноді проникала до неї із зовнішнього спо -

твореного світу.

Я до нестями люблю це Душевне Сяйво! Воно носить відбиток вищої краси, яка пере-

вищує всі красоти світу! Воно пробуджує в мене відчуття легкості і сили, вищої свобо-

ди і гармонії, єдності з Природою і Всесвітом, відчуття безмежного щастя.Воно прино--

сить мені ні з чим не порівняну насолоду! Коли я буваю наодинці і милуюсь Душевним

Сяйвом, я довгний час не можу сприймати зовнішнього світу - він викликає в мене ба-

гато негативних емоцій.

Я беріг Душевне Сяйво, як зіницю ока, як найдорожчий свій духовний скарб.

Але бували моменти, коли воно затухало, залишало мене. Тоді у мене появлялось та-

ке відчуття,ніби на землю опустився непроглядний морок, з якого було дуже важко

виборсуватись.

Під час затухання Душевного Сяйва у мене появлялись різні негаразди: то я втрачав

пам'ять і забував про головну мету свого життя. Тоді мені здавалось, що моє життя

розсипається на окремі незначні фрагменти, між якими не видно було ніяких розум--

них зв'язків. Кожний фрагмент я сприймав, як щось безглузде, і я почував себе перед

ним повністю безпорадним; то я не міг глибоко зануритись у роботу. Внаслідок цього

у мене змінювалось багато різних неприємних станів - сумних, дратівливих,інколи на--

віть злобливих. Ці стани появлялись спорадично, спонтанно, інколи, під дією зовніш--

ніх чинників, інколи спогадів.

Але всі неприємності миттєво зникали, коли поверталось Душевне Сяйво. Вого враз

починало панувати наді мною і знову дарувало мені радість і щастя. Душевне Сяйво,

як правило, появлялось само собою. Інколи я його кликав і воно відгукувалось. З ча-

сом я навчився коригувати силу його горіння і воно надовго не залишало мене.

Під впливом Душевного Сяйва в моїй пам'яті зберігаються багато подій, речей,людей

залитими сонцем, сонячним промінням. І себе я пам'ятаю і хлопчиком, і підлітком, і

юнаком, і вже дорослим теж залитим радісним, грайливим сонцем. Залитими соняч--

ним світлом я пам'ятаю і своїх батьків Дениса Сидоровича і Устину Іванівну, і свою

прабабусю Марину Володимирівну Зінченко, і лікарку - педіатра Марію Помпеївну Ми--

хайлик, яка лікувала мене підлітком. Залитим яскравим сонячним світлом я пам'ятаю

і увесь свій пройдений життєвий шлях.

Душевне Сяйво - це велетенська, гігантська сила, яка вела мене по життю, спрямо--

вувала до великої мети, надихала на боротьбу, на переборення найтрудніших, найне--

безпечніших перешкод, не давала спокою, підхоплювала і несла мене в невідомі сві-

ти,туди, де немає сірості, невігластва, насильства, убивств і воєн, де панують Мир,Лю-

бов, Ненасильство і Сяйво Душі.


грудень 2018 р.


home | Душевне сяйво | settings

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу