Book: Домінанта психічного вогнюБІЛИК

Василь Денисович

ДОМІНАНТА

ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Нове розуміння природи людини,

суспільства, історії, нове осмислення

людського буття

Підручник для самоосвіти

Ромни – 2013

«Загальний колорит, під який замальовується нам світ і люди, в надзвичайній мірі зумовлюється тим, які наші домінанти…»

«Поки домінанта в душі яскрава і жива, вона тримає в своїй владі все поле душевного життя…»

О.О. Ухтомський

«Вогонь життя, що клекотить віками…-

Це вічний той закон, що править на землі.»

Е. Верхарн

ВСТУП

Людство вступило в епоху глобалізації.

Джерелом глобалізаційних процесів є Домінанта психічного вогню (ДПВ).

Домінанта психічного вогню – це рушійна сила духовного розвитку, головна сила, яка править світом, вісь, навколо якої обертається вся історія людства.

Існує три види Домінанти психічного вогню – домінанта сатанинського вогню, домінанта священного вогню і Домінанта Душевного Сонця.

Домінанта сатанинського вогню – це нижча форма ДПВ, домінанта хижого звіра в мозку людини, домінанта страху, лютої ненависті, дикої злоби, домінанта насильства, убивства, війни, смерті. Це – головне світове зло.

Домінанта сатанинського вогню створює систему грубого тваринного егоїзму і агресивної, грабіжницької війни.

Домінанта священного вогню – це перехідна форма ДПВ, подвійна домінанта «ангела і лева», любові і ненависті. Це – домінанта добра і зла. Вона нестійка і може переходити в домінанту сатанинського вогню або в Домінанту Душевного Сонця.

Домінанта священного вогню створює систему розумного егоїзму, революцій і справедливої, визвольної війни.

Домінанта Душевного Сонця – це вища форма ДПВ, домінанта вселенської всеохоплюючої любові, миру, ненасильства, нескоєння зла в думках, словах і діях, домінанта – добротворень, вінець Природи. Головна особливість Домінанти Душевного Сонця полягає в тому, що вона накладає внутрішню заборону на скоєння насильств і убивств. Це – Головне Світове Добро.

Домінанта Душевного Сонця створює систему любові і миру.

Три види ДПВ і три створені ними системи визначають духовне обличчя світу, поділяють людство на три великі категорії, які глибоко різняться між собою.

Між трьома ДПВ і їхніми системами точиться віковічна боротьба за абсолютне світове панування.

Боротьба між ДПВ проходить циклами.

Цикл – це перевага тієї чи іншої ДПВ на певному відрізку часу, на певній території і характеризується максимальним виявленням її енергії, енергії її системи.

Цикли мають свої характерні особливості.

Цикл домінанти сатанинського вогню характеризується пануванням у свідомості переважної більшості людей ідеї абсолютної влади, диктатури, насильства, агресії, убивства, війни.

Цикл домінанти священного вогню характеризується пануванням у свідомості людей ідеї революції, революційного насильства, справедливої, визвольної війни.

Цикл домінанти священного вогню нестійкий, він роздвоюється: одна – темна частина вливається в цикл домінанти сатанинського вогню, друга – світла – в цикл Домінанти Душевного Сонця.

Цикл Домінанти Душевного Сонця характеризується пануванням у свідомості людей ідеї любові, миру, ненасильства, істини, милосердя, взаємодопомоги.

Протягом багатовікової історії, починаючи із стародавніх часів і кінчаючи 18 століттям, панував цикл домінанти сатанинського вогню. Цикл породжував агресивні, грабіжницькі війни, рабство, тиранію, руйнування, спустошення.

Світом керувала домінанта сатанинського вогню.

Починаючи з 18 століття і по цей час панує цикл домінанти священного вогню. За цей період по планеті прокотилася хвиля революцій, революційного насильства, визвольних воєн. Світом керує домінанта священного вогню.

У другій половині 20 століття почалося сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця. Під його благодатним впливом досягли успіху ненасильницькі рухи, очолювані Махатмою Ганді в Індії, Мартіном Лютером Кіангом у США, утвердилися демократії в Західній Європі, відбулися оксамитові революції у країнах Східної Європи.

Цикл Домінанти Душевного Сонця набирає сили і стає глобальним, всепланетарним процесом. В нього вливається світла – людяна, «ангельська» частина циклу домінанти священного вогню.

Актуальне завдання сучасності полягає в тому, щоб ґрунтовно вивчити закони Домінанти психічного вогню, оволодіти цими законами і спрямувати здобуті знання на зміцнення Циклу Домінанти Душевного Сонця, зробити його незворотнім процесом, домогтися остаточного перелому в ході боротьби між трьома ДПВ на користь Домінанти Душевного Сонця, досягти такого стану, при якому Домінанта Душевного Сонця стане одним повновладним володарем світу.

Впоратись з таким надзвичайно важливим завданням допоможе підручник «Домінанта психічного вогню».

При вивченні дисципліни «Домінанта психічного вогню» потрібно звернути особливу увагу на такі теми.

1.     Характерні особливості (закони) ДПВ.

2.     Структура (схема) ДПВ.

3.     ДПВ як системоутворюючий фактор.

4.     Інтелект: акт самоусвідомлення ДПВ.

5.     Великий ідеал.

6.     Образ великого ворога.

7.     Формування гігантської духовної активності.

8.     Три види ДПВ: відмінності, характер боротьби, майбутнє людини.

9.     Вектор розвитку життя, спрямований до Домінанти Душевного Сонця – Основний Закон Природи.

Василь Білик.

Модуль 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДОМІНАНТУ

"Домінанта (лат. dominans, dominantis – панівний) – вогнище збудження в центральній нервовій системі, що спрямовує цілісну діяльність організму в певний момент і за певних умов. Домінанта – особливий стан нервових центрів, що характеризується підвищеною збудженістю, стійкістю та інерцією процесу збудження, що виникнув, тобто здатністю утримувати й продовжувати збудження, якщо воно почалося… Домінантний центр (вогнище) – це сукупність структур ц. н. с. з вибірково підвищеною збудженістю, здатних підсумовувати збудження і формувати певну рефлекторну діяльність організму при нанесенні будь-якого подразнення, незалежно від його походження і якості…

В умовах домінанти вогнище збудження, яке виникло, гальмує всі інші рефлекси на чергові подразнення, підпорядковує собі діяльність інших центрів і є панівною в організмі системою зв'язків, що об'єднує нервові елементи різних рівнів ц. н. с. і периферійні органи.

В природних умовах домінує не вогнище збудження, а та чи інша функціональна система, яка забезпечує досягнення корисного для організму пристосувального результату.

В організмі домінанта виникає на основі панівного в даний момент мотиваційного збудження. В зв'язку з цим виділяють харчову, статеву, захисну й інші види домінант…

Нейрофізіологічний механізм, який формує домінанту, – висхідні активуючі впливи центрів гіпоталамуса і ретикулярної формації головного мозку, що вибірково підвищують їх збудженість і збільшують обсяг конвергенції збудження різної якості. В свою чергу нисхідні впливи певних областей кори головного мозку вибірково полегшують проведення збудження по релейних ядрах таламуса і ретикулярної формації. В цих умовах практично будь-які подразнення викликають сумацію процесів збудження у відповідних нервових центрах і приводять до організації цілісної діяльності, яка забезпечує організму досягнення корисного результату…

Вчення про домінанту виявляє універсальну закономірність у діяльності цілісного організму. Принципу домінанти підпорядковується психічна діяльність людини; одного разу виникнувши, домінанта здатна формувати активну цілеспрямовану поведінку й бути рушійним фактором розумового розвитку, моральних та етичних спонукань" ("Большая Медицинская энциклопедия". Т. 7. – М., 1977. – С. 463-464).

Домінанту відкрив у 1923 році геніальний російський фізіолог О.О. Ухтомський.

О.О. Ухтомський зокрема так характеризував домінанту:

1. "Я застосовую термін "домінанта" в значенні Авенаріуса: "В конкуренції залежних життєвих рядів один із них доводиться розглядати як домінанту для того моменту, в напрямі якого визначається тоді загальна поведінка індивідуума".

2. "Домінанта – це панівна спрямованість рефлекторної поведінки суб'єкта в навколишньому середовищі… Поки ця панівна спрямованість існує, загострюється чисто тваринна чутливість і спостережливість в один бік і майже повна несприйнятливість до інших сторін того ж середовища".

3. "На вищих етапах життя домінанта виявляє себе в тому, що всі спонукання і всі прояви думки та творчості проникнуті однією прихованою тенденцією, яка пронизує всі деталі. Характерна риса домінанти: утилізація всіх поточних рецепцій на служіння і підтримку (ведучої) дії, яка встановилася. Роль цієї закономірності в новоствореності рефлексів. Домінантна установка визначає вибіркове ставлення до навколишнього середовища".

4. "У вищому психічному житті домінанта дає людині "керівну гіпотезу", яка звільняє думку від поштовхів і сприяє злиттю фактів в єдиний досвід".

5. "На вищих щаблях і в корі принцип домінанти є фізіологічною основою акту уваги і предметного мислення".

МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ДОМІНАНТИ

Характеризуючи механізм виникнення домінанти, Ухтомський писав: "Для виникнення (першого виявлення) інстинктів потрібна присутність відповідних гормонів, але, коли одного разу виявлений у дії інстинкт відновлюється, він живе далі в порядку чисто рефлекторного фактора. Після того, як інстинктивний акт буде переживатися в кортикальному порядку, для нього вже буде непотрібною присутність гормонів".

НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАКОНИ ДОМІНАНТИ. Ухтомський установив закони домінанти. Найважливіші з них три: 1) закон підкріплення; 2) закон самопідкріплення; 3) закон формування.

Закон підкріплення.

Ухтомський писав:

1. "Домінанта – це виловлення з навколишнього світу переважно лише того, що її підсилює (однобока рецепція). А це вже само по собі і перебудова дійсності. Домінанта, як знімання, вибирає з середовища відповідні збудники, які мають спорідненість з цією домінантою, в тому числі, спорідненість і в фізіологічному смислі".

2. "З великої кількості діючих рецепцій домінанта виловлює групу рецепцій, які для неї особливо біологічно цікаві, виробляє адекватний подразнювач, виділяє предмети цього комплексу подразнювачів із середовища. Між домінантою (внутрішнім станом) і відповідним рецептивним змістом (комплексом подразнювачів) установлюється міцний (адекватний) зв'язок, так що кожний з контрагентів (внутрішній стан і зовнішній образ) будуть викликати і підкріплювати виключно один одного. Певний стан ц. н. с. викликає для людини індивідуальний образ, а цей образ потім викликає попередній стан ц. н. с.".

3. "Домінанта виловлює з безлічі проводів лише ті, які виявляються в біологічній спорідненості з нею. І ці нові приводи, закріпившись, стають уже адекватними подразнювачами. А ставши адекватними подразнювачами для домінанти, нові приводи будуть викликати вже цілком вибірково лише її. Так, мати, що міцно спить під громом артилерійської канонади, проснеться на легкий стогін своєї дитини".

4. "Панівне збудження – домінанта, – здатна підкріплятися дуже різноманітними і віддаленими подразненнями організму, немов би намагаючись скоріше перейти в спокійний стан…"

Закон самопідкріплення домінанти.

О. Ухтомський писав: "Домінанта по собі будує абстрактну теорію, щоб підкріпити і виправдати себе, свою поведінку, тобто домінанта здатна на самопідкріплення і самовиправдання". "Домінанта будує свою філософію з своєї поведінки. Це для того, щоб виправдати свою поведінку для самої себе і для інших. Домінанта завжди однобока, і тим більше, чим більше вона виявлена".

Закон формування домінанти.

Ухтомський встановив закономірності формування домінанти, виділив три фази в цьому процесові:

"Перша фаза. Досить стійка домінанта, що намітилася під дією внутрішньої секреції, рефлекторних впливів і ін., притягує до себе найрізноманітніші рецепції. Це Наташа Ростова на першому балі в Петербурзі: "Він милувався на радісний блиск її очей і посмішки, що відносилися не до говорених речей, а до її внутрішнього щастя… ви бачите, як мене вибирають, і я цьому рада, і я щаслива, і я всіх люблю, і ми з вами все це розуміємо, – і ще багато, багато вимовила ця посмішка".

Стадія укріплення переважно наявної домінанти.

Друга фаза. З безлічі діючих рецепцій домінанта виловлює групу рецепцій, які для неї особливо біологічно цікаві. Це – стадія вироблення адекватного подразнювача для даної домінанти і разом з тим стадія предметного виділення відповідної кількості подразнювачів з середовища. "Наташа була мовчазна, і не тільки не була такою гарною, якою вона була на балі, але вона була б поганою, якби вона не мала такого лагідного і байдужого до всього вигляду". Це Наташа у Бергів, після повернення в Москву. Але ось Андрій з обережно-ніжним виглядом стояв перед нею і говорив їй щось. Вона, піднявши голову, розрум'янилася і, мабуть, намагаючись стримати поривчасте дихання, дивилася на нього. І яскраве світло якогось внутрішнього, раніше погаслого, вогню, знову горіло в ній. Вона вся перемінилась. З поганої знову стала такою ж, якою була на балі".

Раніше – Наташа збуджена, гарна і щаслива для всіх, зсередини, екстенсивно. Тепер вона гарна і збуджена, і щаслива тільки для одного князя Андрія: домінанта знайшла свій адекватний подразнювач.

Третя фаза. Між домінантою (внутрішнім станом) і відповідним рецептивним змістом (комплексом подразнювачів) встановлюється міцний (адекватний) зв'язок, внаслідок чого кожний з контрагентів (внутрішній стан і зовнішній образ) будуть викликати і підкріплювати виключно одне одного… Ім'я князя Андрія негайно викличе в Наташі ту, єдину посеред інших, домінанту, яка колись створила для Наташі князя Андрія.

Таким чином, певний стан ЦНС викликає для людини індивідуальний образ, а цей образ потім викликає попередній стан ЦНС (Ухтомский А.А. Доминанта. – М. – Л., 1966).

Формування домінанти в організмі відбувається на основі найважливішої для нього потреби. Відомий дослідник домінанти, послідовник Ухтомського К.В. Судаков пише: "Принципово домінує і оволодіває всією діяльністю та функціональна система, в основі якої лежить найбільш важлива для організму потреба… В діяльності ЦНС, як правило, фігурує тільки одна в біологічному відношенні найбільш важлива потреба. Тільки ця потреба і формує домінуючу мотивацію і на її основі функціональну систему, яка забезпечує своєю діяльністю пошук відповідного подразнювача в зовнішньому середовищі"… Найважливіша потреба примушує людину часом "без видимої зовнішньої причини… досить наполегливо шукати спеціальні подразнювачі зовнішнього світу". (Судаков К.В. Доминирущая мотивация как основа целенаправленой деятельности. В книзі "Сенсорная организация движений". Л., 1975. – С. 206).

Енергія домінанти. Домінанта забирає для своїх потреб значні запаси енергії організму, які в ньому є. Ухтомський писав: "Енергія домінанти не обмежується потенціалами еферентних приладів, але живиться всією енергією з тих шляхів, які фактично її стимулюють". "Переведення домінанти біологічно і має той смисл, що запаси енергії можуть бути спрямовані, скажімо, з статевої домінанти на наукову, релігійну".

Всі вище викладені основні закони і властивості домінанти, встановлені Ухтомським і його послідовниками, з гігантською силою і яскравою виразністю виявляють себе в домінанті психічного вогню. Домінанта психічного вогню – це квінтесенція домінанти Ухтомського.

Домінанта психічного вогню (ДПВ) формується на основі потреби великого ідеалу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.     Домінанта.

2.     Домінантний центр.

3.     Види домінанти.

4.     Механізм виникнення домінанти.

5.     Закон підкріплення.

6.     Закон самопідкріплення.

7.     Адекватний подразнювач (зовнішній образ).

8.     Формування домінанти. Фази формування.

9.     Нейрофізіологічний механізм формування домінанти.

10.           Енергія домінанти.

11.           Роль найважливішої потреби у формуванні домінанти.

Тести

Визначити вид домінанти:

1. яка шукає істину

1) статева

2) харчова

3) захисна

4) наукова

5) поетична

2. яка шукає образ ворога

1) харчова

2) статева

3) наукова

4) захисна

5) релігійна

3. яка шукає їжу

1) наукова

2) релігійна

3) харчова

4) статева

5) захисна

4. яка шукає ідею бога

1) статева

2) захисна

3) харчова

4) релігійна

5) наукова

5. яка прагне продовження роду

1) релігійна

2) наукова

3) харчова

4) статева

5) захисна

Визначити адекватний подразнювач (образ) для таких домінант:

1. Наукова домінанта

1) хліб

2) ворог

3) бог

4) істина

2. Статева домінанта

1) істина

2) бог

3) протилежна стать

4) ворог

3. Релігійна домінанта

1) ворог

2) протилежна стать

3) бог

4) хліб

4. Харчова домінанта

1) бог

2) істина

3) батон

4) ворог

5. Захисна домінанта

1) протилежна стать

2) істина

3) ворог

4) бог

Визначити фазу формування домінанти

1. Між домінантою (внутрішнім станом) і відповідним рецептивним змістом (комплексом подразнювачів) встановлюється міцний (адекватний) зв’язок.

Фази:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

2. Досить стійка домінанта, що намітилася під дією внутрішньої секреції, рефлекторних впливів і т. д.

Фази:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

3. З безлічі діючих рецепцій домінанта виловлює групу рецепцій, які для неї особливо біологічно цікаві.

Фази:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

ЗАВДАННЯ

Описати такі види домінант:

1. Домінанту алкоголіка.

2. Домінанту наркомана.

3. Домінанту параноїка.

4. Домінанту маніяка-убивці.

Окреслити лінію поведінки кожної з цих домінант і відмітити спільні й відмінні риси.

Модуль 2. ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ –

ДЖЕРЕЛО ГІГАНТСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ

Активність – головна риса людини. В активних діях людина виявляє свої здібності і стверджує себе в житті. Активні особистості створюють історію. Серед них особливо виділяються особистості, які виявляють гігантську духовну активність. Це особистості, які намагаються перебудувати навколишній світ природи і суспільства у відповідності зі своїми потребами й ідеалами.

В загальній масі людей ці особистості складають незначний прошарок. Але вони відіграють вирішальну роль у світовій історії. Це головна рушійна сила духовного розвитку людства.

Роль таких особистостей надзвичайно зросла в сучасному світі. Від них стала залежати доля людського роду, всього планетарного життя.

Що ж є джерелом гігантської духовної активності людини? Що є джерелом тієї могутньої, непереборної сили, яка примушує одних створювати гігантські рабовласницькі держави, гігантські імперії зла, організовувати гігантські армії, накопичувати гігантські арсенали зброї, військової техніки, розпалювати гігантські світові війни, будувати безліч тюрем, концентраційних таборів, таборів смерті, несамовито насилувати, пригнічувати, поневолювати, визискувати, грабувати, катувати і, нарешті, вбивати мільйони собі подібних, проливати океани крові, моря невинних сліз, руйнувати міста і села, перетворювати .в пустелі цілі держави і континенти; других – нехтуючи стражданнями, муками і навіть самою смертю, кидати виклик найбільш могутнім тиранам світу, запалювати вогнища світових революцій, боротися проти рабства, неволі, жорстокості, приниження людської гідності, повалювати демонів, руйнувати деспотії, чинити справедливий суд, утверджувати високі ідеали Свободи, Братерства, Справедливості; третіх – хоробро і самовіддано кидатись у кривавий вир битви, щоб розбороняти бійців, примирити ворогуючих, йти на багаття, на хрест, жертвувати собою в ім'я любові, в ім'я істини, в ім'я ідеї, в ім'я спасіння ближніх; четвертих – самозабутньо відректися від світу і на самоті створювати наукові, філософські, етичні або релігійні праці, літературні, мистецькі чи музичні твори; п’ятих – хоробро підкоряти гірські вершини, океани, льодові простори, атмосферу, космос?

Джерелом гігантської духовної активності людини є домінанта психічного вогню.

Домінанта психічного вогню (ДПВ) – це специфічна особливість психічної діяльності людини.

Домінанта психічного вогню – це органічне, спадково запрограмоване відчуття горіння могутнього жару, буремного полум'я в грудях людини, яке формує і підтримує в неї протягом всього життя надзвичайно високий, стійкий рівень активної діяльності і боротьби, спрямованої на досягнення великого ідеалу.

Домінанта психічного вогню – це своєрідний біологічний термоядерний реактор, якась плазменна куля, створена Природою в мозку людини, практично невичерпне джерело гігантської надлишкової життєвої енергії; це могутній двигун, який спрямовує людину "все вперед! – і вище!", "крізь тернії – до зірок", у безмежні простори Всесвіту, в безкінечність; це могутня творча, перетворююча світ сила, могутній системоутворюючий фактор; це ДНК суспільного організму; це надзвичайно глибокий інстинкт, в якому закладена програма створення нової духовної людини, нового духовного суспільства, нового духовного світу, виявляється всеперемагаючий дух самовідтворення і самовдосконалення життя.

Домінанта психічного вогню – це несамовитий ураган, що змітає все на своєму шляху, це вогнедишний вулкан, що приголомшує світи; це стихійна "непереборна сила природи" (К. Цеткін), яка керує поведінкою людини.

Домінанта психічного вогню – це дуже велика чутливість нервової системи, надзвичайна тонкість і гострота сприйняття навколишнього світу; це "палаюча спрагла душа" (А. Платонов); це багаття, що палахкотить у грудях людини і спалює її всю без залишку; це пожежа, в якій горить людина і яка намагається охопити своїм полум'ям весь світ; це запал, азарт, нестримана пристрасть; це гігантське хвилювання душі, гігантська, збуджуюча світ сила.

Домінанта психічного вогню – це величезна, невтолима духовна спрага; це – «домінанта життя» (П. Симонов).

Домінанта психічного вогню – це головна рушійна сила духовного розвитку людини, людського суспільства, історії, всього планетарного життя; це головна сила, яка править світом.

Домінанта психічного вогню є унікальним, одиничним у своєму роді психофізіологічним утворенням, яке різко виділяє людину з навколишнього соціального і природного середовища та прирікає її на вічне страждання, вічну невдоволеність і вічну самотність.

СТРУКТУРА ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Домінанта психічного вогню є складною функціональною системою. Вона об'єднує в одне ціле дев'ятнадцять найбільш важливих, органічно пов'язаних між собою, структурних компонентів психіки людини.

До неї входять:

1. Гігантська надлишкова психічна енергія.

2. Могутній дух.

2. Могутня потреба великої мети, величі.

4. Могутня потреба нового.

5. Могутня потреба передати психічний вогонь навколишньому світові.

6. Могутня потреба бачити відображення психічного вогню в навколишньому світові.

7. Величезна невтолима духовна спрага.

8. Могутня потреба великого ідеалу, абсолюту.

9. Могутня потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами.

10. Могутня потреба бачити образ великого суперника, образ великого ворога.

11. Могутня потреба вірити.

12. Могутня потреба розуміти.

13. Могутня домінуюча емоція.

14. Домінуюча видатна здібність.

15. Інтелект.

16. Інтуїція.

17. Кипуча діяльність.

18. Гігантська працездатність.

19. Велика боротьба.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ

КОМПОНЕНТІВ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

1. ГІГАНТСЬКА НАДЛИШКОВА ПСИХІЧНА ЕНЕРГІЯ. Гігантська надлишкова психічна енергія – це гігантський надлишок життєвих сил, який набагато разів перевищує природні потреби організму людини, необхідні їй для нормального фізичного, інтелектуального і морального розвитку, відтворення і виховання потомства, успішної адаптації до постійно мінливих умов навколишнього соціального і природного середовища.

Гігантська надлишкова психічна енергія – це духовна енергія. Вона використовується індивідом на задоволення вищих потреб: досягнення великого ідеалу, абсолюту.

Гігантська надлишкова енергія органічно пов'язана з найглибшими інстинктами, потребами, емоціями, здібностями, характером, волею індивіда, максимально розкриває їх можливості, надає їм гігантську силу виявлення.

Гігантська надлишкова психічна енергія є основою життєдіяльності домінанти психічного вогню, основою її безмежної могутності і сили, джерелом її вічного руху і безперервної дії.

2. МОГУТНІЙ ДУХ. Могутній дух – це концентроване виявлення гігантської надлишкової психічної енергії, інстинкт самовідтворення і самовдосконалення життя в дії, основна форма виявлення домінанти психічного вогню.

Могутній дух – це головна внутрішня сила, яка веде домінанту психічного вогню до великого ідеалу, абсолюту.

Могутній дух-це сполошний дзвін, який пробуджує домінанту психічного вогню і кличе її в багатотрудну, незвідану далечінь, на боротьбу, на переборення перешкод, на героїчні звершення, на подвиги; це ураганний вітер, який роздуває її буремне полум'я по всій планеті, по всіх світах, це нестримне поривання, що спрямовує людину "тільки вперед, тільки на лінію вогню", тільки на штурм непідкорених вершин; це незламна, неприборкана воля, націлена тільки на перемогу; це безумна, що не знає меж, хоробрість, яка робить виклик усьому світові, всьому всесвіту.

Завдяки могутньому духові домінанта психічного вогню може переносити гігантські труднощі і незгоди, величезні страждання і муки, може протистояти натиску гігантських ворожих сил, натиску всього світу, може зберегти свою унікальність і самобутність при будь-яких несприятливих умовах.

Завдяки могутньому духові домінанта психічного вогню може здолати всіх гігантів-суперників, перебороти всі гігантські перешкоди і до кінця виконати своє велике призначення в світі, свою величну космічну місію.

3. МОГУТНЯ ПОТРЕБА ВЕЛИКОЇ МЕТИ, ВЕЛИЧІ. Могутня потреба великої мети, величі – це потреба зосередити гігантську надлишкову психічну енергію, могутній дух на одній точці, потреба присвятити всю гігантську силу домінанти психічного вогню одній великій справі.

Потреба великої мети, величі виявляється в прагненні проголосити нове велике слово в одній або кількох галузях діяльності – проголосити нову велику істину, нову велику ідею, відкрити новий великий шлях, створити нову віру, нову велику релігію, нове велике вчення, досягти абсолютної величі.

Потреба великої мети реалізується перш за все в тій галузі діяльності, в якій виявляється домінуюча видатна здібність.

Потреба великої мети, величі пробуджується дуже рано, одночасно з пробудженням домінуючої емоції і домінуючої видатної здібності. Внаслідок цього домінанта психічного вогню не знає коливань, коли настає час вибирати життєвий шлях. Однак бувають окремі випадки, коли потреба великої мети пробуджується раніше, ніж виявляється домінуюча емоція і домінуюча видатна здібність. В таких випадках могутній рух домінанти психічного вогню на деякий час загальмовується.

Потреба великої мети, величі ґрунтується на основі відчуття великої внутрішньої сили, великих внутрішніх можливостей.

У потребі великої мети, величі виявляється самобутність і оригінальність домінанти психічного вогню, її неповторний характер, її унікальність.

Кожна домінанта психічного вогню має свою, лише їй притаманну, велику мету в житті, тільки їй притаманне виявлення величі.

4. МОГУТНЯ ПОТРЕБА НОВОГО. Могутня потреба нового – це потреба нових форм спорідненого психічного вогню, нових джерел підкріплення і підсилення, нових форм духовного життя.

Могутня потреба нового виявляється перш за все потребою нової людини, нового суспільства, нового світу, а також потребою нових почуттів, нових думок, нових ідей, нових істин, нової діяльності, нової боротьби, нових перемог, нового життя.

У потребі нового виявляється творча сила домінанти психічного вогню, її революційний, перетворюючий світ, дух.

5. МОГУТНЯ ПОТРЕБА ПЕРЕДАТИ ПСИХІЧНИЙ ВОГОНЬ НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТОВІ. Могутня потреба передати психічний вогонь навколишньому світові – це потреба запалювати нові споріднені домінанти психічного вогню в грудях навколишніх людей і тварин, потреба матеріалізувати й увіковічнити психічний вогонь у продуктах своєї творчої діяльності і боротьби, потреба наповнити психічним вогнем все суще на планеті і в усьому Всесвіті, потреба створити нові могутні джерела духовної енергії, яка підкріплює і підсилює домінанту психічного вогню.

Потреба передати психічний вогонь – це потреба вдихати гігантську надлишкову життєву енергію, могутній дух у кожну істоту, в кожну матеріальну частку навколишнього світу, це потреба реалізувати свою програму, виявити свої почуття, думки, творчу силу, зробити їх надбанням кожної людини на планеті; це потреба перетворювати людей, суспільство, природне середовище по образу і подобі домінанти психічного вогню, потреба підкорити їх життя і діяльність своїм законам; це потреба уніфікувати світ, підвести під нього один загальний знаменник, загальну основу, яка б усунула з нього хаос і встановила вищий порядок і вищу гармонію; це потреба відтворити домінанту психічного вогню в світовому, космічному масштабі.

6. МОГУТНЯ ПОТРЕБА БАЧИТИ ВІДОБРАЖАННЯ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТОВІ. Могутня потреба бачити відображення психічного вогню в навколишньому світі – це потреба бачити нові запалені споріднені домінанти психічного вогню, нові джерела духовної енергії; це потреба бачити відображення своїх почуттів і думок, своїх бажань і устремлінь, своїх ідей і переконань, своїх цілей та ідеалів, своєї гігантської енергії і могутнього духа, своєї несхитної волі і свого незламного характеру, своєї кипучої діяльності і великої боротьби, свого постійного руху, своєї безперервної дії.

Могутня потреба бачити відображення спорідненого психічного вогню – це могутня потреба отримувати духовну їжу, яка підкріплює і підсилює домінанту психічного вогню.

Дві могутні потреби – потреба передати психічний вогонь навколишньому світові і потреба бачити в ньому його відображення – це фундаментальні біологічні потреби домінанти психічного вогню, її ядро. Вони зумовлюють її сутність, зміст її діяльності і боротьби, специфічний характер взаємодії з навколишнім соціальним і природним середовищем.

Передавати, випромінювати психічний вогонь навколишньому світові, матеріалізувати й увіковічувати його в продуктах своєї діяльності, постійно споглядати його відображення в усіх виявленнях навколишнього світу – основна функція домінанти психічного вогню, її високе призначення в світі, її космічна місія.

Потреба передати психічний вогонь навколишньому світові і потреба бачити в ньому його відображення досягають гігантської сили. Вони не можуть бути повністю задоволені і переростають у величезну невтолиму духовну спрагу.

7. ВЕЛИЧЕЗНА НЕВТОЛИМА ДУХОВНА СПРАГА. Величезна невтолима духовна спрага – це гігантське переплетіння надзвичайно хворобливих і болючих відчуттів, які виявляють себе в нестерпному, підсвідомому бажанні отримувати духовну їжу; це крайня реакція організму на гігантський дефіцит адекватних зовнішніх подразнювачів та імпульсів, на гігантський духовний голод; це гігантське збудження центральної нервової системи, гігантське хвилювання душі, гігантська душевна гарячка; це оголений запалений нерв домінанти психічного вогню, надзвичайно глибоке психічне страждання, надзвичайно важкий духовний недуг, запалення духу; це страшна духовна тортура, мука.

Величезна невтолима духовна спрага до крайніх меж загострює потреби, домінуючу емоцію, домінуючу здібність, інтелект, інтуїцію, процеси самопізнання і пізнання навколишнього світу.

На основі величезної невтолимої духовної спраги формується і розвивається головна духовна потреба домінанти психічного вогню – потреба великого ідеалу, абсолюту.

8. МОГУТНЯ ПОТРЕБА ВЕЛИКОГО ІДЕАЛУ, АБСОЛЮТУ. Могутня духовна потреба великого ідеалу, абсолюту – це потреба бачити лицем у лице абсолютно нову, абсолютно велику й абсолютно прекрасну духовну людину, абсолютно нове, абсолютно велике й абсолютно прекрасне духовне суспільство, абсолютно новий, абсолютно великий і абсолютно прекрасний духовний світ.

У потребі великого ідеалу, абсолюту виявляється програма самовідтворення і самовдосконалення життя, програма створення нових, вищих, більш досконалих форм духовного життя, нових, вищих, більш досконалих форм психічного вогню.

Духовна потреба великого ідеалу, абсолюту є серцевиною домінанти психічного вогню. Вона підкоряє собі всі інші потреби і поривання людини, все її духовне життя.

ВЕЛИКИЙ ІДЕАЛ

Великий ідеал – це яскравий, величний, збірний адекватний зовнішній образ, створений творчим уявленням індивіда на ґрунті відчуттів, породжених домінантою психічного вогню, і вражень, отриманих внаслідок вибіркового сприйняття навколишнього світу, який містить у собі весь фонд реальних і вигаданих, але очікуваних у майбутньому, подразнювачів і імпульсів, що підкріплюють і підсилюють домінанту психічного вогню.

Великий ідеал – це гіпертрофічне уявлення про розміри, внутрішній зміст і обличчя бажаного майбутнього, про "дійсність завтрашнього дня" (Г.Плеханов), про "завтрашню радість" (А.Макаренко); це величне і вічне сяйво матеріалізованої духовної енергії домінанти психічного вогню, розміщеної в центрі Всесвіту; це уявний засіб вгамування величезної, болючої духовної спраги.

Великий ідеал – це виявлення духовної сутності домінанти психічного вогню, відображення її глибинних спонукань у свідомості людини, дзеркало її душі, форма матеріалізації духовної енергії, вищий продукт її творчого духу.

Великий ідеал – це усвідомлена домінанта психічного вогню, її духовний двійник, друга півкуля Лейденської банки; це модель, по якій вона намагається створити нову людину, нове суспільство, новий світ, запалити нові споріднені домінанти психічного вогню, створити нові форми духовного життя.

Великий ідеал – це програма соціального устрою, в якому реалізується максимум її ступенів свободи; це картина світу, побудована по її законах; це її проекція на зовнішній світ.

Великий ідеал – це прекрасна, невловима мрія, що постійно віддаляється і ховається за обрієм, це гігантський магніт, який невблаганно притягає до себе домінанту психічного вогню, не дає їй ні хвилини спокою.

Великий ідеал – це великий відображений споріднений вогонь, головне й єдине джерело підкріплення домінанти психічного вогню, головне й єдине джерело її життя; це головне й єдине ймовірне звільнення від тяжкої духовної невдоволеності, від жахливої духовної самотності, від нестерпних душевних страждань і мук, від страхітливих душевних тортур, від неминучої загибелі.

Великий ідеал – це вища мета, вищий мотив, в ім'я якого живе і діє домінанта психічного вогню, вища цінність що по своїй значущості для неї переважає ціну самого її життя.

Устремління домінанти психічного вогню до великого ідеалу, абсолюту непохитне і невідворотне, як рух планет, як випромінювання сонця – якщо воно почалося, його зупинити неможливо. "Все або нічого!", "Перемога або смерть!" – такий девіз домінанти психічного вогню, такий її основний закон.

Великий ідеал є найбільш дорогим, найбільш святим у житті домінанти психічного вогню. Усякий замах на нього або зневажливе ставлення викликає в неї бурю протесту, обурення, а в агресивних домінантах – миттєву реакцію насильства, прагнення знищити, стерти з лиця землі кривдника, як свого найлютішого ворога. Великому ідеалу властива духовна цінність, що має загальне значення.

На основі великого ідеалу домінанта психічного вогню створює велику теорію, яка покликана освітлювати шлях до великого і світлого майбутнього.

Створення і вдосконалення великого ідеалу відбувається протягом всього життя домінанти психічного вогню. Великий ідеал не має завершеного варіанту.

Властивості великого ідеалу запрограмовані генетично і закладені в самій природі домінанти психічного вогню.

Великий ідеал може бути науковим або міфічним.

АБСОЛЮТ

Абсолют – це довершений великий ідеал, духовна першооснова всього сущого. Абсолют є ототожненням божества.

9. МОГУТНЯ ПОТРЕБА БОРОТЬБИ З ГІГАНТАМИ, З ГІГАНТСЬКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ, Могутня потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами – це потреба знайти адекватне прикладення для гігантської надлишкової енергії, могутнього духу, потреба помірятися силами з рівними; це потреба усунути гігантські перешкоди, що стоять на шляху до великого ідеалу, абсолюту, це вища форма боротьби за життя, за самоутвердження.

Могутня потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами пробуджує домінуючу видатну здібність. Перша вогненна думка, яка з'являється в домінанті психічного вогню, коли пробуджується домінуюча видатна здібність, це думка вступити в бій з гігантами, велетнями, які панують у вибраній нею галузі діяльності, повалити їх, перебороти всі гігантські перешкоди і стати новим гігантом, новим велетнем, новим неперевершеним володарем світу.

Якщо гігантів і гігантських перешкод не існує в реальному житті, домінанта психічного вогню придумає їх, повірить у них і буде воювати з ними, як з реально існуючими.

Потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами є глибоко інстинктивною потребою. Вона проявляється проти волі і свідомості індивіда. Під її впливом домінанта психічного вогню спочатку вступає в боротьбу, в бій і лише в процесі боротьби, бою шукає вищі мотиви, вищий сенс і вищу o мету цієї боротьби, знаходить зв'язки цієї боротьби з великою ідеєю, з великим ідеалом.

Потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами органічно пов'язана з непохитною впевненістю в свою перемогу, в своє торжество, в абсолютну перевагу своєї сили.

На потреби боротьби витрачається не менше вісімдесяти процентів усієї гігантської надлишкової енергії домінанти психічного вогню.

На основі потреби боротьби з гігантами формується потреба бачити образ великого ворога.

10. МОГУТНЯ ПОТРЕБА БАЧИТИ ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ВОРОГА. Могутня потреба бачити образ великого ворога – це потреба надати конкретні обриси, осмисленість тим гігантам, гігантським перешкодам, які стоять на шляху до великого ідеалу.

ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ВОРОГА

Образ великого ворога – це сукупність негативних, неадекватних подразнювачів та імпульсів зовнішнього світу, які пригнічують домінанту психічного вогню, загрожують її існуванню; це втілення всіх тих величезних невизначених сил навколишнього світу, сприйняти і осмислити яких вона не в змозі; це гіпертрофоване уявлення про реальну і вірогідну небезпеку; це гігантське стоголове чудовисько, створене її уявою, на яке вона покладає вину за всі біди і нещастя, які спостигали, спостигають і будуть спостигати людство; це антипод великого Ідеалу.

Образ великого ворога служить обґрунтуванням і виправданням права домінанти психічного вогню на боротьбу з гігантами, з гігантськими перешкодами, на застосування по відношенню до них сили, насильства, різних форм примусу, на їх усунення, на їх знищення.

В образі великого ворога можуть виступати окремі індивіди, групи людей, класи, народи, держави, об'єднання держав, весь світ.

Створення і вдосконалення образу великого ворога відбувається одночасно зі створенням і вдосконаленням великого ідеалу.

Властивості великого ворога також запрограмовані генетично і закладені в самій природі домінанти психічного вогню.

11. МОГУТНЯ ПОТРЕБА ВІРИТИ. Могутня потреба вірити – це потреба знайти в навколишньому світі тверде підґрунтя, надійну основу, точку опори для свого духу. Об'єктами віри можуть бути окремі особистості, партії, народи, вчення, ідеї, надприродні міфічні істоти, закони природи, суспільства, бог.

12. МОГУТНЯ ПОТРЕБА РОЗУМІТИ. Могутня потреба розуміти – це потреба проникнути в глибинну суть явищ і процесів внутрішнього та зовнішнього світу. Потреба розуміти – це також потреба віднайти твердий ґрунт для свого духу.

Дві могутні потреби – потреба вірити і потреба розуміти – органічно пов'язані між собою. Сила й інтенсивність їх виявлення знаходяться в прямій залежності від сили інтелекту. Чим сильніший інтелект, тим сильніша потреба розуміти і тим слабкіша потреба вірити, та, навпаки: чим слабкіший інтелект, тим сильніша потреба вірити і слабкіша потреба розуміти.

13. МОГУТНЯ ДОМІНУЮЧА ЕМОЦІЯ, ПРИСТРАСТЬ. Могутня домінуюча емоція, пристрасть-це дуже сильне, глибоке, стабільне природжене почуття, яке визначає характер, якісну сторону домінанти психічного вогню, форму її відношення до навколишнього світу; родимий знак, іменна печатка на її обличчі, яку природа залишила на все її життя.

Домінуюча емоція – це головний спосіб передачі психічного вогню навколишньому світові, головний спосіб запалення нових споріднених домінант психічного вогню, головний спосіб створення нових могутніх джерел духовної енергії.

Домінуюча емоція "виловлює" з навколишнього середовища адекватні подразнювачі й імпульси, які зміцнюють і підсилюють домінанту психічного вогню, "цементує", "стабілізує", і "поглиблює" її, визначає її індивідуальні особливості, виконує функцію своєрідного "махового колеса, яке укріпляє ц. н. с. на одному певному устремлінні, не дає їй можливості попадати під вплив випадкових побічних імпульсів" (О.О. Ухтомський), твердо витримує її курс до великого ідеалу, абсолюту.

Домінуюча емоція займає панівне становище в домінанті психічного вогню. Це домінанта в домінанті. Вона підкоряє собі домінуючу видатну здібність, інтелект, інтуїцію, таланти, обдарування, всі духовні сили індивіда, акумулює в собі гігантську надлишкову психічну енергію, всеперемагаючий дух самовідтворення і самовдосконалення життя, забирає собі весь жар домінанти і виступає перед навколишнім світом як виявлення психічного вогню.

Домінуюча емоція, пристрасть – це вогонь. Від домінуючої емоції залежить направленість домінанти психічного вогню.

Вид домінуючої емоції визначає вид домінанти психічного вогню.

14. ДОМІНУЮЧА ВИДАТНА ЗДІБНІСТЬ Домінуюча видатна здібність – це зірка першої величини в сузір'ї видатних здібностей домінанти психічного вогню.

Домінуюча видатна здібність – це головний засіб передачі психічного вогню навколишньому світові, головний засіб запалення нових споріднених домінант психічного вогню, головний засіб матеріалізації й увіковічення духовної енергії, головний засіб утвердження великого ідеалу.

Домінуюча видатна здібність виявляється в умінні знаходити найголовніші невирішені проблеми у вибраній домінантою психічного вогню галузі діяльності, швидко схоплювати їх глибинну суть, із максимальною точністю визначати найбільш ефективні, абсолютно вірні, оригінальні, нові і найкоротші шляхи їх вирішення.

У домінуючій видатній здібності в найбільшій мірі виявляється творча, будівнича сила домінанти психічного вогню, її новаторський, революційний характер.

Домінуюча видатна здібність є найголовнішим робочим, виконавчим органом домінанти психічного вогню, найбільш напруженим і загостреним її структурним компонентом. Від неї в першу чергу залежить, наскільки успішно буде реалізована програма домінанти психічного вогню, настільки успішно буде реалізована велика мета, настільки успішно буде утверджений великий ідеал, настільки успішно буде виконана її космічна місія.

Домінуюча видатна здібність органічно зливається з домінуючою емоцією, пристрастю і разом з нею виявляється як психічний вогонь.

Домінуюча видатна здібність – це вогонь. Вид домінуючої видатної здібності визначає вид діяльності домінанти психічного вогню,

15. ІНТЕЛЕКТ. Інтелект – це здатність розуміти, здібність проникати в глибинну суть явищ, предметів, фактів, процесів.

Інтелект – це головний інструмент самопізнання і самоусвідомлення домінанти психічного вогню, пізнання й усвідомлення навколишнього світу, пізнання й усвідомлення її місця і призначення в цьому світі, своєї космічної місії, пізнання й усвідомлення високої мети, великого ідеалу, абсолюту.

Інтелект приборкує гігантську стихійну силу домінанти психічного вогню, спрямовує її в русло свідомої, цілеспрямованої і передбаченої діяльності, забезпечує її гармонійну взаємодію з навколишнім середовищем.

Від сили інтелекту залежить глибина проникнення в сутність найпотужніших пружин, які рухають домінантою психічного вогню, глибина самопізнання і пізнання навколишнього світу.

Центральною подією в діяльності інтелекту є Велике Озаріння.

Велике Озаріння – це відкриття Головної ідеї, яка освітлює шлях до великого ідеалу, абсолюту.

Велике Озаріння супроводжується злиттям головної, домінуючої потреби з великою ідеєю, внаслідок чого відбувається акт самоусвідомлення домінанти психічного вогню.

Велике Озаріння поділяє життя домінанти психічного вогню на два періоди – неусвідомлений і усвідомлений.

Діяльність інтелекту знаходиться під жорстким контролем домінуючої емоції. Внаслідок чого можливості інтелекту виявляються лише в межах її сприйняття навколишнього світу. За цими межами інтелект втрачає свою силу.

Сила інтелекту виявляється в життєздатності думки, ідеї, істини, які він породжує.

З усіх структурних компонентів домінанти психічного вогню інтелект є наймолодшим і найменш зміцнілим утворенням. Він знаходиться на найперших ступенях свого розвитку. У нього захоплюючі перспективи. Процес розвитку інтелекту – це процес безперервного нарощування його могутності. За ним – велике майбутнє.

Інтелект також органічно зливається з домінуючою емоцією і разом з нею виявляється як психічний вогонь.

Інтелект – це вогонь.

16. ІНТУЇЦІЯ. Інтуїція – це особливе чуття на істину.

Інтуїція вступає в свої права і бере на себе відповідальність за прийняття рішення в ті критичні моменти, коли інтелект виявляється безсилим.

Інтуїція дуже розвинена в домінанті психічного вогню. Це одне з найдавніших її утворень.

Всі феноменальні досягнення домінанти психічного вогню в духовній діяльності в значній мірі пов'язані з інтуїцією.

Інтуїція – це вогонь.

17. ГІГАНТСЬКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. Гігантська працездатність – це здатність домінанти психічного вогню виконувати величезний обсяг роботи протягом довгого часу. Домінанта психічного вогню може працювати по 18-20 годин на добу, не знаючи втоми. Вона може працювати навіть у сні. Домінанта психічного вогню створена для праці.

Гігантська працездатність тісно пов'язана з феноменальною продуктивністю. Внаслідок цього домінанта психічного вогню залишає після себе величезний доробок у вигляді книг, картин, скульптур, архітектури, музики, техніки і т. ін.

18. КИПУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. Кипуча діяльність-це діяльність, спрямована на створення, обґрунтування й утвердження великого ідеалу.

Кипуча діяльність – це кипіння душі, відчайдушна спроба вгамувати нестерпну духовну спрагу; це нестримне прагнення звільнитися від душевної лихоманки, від душевних мук і страждань; це відчайдушна спроба розірвати задушливе коло самотності, в яке замикає людину домінанта психічного вогню, усунути тяжке почуття незадоволеності; це вічна гонитва за примарами, за прекрасною мрією, яка постійно віддаляється і ховається за обрієм; це постійний рух і безперервна дія, спрямована в невідомість; це сувора і жорстока необхідність.

У кипучій діяльності в найвищій мірі виявляється все внутрішнє багатство домінанти психічного вогню – домінуюча емоція, домінуюча здібність, інтелект, інтуїція, сила характеру, величезна цілеспрямованість, творча сила, самостійність, новаторство, віра в свої сили, гігантська працездатність, феноменальна продуктивність праці.

Результати кипучої діяльності домінанти психічного вогню мають вирішальне значення для всього людства, для всього планетарного життя.

19. ВЕЛИКА БОРОТЬБА. Велика боротьба-це велика кипуча діяльність, спрямована на переборення, усунення або знищення гігантів, гігантських перешкод, які стоять на шляху до великого ідеалу, абсолюту.

Велика боротьба є головною передумовою життя домінанти психічного вогню. Вона складає головний зміст, основний сенс і найвище щастя її існування. Тільки у великій боротьбі з гігантами, з гігантськими перешкодами домінанта психічного вогню може виявити всі високі якості свого характеру – стійкість, мужність, непохитну волю, самовідданість, відвагу, хоробрість, вміння постійно йти на виправданий ризик, непорушну віру в свою перемогу, несхильну силу духу.

Велика боротьба – це магістральний шлях досягнення великого ідеалу, абсолюту.

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СТРУКТУРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО вогню

Між структурними компонентами домінанти психічного вогню існують певні співвідношення. Характер подібних співвідношень визначає індивідуальні особливості домінанти психічного вогню. Так, наприклад, в одних домінант може переважати потреба боротьби, у других – потреба вірити, у третіх – потреба розуміти, у четвертих – потреба величі і т. д. Може бути певна черговість у домінуванні між різними компонентами, може бути подвійне домінування компонентів.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТИ

ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Домінанта психічного вогню має цілий ряд специфічних особливостей:

– виявляється спонтанно, самочинно, незалежно від свідомості і волі індивіда;– концентрує гігантську надлишкову психічну енергію в одному могутньому пучку і спрямовує його на одну точку;

– створює навколо себе поле величезної притягальної сили;

– володіє магнетизмом;

– кипить, бурує, клекоче в грудях людини, з величезною силою виривається назовні і спрямовується в безкінечність;

– передає вогонь навколишньому світові за допомогою слів, звуків, жестів, рухів, поглядів, почуттів, думок, зображень, образів, ідей;

– матеріалізується й увіковічується в продуктах діяльності;

– виявляється в усьому тілі, в усьому вигляді людини, але найбільш яскраво – в голосі і в очах;

– створює в людини стан великої внутрішньої напруги і великого збудження;

– приводить у рух всі фізичні, духовні та моральні сили людини;

– дуже рано і дуже яскраво виявляє домінуючу пристрасть і домінуючу здібність;

– породжує в людини відчуття величезної внутрішньої сили, безмежних можливостей, непогасну віру в себе, свої здібності, несхитну впевненість у тому, що для неї немає нічого неможливого;

– спонукає її братися за найскладнішу, найфантастичнішу справу і доводити її до кінця, не зупиняючись при цьому ні перед якими труднощами і перешкодами;

– породжує гігантські домагання до навколишнього світу;

– породжує жадобу величі, фанатизм;

– породжує в людині глибоку віру в те, що вона є вершиною досконалості, центром Всесвіту, головною віссю, навколо якої обертаються світи, що вона народжена для того, щоб ощасливити людство, весь світ, весь Всесвіт, що вона покликана самим Всевишнім побудувати на планеті і в усьому Всесвіті новий порядок, новий Палац світлого майбутнього, нове царство загального благоденства і розквіту;

– породжує непохитну впевненість у своє особливе покликання в світі, в свою месіанську роль;

– глибоко розкриває унікальність людської природи: інстинкти, потреби, емоції, здібності, інтелект, інтуїцію, характер, придає їм гігантську силу виявлення, піднімає їх до найвищого рівня розвитку і досконалості;

– стрімко вривається в навколишній світ, захоплює в ньому панівне становище;

– захоплює в сферу свого руху величезні маси, підкоряє їх своїй волі;

– створює жорсткі системи;

– діє за принципом: "Хто не зі мною, той проти мене";

– вдосконалює або руйнує зовсім старі, віджилі форми життя і створює нові, більш досконалі;

– перебудовує людей, тварин, рослини, природне середовище у відповідності зі своїми потребами й ідеалами;

– з'являється на світ як зовсім нове і незрозуміле світу явище;

– самостійно вибирає собі шлях у житті;

– прокладає нові шляхи;

– в боротьбі не знає компромісів, ніколи не поступається принципами;

– дає людині владу і право керувати світом;

– абсолютно переконана в своїй правоті;

– не підвладна волі людини;

– згорає до кінця, до останньої іскорки, не може згоріти наполовину або на якусь іншу частку;

– робить людину переможцем у життєвій боротьбі;

– не вмирає духовно, продовжує жити і випромінювати свою енергію, активізувати навколишніх і після своєї фізичної смерті.

Під впливом домінанти психічного вогню людина стає гігантською особистістю, суспільство – високоорганізованою системою, навколишній світ – світом високої впорядкованості.

НАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК

Домінанта психічного вогню народжується в мозку людини в віці 3-5 років.

У наступні роки відбуваються два могутніх, вибухоподібних підсилення горіння вогню: перше – в віці 10-12 років, друге – 17-18 років. У 20 років домінанта психічного вогню досягає повної фізіологічної зрілості.

З цього часу вона повністю володіє внутрішнім світом особистості, визначаючи тим самим її життєвий шлях, її долю.

ЗГАСАННЯ

Для домінанти психічного вогню характерні періоди згасання. Періоди згасання можуть тягнутися декілька днів, декілька тижнів, декілька місяців і навіть декілька років. Періоди згасання домінанти психічного вогню – найтяжчі періоди в житті людини. В такі хвилини людина відчуває себе абсолютно беззахисною перед лицем ворожого оточуючого світу. В таких випадках вона шукає спасіння в самотності. На самотині відбувається самовідновлення домінанти психічного вогню.

ПОРЯДКИ

Домінанта психічного вогню поділяється на порядки: перший, другий, третій і т. д. Номер порядку залежить від сили й інтенсивності горіння вогню.

Домінанта психічного вогню першого порядку – це домінанта, яка має гігантську силу та гігантську інтенсивність горіння вогню. Це власне домінанта психічного вогню. Вона характеризується самочинним запаленням, великою довготривалістю життя, короткими періодами згасання і самовідновленням.

Домінанта психічного вогню другого порядку – це домінанта, яка має величезну силу і величезну інтенсивність горіння вогню. Характерною особливістю домінанти психічного вогню другого порядку є те, що вона народжується на світ тільки під впливом іскри, яку вона отримує від домінанти першого порядку. Це – дочірня домінанта. Вона потребує постійного впливу з боку домінанти першого порядку. Періоди згасання у неї бувають більш тривалими і проходять дуже тяжко для індивіда. Інколи індивід не витримує цього випробування і сам позбавляє себе життя. Відновлення горіння домінанти другого порядку відбувається лише під дією домінанти першого порядку.

Домінанта психічного вогню третього порядку – це домінанта, яка має велику силу і велику інтенсивність горіння вогню. Вона народжується під впливом домінант першого і другого порядків. Горіння цієї домінанти відбувається лише за рахунок енергії домінант двох перших порядків. Коли доступ цієї енергії припиняється, домінанта перестає існувати.

Домінанти психічного вогню другого, третього і наступних порядків утворюють остов, на основі якого домінанта першого порядку будує свою систему.

СИСТЕМА

Домінанта психічного вогню створює систему.

Система – це об'єднання домінант різних порядків, спрямованих на досягнення великого ідеалу, абсолюту.

Система домінанти психічного вогню будується по принципу будови атома. В центрі системи знаходиться домінанта психічного вогню першого порядку – творець системи. Навколо неї, подібно електронам в атомі, обертаються домінанти нижчих порядків: другого, третього, четвертого і т. д.

Кожен порядок домінанти має свою орбіту обертання і свою групу менш значних домінант-супутників. Разом вони створюють свою малу систему зі своїми відособленими специфічними законами і взаємовідносинами. Між різними порядками домінант психічного вогню існує ієрархія, субординація.

Домінанти різних порядків, починаючи з другого, можуть переходити зі своїх орбіт на інші, вверх або вниз.

ФОРМИ МАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Домінанта психічного вогню матеріалізує й увіковічує свою енергію в різних формах своєї діяльності.

Вибір форми залежить від домінуючої видатної здібності. Такими формами можуть бути державний устрій, кодекс законів, наукова праця, філософська система, релігія, твори літератури, мистецтва, музики, архітектура, скульптура, техніка. Всі різноманітні продукти творчості домінанти психічного вогню – це застигле полум'я її духовної енергії, захований жар її душі.

Найяскравішим прикладом матеріалізованої енергії домінанти психічного вогню є космічна ракета. Ракета, що злітає в небо, і супроводжуючий її вогненний хвіст, – це не що інше, як матеріалізована енергія домінанти психічного вогню, спрямована в безкінечність.

ГОЛОВНИЙ ПОДРАЗНЮВАЧ

Головний подразнювач домінанти психічного вогню – це такий агент зовнішнього світу, який автоматично, крім свідомості й волі індивіда, приводить у дію домінуючий інстинкт, який може бути глибоко захований в інший час, –агресії, боротьби, любові, співчуття.

Головний подразнювач відіграє надзвичайно важливу роль у житті домінанти психічного вогню. Він абсолютно вірно і надійно визначає ії вид, її характер, її суть.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Домінанти психічного вогню поділяються на види, типи і форми. Види – гніву, страху, любові. Типи – розумовий, художньо-інтуїтивний, змішаний. Форми – теоретична, практична, змішана.

ФОРМУВАННЯ ГІГАНТСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКТИВНОСТІ

Формування гігантської духовної активності є центральною подією в житті домінанти психічного вогню, в житті людини. Механізм формування гігантської духовної активності зводиться до такого.

Домінанта психічного вогню, як і кожна інша домінанта, може нормально функціонувати і здійснювати свою життєдіяльність тільки за тієї умови, коли буде постійно отримувати підкріплення і підсилення від адекватних подразнювачів та імпульсів зовнішнього світу.

Специфічною особливістю домінанти психічного вогню є та обставина, що носієм адекватних подразнювачів та імпульсів у навколишньому світі і джерелом її підкріплення і підсилення є відображений споріднений психічний вогонь. Відображений споріднений психічний вогонь – це головне і, по суті, єдине джерело її підкріплення і підсилення, єдине джерело її життя. Без нього вона просто не зможе виконувати свої функції.

Але такого джерела в навколишньому світі практично не існує. Як унікальне, одиничне в своєму роді психофізіологічне утворення, домінанта психічного вогню не має собі аналогів у навколишньому оточенні, не має в ньому споріднених утворень. Вже по своїй природі, по своєму народженню вона ізольована від навколишнього світу, приречена на самотність. Тому, щоб жити, щоб здійснювати свою життєдіяльність, щоб задовольняти свої гігантські невтолимі потреби, домінанта психічного вогню повинна постійно – кожен день, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду, протягом усього свого життя – передавати свій власний вогонь навколишньому світові; людям, тваринам, рослинам, неживій природі; повинна запалювати споріднені домінанти психічного вогню в навколишньому світі, повинна матеріалізувати й увіковічувати свою духовну енергію в продуктах своєї діяльності і боротьби, повинна, таким чином, сама для себе створювати джерела духовного життя.

Однак процес створення таких джерел наштовхується на шалений опір навколишнього середовища.

Навколишній світ, у всьому своєму багатоликому розмаїтті, як контрагент, єдиним фронтом виступає проти домінанти психічного вогню як чужа і ворожа їй сила. Він не сприймає її вогню в такій кількості і такої якості, які б могли повністю задовольнити її гігантські потреби. Він намагається відірвати домінанту психічного вогню від себе і навіть позбавити її життя. Домінанта психічного вогню не може примиритися з таким становищем. Вона прикладає всі зусилля для того, щоб перебороти опір навколишнього світу. Між домінантою психічного вогню й оточуючим світом виникає конфлікт, протистояння, велика боротьба. Гігантському натиску всього світу домінанта психічного вогню протиставляє свою гігантську духовну активність.

На перших порах боротьби гігантська активність домінанти психічного вогню виявляється несвідомо, глибоко інстинктивно і по своїй природі біологічною активністю. І лише в процесі свого розвитку, в процесі вироблення й осмислення великого ідеалу гігантська біологічна активність перетворюється в гігантську духовну активність.

Процес перетворення гігантської біологічної активності в гігантську духовну активність відбувається в результаті довгої і напруженої роботи свідомості людини.

Людина, в грудях якої запалюється домінанта психічного вогню, вже в ранньому віці починає помічати, спочатку з подивом, потім з болем, і нарешті, з жахом, те, що вона різко відрізняється від навколишніх людей, – вона по-іншому відчуває, по-іншому думає, по-іншому сприймає навколишній світ, по-іншому діє. У неї не такі як у всіх потреби, бажання, устремління, здібності, таланти, погляди, переконання, ідеали, її духовні запити не знаходять відгуку в навколишньому соціальному середовищі, вона ніде не знаходить розуміння. Поступово світ стає для неї незрозумілим, чужим і ворожим. Навколо людини створюється духовний вакуум. Людина потрапляє в таке становище, в якому вона не може жити, її охоплює жахливе почуття самотності, болюче почуття незадоволеності, нестерпний стан хронічного духовного голоду, який переростає у величезну невтолиму духовну спрагу. Дух людини стає збентеженим. Людина намагається зруйнувати темницю самотності, позбавитися від болючого стану незадоволеності, вгамувати величезну духовну спрагу. Вона прагне знайти світ, який міг би її зрозуміти, прагне знайти свого двійника. Вона стає на шлях пошуку. Ці пошуки відбуваються довгі роки. Але настає та хвилина, коли людина переконується, що знайти бажане неможливо. І людину охоплює то панічний страх, то люта ненависть, то дика злоба, то високий благородний гнів, то моторошна огида, то безпросвітний відчай. У такому тяжкому душевному і духовному стані людина довго перебувати не може – вона знемагає, задихається, її постійно і невідступно, як зла тінь, переслідує страхітлива і невблаганна загроза смерті.

Але з іншого боку, гігантська надлишкова життєва енергія, могутній дух, відчуття величезної внутрішньої сили, безмежних розумових і творчих можливостей, непохитна впевненість у собі, в своїх здібностях пробуджують у людини могутнє прагнення змінити цей світ, перебудувати його, надати йому такі обриси, які б відповідали тому великому ідеалу, який невиразно бачиться їй десь у найпотаємніших куточках її душі. Так поступово народжується і формується наймогутніша сила, яка діє в людській душі, в людському суспільстві, в історії – гігантська духовна активність особистості.

Гігантська духовна активність у різних особистостей виявляється по-різному, в залежності від того виду, типу, форми домінанти психічного вогню, які керують їх поведінкою.

Одні особистості намагаються покращити, вдосконалити навколишній світ, усунути всі його недоліки, підняти його на вищий рівень розвитку; другі – спочатку зруйнувати його до підвалин, а потім будувати новий світ на руїнах старого; треті – прагнуть спалити його дотла, перетворити його в гігантську вогненну заграву і самим згоріти разом з ним; четверті – не намагаються змінювати цей світ, а прагнуть залишити його, вирватися з його тенет, полетіти в космічний простір, щоб на інших планетах створити бажаний світ; п'яті зрікаються цього світу і всього Всесвіту і створюють бажаний світ у своїй уяві; шості-прагнуть погасити полум'я своєї душі, порвати всі зв'язки з навколишнім світом, зосередитися на собі, досягти стану нірвани.

ГОЛОВНИЙ ВПЛИВ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО

ВОГНЮ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ

Головний вплив домінанти психічного вогню на поведінку людини полягає в тому, що людина відчуває, що її «щ о с ь» веде, «щ о с ь» спрямовує вперед, «щ о с ь» штовхає на боротьбу, на переборення гігантських перешкод, «щ о с ь» кличе до високої мети, до великого ідеалу, до абсолюту, але, що це «щ о с ь», вона не знає. Це «щ о с ь» є такою могутньою силою, впоратися з якою вона не в змозі, їй залишається лише одне – підкоритися цій силі.

Протягом усього свого свідомого життя людина прагне зрозуміти цю силу, намагається визначити її, дати їй назву. Одні називають її долею, фатумом, фортуною, другі – провидінням, треті – виявленням божого промислу і т.д. Але ні одне з таких визначень не може задовольнити людину. Людина залишається в невідомості по відношенню до цього «щ о с ь».

ГОЛОВНІ МОМЕНТИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ

ПІД ВЛАДОЮ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

1. Запалення психічного вогню.

2. Пробудження відчуття гігантської внутрішньої сили, безмежних можливостей.

3. Пробудження жадоби величі.

4. Виклик гігантам, виклик усьому світові, всьому Всесвіту,

5. Заява навколишнім або самій собі про те, що стане найвеличнішою людиною в світі.

6. Переборення страху мук, страху смерті.

7. Прийняття рішення йти в невідомість, у пітьму, в морок на пошуки нового слова, нової істини, нового шляху, нового світу, нових людей, нового суспільства.

8. Випробування.

9. Пошуки засобів передачі психічного вогню навколишньому світові.

10. Передчуття великого відкриття.

11. Велике Озаріння, в результаті якого народжуються нове слово, нова ідея, нова істина, новий шлях.

12. Тріумф Духу.

ВИЯВЛЕННЯ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

ЯК ГОЛОВНОЇ РУШІЙНОЇ СИЛИ ЛЮДИНИ,

ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ІСТОРІЇ

Домінанта психічного вогню штовхає людину мимо її волі до великого ідеалу, абсолюту, пробуджуючи в неї гігантську духовну активність, кипучу діяльність. Маючи гігантське силове поле, гігантський магнетизм, вона одночасно захоплює в русло свого руху величезні людські маси. Так з'являються на світ гігантські різноманітні громадські рухи – політичні, військові, релігійні, просвітницькі, благодійні та багато інших, які в своїй сукупності складають історичний процес. Таким чином, рухаючи однією людиною, домінанта психічного вогню одночасно рухає цілими групами, цілими класами, цілими народами, цілими державами, цілими історичними епохами. Так домінанта психічного вогню стає головною рушійною силою людини, людського суспільства, історії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Домінанта психічного вогню (ДПВ).

2. Структурні компоненти ДПВ

3. Роль кожного з структурних компонентів у життєдіяльності ДПВ.

4. Домінанта в Домінанті.

5. Ядро ДПВ.

6. Великий ідеал

7. Образ великого ворога.

8. Формування духовної спраги.

9. Формування гігантської духовної активності.

10. Велике Озаріння.

11. Умови, при яких відбувається акт самоусвідомлення Домінанти психічного вогню.

12. Характерні особливості (закони) ДПВ.

13. Прядки ДПВ.

14. Співвідношення між структурними компонентами.

15. Народження і розвиток.

16. Згасання.

17. Система.

18. Форми матеріалізації психічного вогню.

19. Головний подразнювач.

20. Класифікація.

21. Вплив ДПВ на поведінку людини.

22. Головні моменти в житті людини, яка знаходиться під впливом ДПВ.

23. Виявлення ДПВ як рушійної сили людини, людського суспільства, історії.

ТЕСТИ

Дати визначення структурним компонентам ДПВ.

1. Гігантська надлишкова енергія

1) гіпертрофоване уявлення про бажане майбутнє;

2) сукупність негативних, неадекватних подразнювачів;

3) гігантський надлишок життєвих сил, спрямований для досягнення ідеалу;

4) головний засіб передачі психічного вогню.

2. Могутня домінуюча емоція

1) здатність розуміти;

2) здатність виконувати величезний обсяг роботи;

3) дуже сильне, глибоке природжене почуття, яке твердо витримує курс ДПВ до великого ідеалу;

4) кипіння душі.

3. Могутній дух

1) гігантське переплетіння болючих відчуттів;

2) виявлення духовної сутності ДПВ;

3) головна сила, яке веде ДПВ до великого ідеалу;

4) гігантський надлишок життєвих сил.

4. Домінуюча здібність

1) гігантський надлишок життєвих сил;

2) концентроване виявлення гігантської енергії;

3) головний засіб утвердження великого ідеалу;

4) здатність виконувати величезний обсяг роботи.

5. Інтелект

1) головний засіб передачі психічного вогню;

2) сукупність неефективних подразнювачів;

3) великий відображений вогонь;

4) здатність зрозуміти великий ідеал.

6. Ядро ДПВ

1) інтелект і домінуюча здібність;

2) кипуча діяльність і велика боротьба;

3) потреба передати вогонь і потреба бачити його відображення;

4)потреба нового і потреба великої мети.

7. Потреба розуміти

1) потреба знайти адекватне прикладення для гігантської надлишкової енергії;

2) потреба бачити лицем у лице нову людину;

3) потреба проникнути в глибинну суть явищ і процесів, які ведуть до великого ідеалу;

4) потреба нових форм ДПВ.

8. Образ великого ворога

1) духовна першооснова сущого;

2) сполошний дзвін, який пробуджує ДПВ;

3) сукупність неадекватних подразнювачів, які пригнічують ДПВ;

4) дуже сильне природжене почуття.

9. Потреба великого ідеалу

1) потреба знайти надійну опору для свого духу;

2) потреба проникнути в глибинну суть явищ і процесів;

3) потреба бачити нову прекрасну людину, нове прекрасне суспільство, новий прекрасний світ;

4) потреба нових форм ДПВ.

10. Потреба вірити

1) потреба передати вогонь;

2) потреба бачити відображення вогню;

3) потреба знайти тверду опору для свого духу

4) потреба нових форм ДПВ.

Сила віри залежить

1) від сили духу;

2) від сили інтелекту;

3) від сили інтуїції;

4) від слабкості інтелекту.

11. Кипуча діяльність

1) особливе почуття на істину;

2) здатність ДПВ виконувати величезний обсяг роботи;

3) діяльність, спрямована на створення, обґрунтування і утвердження великого ідеалу;

4) головний засіб передачі психічного вогню.

12. Великий ідеал

1) особливе чуття на істину;

2) головний засіб передачі вогню;

3) вища мета, вищий мотив, в ім’я якого живе і діє ДПВ;

4) сукупність негативних подразнювачів.

13. Духовна спрага

1) усвідомлення ДПВ;

2) гіпертрофоване уявлення про реальну небезпеку;

3) крайня реакція організму на гігантський дефіцит адекватних зовнішніх подразнювачів, на духовний голод;

4) потреба запалювати споріднені ДПВ.

14. Домінанта в Домінанті

1) потреба передати вогонь;

2) кипуча діяльність;

3) могутня домінуюча емоція;

4) інтелект.

15. Велике Озаріння

1) кипіння душі;

2) гігантська душевна гарячка;

3) відкриття головної ідеї, яка освітлює шлях до великого ідеалу;

4) гігантський надлишок енергії.

16. Велика боротьба

1) кипіння душі;

2) головний засіб передачі вогню;

3) магістральний шлях досягнення великого ідеалу;

4) здатність переносити гігантські трудності, незгоди.

Визначити особливості, характерні для ДПВ

1.     Виявляється по волі людини.

2.     Виявляється спонтанно, незалежно від свідомості і волі людини.

3.     Породжує в людини почуття невпевненості, нерішучості, внутрішнього безсилля.

4.     Породжує в людини відчуття величезної внутрішньої сили, безмежних можливостей, непогасну віру в себе, впевненість, що для неї немає нічого неможливого.

5.     Породжує почуття меншовартості.

6.     Породжує жадобу величі, фанатизм.

7.     Потребує поводиря, вождя.

8.     Самостійно вибирає собі шлях у житті.

9.     Не залишає після себе жодного сліду.

10.Не вмирає духовно, продовжує жити і випромінювати свою енергію, активізувати навколишніх і після своєї фізичної смерті.

ЗАВДАННЯ

Віднайти серед учених, філософів, літераторів, педагогів, митців, політиків, релігійних діячів особистостей, в грудях яких горіли Домінанти психічного вогню.

Охарактеризувати їхній внесок у духовну скарбницю людства.

Модуль3. ТРИ ВИДИ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Існує три види домінанти психічного вогню: домінанта са­танинського вогню – нижча форма, домінанта священного вогню – перехідна форма і Домінанта Душевного Сонця – вища форма.

Три види ДПВ охоплюють собою весь людський рід. Кож­на людина на планеті знаходиться під впливом тієї чи іншої ДПВ.

Три домінанти психічного вогню визначають духовне об­личчя світу.

ДОМІНАНТА САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

Домінанта сатанинського вогню – це нижчий рівень орга­нізації ДПВ, нижчий ступінь її розвитку.

Домінанта сатанинського вогню – це потворна, патологі­чна форма домінанти психічного вогню, фатальна недоско­налість головного мозку людини, невдала спроба Природи створити нову, вищу форму життя, отруйний пагін на квіту­чому дереві життя, омертвіла гілка її розвитку; це домінанта похмурого, злого, смертоносного вогню.

Домінанта сатанинського вогню – це домінанта хижого, кровожерливого звіра в мозку людини, домінанта жорсто­кого дикуна; це стародавній атавізм, конгломерат низьких тваринних інстинктів, комплекс фізичної, духовної та мора­льної неповноцінності людини, спадкова хвороба людсько­го духу; це домінанта тваринного, патологічного страху, лютої ненависті, дикої злоби, чорної заздрості.

Домінанта сатанинського вогню – це домінанта агресії, домінанта війни, домінанта насильства, домінанта вбивст­ва, домінанта руйнування і знищення, домінанта заперечен­ня життя; це втілення могутньої сили протесту хворого духу проти несправедливостей Природи; це домінанта помсти –дикої, сліпої, безжальної, фанатичної, безумної, страшної.

Домінанта сатанинського вогню – це сліпа, стихійна, руй­нівна сила Природи, яка виявляє себе подібно буревію, сме­рчу, землетрусу, виверженню вулкана або пандеміям зара­зних хвороб; це домінанта смерті.

Домінанта сатанинського вогню – це Головне Світове Зло.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІСТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

Структурні компоненти домінанти сатанинського вогню мають свої специфічні особливості.

1. ГІГАНТСЬКА НАДЛИШКОВА ПСИХІЧНА ЕНЕРГІЯ вияв­ляється гігантською агресивністю.

Гігантська агресивність є основною формою виявлення домінанти сатанинського вогню, основною формою її відно­шення до навколишнього світу, основною формою її гігант­ської духовної активності.

Гігантська агресивність є основою життєдіяльності домі­нанти сатанинського вогню, основою її гігантської сили, дже­релом її постійного руху та безперервної дії.

Гігантська агресивність органічно пов’язана з потреба­ми, емоціями, здібностями, характером індивіда, підкоряє їх своїй волі.

Концентрованим виявленням гігантської агресивності є демонічний дух.

2. ДЕМОНІЧНИЙ ДУХ – це патологічне виявлення інстинк­ту самовідтворення і самовдосконалення життя.

Демонічний дух – це дух агресії, дух насильства, дух убив­ства, дух війни, дух руйнування, дух заперечення життя, дух смерті.

Демонічний дух пробуджує домінанту сатанинського во­гню, приводить у рух її темні сили, штовхає її на агресивні дії, на злочини, злодіяння, на авантюри, розносить по світу її злий, мутний, всеспалюючий і всезнищуючий вогонь, сіє на своєму шляху пожарища, руйнування, опустошення і смерть.

Демонічний дух є головною внутрішньою силою, яка веде домінанту сатанинського вогню до великої мети, до велико­го ідеалу, до абсолюту.

3. ПОТРЕБА ВЕЛИКОЇ МЕТИ виявляється потребою домогтися абсолютної величі в усіх сферах людської діяльності, потребою стати абсолютним володарем світу, всього Всесвіту.

Потреба великої мети, величі перероджується в манію величності, в марення, гігантоманію, стає маніакальним пси­хозом, безумством.

4. ПОТРЕБА НОВОГО виявляється потребою створити нові споріднені домінанти сатанинського вогню, нові форми зві­рячого, хижацького вогню.

Потреба нового виявляється в усіх видах хижацької, зло­чинної діяльності домінанти сатанинського вогню. Це потре­ба нових агресій, нових насильств, нових убивств, нових воєн, нових жорстокостей, нових тортур, нових грабувань, нових багатств, нових маячних ідей, нових міфів, нових бе­зумств, нових психозів, нових дурощів, нових форм абсолю­тної влади, нових форм світового панування, нових злодій­ських шляхів, нових світових рабовласницьких імперій, но­вих форм рабства, нових форм пригнічення, нових форм визиску, нових руйнувань, нових пожарищ, нових спустошень, нових смертей.

5. ПОТРЕБА ПЕРЕДАТИ САТАНИНСЬКИЙ ВОГОНЬ НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТОВІ виявляється потребою запалювати нові споріднені домінанти сатанинського вогню в грудях навко­лишніх людей і тварин, потребою матеріалізувати й увіковічнити злий, звірячий вогонь у продуктах своєї злочинної діяльності і демонічної боротьби, потребою наповнити своїм хижацьким вогнем усе суще на планеті і в усьому Всесвіті, потребою відтворити домінанту сатанинського вогню в світовому, космічному масштабі.

Потреба передати сатанинський вогонь – це потреба пе­ретворити людей, суспільство, природне середовище по своєму звірячому образу і подобі, підкорити їх життя і діяль­ність своїм жорстоким хижацьким законам, уніфікувати світ по своєму примітивну ранжиру, підвести під нього один, за­гальний для всіх, примітивний знаменник – тваринний, па­тологічний страх, люту ненависть, дику злобу, чорну зазд­рість, дикунство, жорстокість, дурість, безумство, фізичну, духовну і моральну потворність, вдихнути гігантську агреси­вність, демонічний дух насильства і вбивства в кожну живу істоту, в кожну матеріальну частинку навколишнього світу. Це потреба викликати в кожної людини, в кожної живої істо­ти почуття самовідданої любові до себе як центру Всесвіту, викликати почуття тваринного жаху, лютої ненависті, дикої злоби до своїх ворогів, суперників, інакомислячих, до всього того, що виходить за межі її розуміння і сприйняття; викликати почуття глибокої вини перед нею за недостатнє поривання в любові до неї, за недостатню вірність їй, за недостатнє раболіпство, за недостатнє самоприниження, за недостатнє самокатування, за недостатню заподатливість у боротьбі з численними реальними й уявними воро­гами, викликати почуття зневаги і презирства до свого та чу­жого життя.

6. ПОТРЕБА БАЧИТИ ВІДОБРАЖЕННЯ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТОВІ виявляється потребою бачити нові запалені споріднені домінанти сатанинського вогню, нові форми хижацького, паразитичного життя, нові матеріалізовані й увіковічені джерела сатанинської енергії.

Потреба бачити відображення сатанинського вогню – це потреба бачити виявлення гігантської агресивності, демо­нічного духу, актів насильства, вбивства, пограбування, вій­ни, боротьби на знищення; це потреба бачити виявлення низьких тваринних інстинктів підлоти, непристойності, ци­нізму, грубощів, зухвалості, бузувірства, садистської жор­стокості; це потреба бачити виявлення фанатичної відда­ності, низькопоклонства, улесливості, захопленості і стра­ху до себе, лютої ненависті, дикої злоби до ворогів. Потре­ба бачити велике відображення сатанинського вогню в на­вколишньому світі перероджується в патологічну при­страсть бачити гігантські пожарища, вселенський вогне­нний смерч.

7. ВЕЛИЧЕЗНА НЕНАСИТНА ДУХОВНА СПРАГА виявля­ється ненаситною спрагою бачити віч-на-віч надлюдину-звіра, кровожерливого хижака, гіганта-садиста, перед неса­мовитою жорстокістю якого здригнувся б світ, весь Всесвіт, виявляється спрагою побачити вселенську пожежу.

Духовна спрага набирає в домінанті психічного вогню спотвореного вигляду і виявляється як спрага насильства, вбивства, війни, пограбувань, руйнування, влади, багатства, слави, перемог, крові, смертей.

8. ПОТРЕБА ВЕЛИКОГО ІДЕАЛУ виявляється потребою бачити абсолютно нове і абсолютно велике відображення сатанинського вогню в людині, людському суспільстві, на­вколишньому світові.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ ЛЮДИНИ для домінанти сатанинсь­кого вогню є абсолютно нова і абсолютно велика людина – звір, могутній кровожерливий хижак у людському образі, демон-руйнівник, гігант-садист, владика світів.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ СУСПІЛЬСТВА є абсолютно нова й абсолютно велика вселенська рабовласницька держава, побудована по принципу «вождь-натовп» «пан-раб», «командир-солдат», в якій добірні надлюди-звірі з приміти­вним мозком на чолі з диктатором правлять масою рабів, найнижчих людей, які виконують роль в’ючної скотини.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ є вселен­ський хаос.

9. ПОТРЕБА БОРОТЬБИ З ГІГАНТАМИ, З ГІГАНТСЬКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ виявляється незнищенною потребою вбива­ти підлими способами реальних і вигаданих гігантів-суперників, усіх непокірливих, неслухняних, інакомислячих, всіх фізично, духовно і морально більш досконалих, усіх, хто так або інакше стає на шляху до абсолютної влади, абсолютно­го багатства, абсолютної слави, абсолютного світового па­нування.

Одна лише думка, одна лише згадка про суперника ви­кликає в домінанті сатанинського вогню нестримний приступ скаженості, незбориме прагнення розірвати його на шмат­ки, стерти з лиця землі.

На основі потреби вбивати підлими методами гігантів-суперників, всіх неугодних осіб формується могутня потре­ба бачити образ великого ворога.

10. ПОТРЕБА БАЧИТИ ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ВОРОГА вияв­ляється потребою надати конкретних обрисів гігантам-суперникам та домінантам-антагоністам: домінанті священно­го вогню і Домінанті Душевного Сонця.

ОБРАЗОМ ВЕЛИКОГО ВОРОГА для домінанти сатанинсь­кого вогню є гігантське зле чудовисько, породжене її пато­логічним страхом і такою ж патологічною уявою, на яке вона покладає вину за свою фізичну, духовну і моральну неповновартість, за своє фізичне, духовне і моральне потворство, за свою розумову убогість, за своє творче безсилля, за свої помилки і прорахунки, за всі біди і нещастя, які спости­гали, спостигають і будуть спостигати її і все людство.

Образ великого ворога править об’єктом, на який вона спрямовує свою люту ненависть, дику злобу, гігантську аг­ресивність, фанатичну помсту, садистську жорстокість, послуговує обґрунтуванням її права на насильство, на вбивс­тво, на розв’язування воєн, на грабежі, на абсолютну вла­ду, на абсолютне багатство, на абсолютне світове пануван­ня, служить виправданням тотального терору, поголовних репресій, витончених тортур, жахливих катувань, бузувір­ства.

Образ ворога є тим ярликом, який домінанта сатанинсь­кого вогню чіпляє на неугодних осіб, є тим «шаблоном, по якому вона штампує своїх жертв». Люди, ідентифіковані нею з образом ворога, для неї вже не люди в звичайному розу­мінні цього слова. В її сприйнятті, це нікчемності, які знахо­дяться нижче, ніж останні тварі, з якими можна творити все, що їй забагнеться – катувати, четвертувати, колесувати, за­копувати живими в землю, перетворювати в піддослідних тварин.

З того моменту, коли домінанта сатанинського вогню ство­рила і обґрунтувала образ великого ворога, вона отримує по­вну внутрішню і зовнішню свободу скоювати найтяжчі і наймерзотніші злочини проти миру, проти людства, проти життя.

Образ великого ворога вдосконалюється і наповнюється все новим змістом протягом усього її життя. Матеріалом для нього є неадекватні подразнювачі й імпульси навколишньо­го світу.

Образ великого ворога – це антипод великого ідеалу.

Образ великого ворога і великий ідеал є тими двома ос­новними стереотипами, через призму яких домінанта сата­нинського вогню сприймає навколишній світ і на основі яких вона будує свою поведінку, свою діяльність, свою боротьбу.

11. ПОТРЕБА ВІРИТИ виявляється потребою віри в магічні, надприродні сили, в провидіння, в божественний промисел, у диявольські підступи і таке інше.

12. ПОТРЕБА РОЗУМІТИ відсутня в домінанті сатанинсь­кого вогню.

13. МОГУТНЬОЮ ДОМІНУЮЧОЮ ЕМОЦІЄЮ є тваринний, патологічний страх.

Тваринний, патологічний страх – це реакція домінанти са­танинського вогню на почуття унікальності, одиничності, са­мотності в навколишньому ворожому світі, на відсутність ви­сокого інтелекту, талантів і пов’язаним з цим комплексом неповноцінності; це наслідок нездатності домінанти сатанинського вогню зрозуміти й осмислити своє становище в світі, знайти гармонічне взаємовідношення з навколишнім соціальним і природним середовищем, наслідок відсутності почуття любові до людей, тварин, рослин, неживої природи.

Тваринний, патологічний страх є головним засобом за­палювання нових споріднених домінант сатанинського вог­ню, головним засобом матеріалізації й увіковічення її духо­вної енергії, головним засобом створення нових форм хи­жацького життя.

На ґрунті тваринного, патологічного страху формується і розвивається весь похмурий спектр низьких пристрастей домінанти сатанинського вогню: егоцентризм, люта нена­висть, дика злоба, чорна заздрість, маніакальна підозрілість, пристрасть до насильства, вбивств, війн, катувань, тортур, садизму, пристрасть до влади, багатства, зажерливості.

Тваринний, патологічний страх підкоряє собі здібності, загострює хитрість, хитромудрість, інтуїцію, хижацький нюх, жене домінанту сатанинського вогню по життю, примушує її діяти за принципом попереджувального удару.

Тваринний, патологічний страх цементує домінанту сата­нинського вогню, забирає на себе гігантську агресивність, демонічний дух, твердо витримує її курс до великої мети, до великого ідеалу, до абсолюту.

Тваринний, патологічний страх – це домінанта в домінанті сатанинського вогню. Він визначає її поведінку, її долю, ха­рактер діяльності і боротьби, відношення до навколишнього світу як гігантського кровожерливого хижака до своєї жерт­ви, як Головне Світове Зло.

Тваринний, патологічний страх – це сатанинський вогонь.

Домінанта сатанинського вогню – це домінанта тварин­ного, патологічного страху.

14. ДОМІНУЮЧОЮ ВИДАТНОЮ ЗДІБНІСТЮ є низька три­єдина здібність володарювати, грабувати і вбивати.

Здібність володарювати – це низька здібність скоювати грубе насильство над навколишніми людьми, панувати над їх свідомістю, диктувати їм свою волю, контролювати їх по­ведінку, використовувати їх енергію і здібності для досягнен­ня своїх егоїстичних цілей.

Здібність грабувати – це низька здібність привласнювати плоди чужої фізичної або розумової праці шляхом використання низьких методів: обдурювання, шантажу, розбою, вбивства, військових дій.

Здібність вбивати – це найнижча здібність позбавляти життя суперників або неугодних осіб.

Всі три здібності органічно пов’язані між собою і носять яскраво виявлений звіриний, хижацький характер.

У залежності від конкретних умов життя домінанти сата­нинського вогню кожна з трьох здібностей може займати провідне становище в системі її здібностей, підпорядкову­вати собі всі інші здібності і визначати тим самим вид її ос­новної діяльності – політичної, економічної, духовної, війсь­кової.

Триєдина здібність володарювати, грабувати і вбивати є головним способом передачі сатанинського вогню навколи­шньому світові.

15. ІНТЕЛЕКТ. Для домінанти сатанинського вогню хара­ктерний низький інтелект.

Низький інтелект – це інтелект, який обслуговує низькі, зоологічні потреби людини: агресії, насильства, вбивства, володарювання, грабування, війни, руйнування.

Низький інтелект винаходить різні засоби і методи пригно­блення, експлуатації, поневолення, обдурювання, ошукуван­ня людей, створює різні види зброї, військової техніки, війсь­кову науку, придумує витончені катування, тортури і таке інше.

Для низького інтелекту характерна хитрість, хитромудрість.

У цілому інтелектуальні здібності домінанти сатанинсько­го вогню мають коротку амплітуду, що пролягає між тупоум­ством і посередністю.

Посередність – вища точка розумових здібностей домі­нанти сатанинського вогню.

Низький інтелект творить головне світове зло. Він знахо­диться на службі страху, ненависті, злоби, заздрості.

Процеси самопізнання, пізнання навколишнього світу, свого місця і призначення в цьому світі завершується в до­мінанті сатанинського вогню самоусвідомленням її як хижо­го, кровожерливого звіра й обґрунтуванням її права на хи­жацький, паразитичний спосіб життя, права на абсолютну владу, на насильство, на жорстокість, на убивство, на гра­біж, на багатство, на агресивну війну, на терор, на диктату­ру, на абсолютне світове панування.

16. ІНТУЇЦІЯ домінанти сатанинського вогню виявляєть­ся в особливому нюху, хижацькому чутті на слабкі сторони суперника, ворога, на слабкість жертви.

Інтуїція дуже добре розвинена в домінанті сатанинського вогню.

17. КИПУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ виявляється в безумному праг­ненні створювати, обґрунтовувати й утверджувати свої ве­ликі звірячі ідеали, в прагненні відтворити й увіковічнити свій злий, похмурий, смертоносний вогонь у світовому, космічному масштабі.

Кипуча діяльність домінанти сатанинського вогню – це ненажерливе вгамування гігантської жадоби влади, багатс­тва, слави, величі, почестей, насильства, убивства, крові; це відчайдушна спроба позбутися болючого тваринного пато­логічного жаху, знайти від нього надійне сховище; це стра­шна, безмежна помста, яка не знає помилування; це гігант­ське злодійство, гігантське скоєння зла навколишньому сві­тові – людям, тваринам, рослинам, неживій природі; це не­самовите руйнування і знищення вищих, більш досконалих форм життя; це фанатичне прирівнювання до своєї звірячої, спотвореної суті навколишніх людей, тварин, рослин, нежи­вої природи; це осоружна «симфонія безумства і жаху» (О. Гінзбург); це вакханалія безглуздя, абсурду.

Кипуча діяльність домінанти сатанинського вогню здійс­нюється переважно в двох головних напрямках.

Перше. Це винаходження, освоєння і використання гігант­ського різноманітного знаряддя, засобів і методів пригнічен­ня, підкорення, експлуатації, пограбування, примусу, прини­ження, катування, мордування, руйнування і знищення вищих форм життя; створення і зміцнення гігантських рабовласниць­ких держав, гігантських імперій зла, гігантського репресив­ного апарату з судами, в’язницями, катами, концентраційни­ми таборами, таборами смерті; гігантських агресивних армій, гігантських арсеналів зброї; розв’язування і ведення гігантських світових агресивних грабіжницьких воєн.

Друге. Це створення, зміцнення і використання гігантсь­кої ідеологічної машини, спрямованої на вихваляння, підне­сення й увіковічення своєї персони. Сюди входять: створен­ня і розповсюдження маячних ідей, літературних та музичних творів, творів живопису, скульптури, архітектури, фольклору.

Плоди діяльності домінанти сатанинського вогню примі­тивні, потворні, огидні, шкідливі.

Кипуча діяльність домінанти сатанинського вогню нано­сить гігантську шкоду навколишньому світові – людям, тва­ринам, рослинам, неживій природі, ставить світ на грань ка­тастрофи.

18. ГІГАНТСЬКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ виявляється в скоєнні гігантського зла навколишньому середовищу.

19. ДЕМОНІЧНА БОРОТЬБА домінанти сатанинського во­гню виявляється в усуненні і знищенні брудними насильни­цькими методами гігантів-суперників, інакомислячих, фі­зично, духовно і морально більш досконалих, всіх, кого вона може підвести під шаблон образа великого ворога.

Демонічна боротьба – це найбільш жахлива кипуча діяль­ність домінанти сатанинського вогню. Це брехня, обдурю­вання, наклепи, очорнення, лицемірство, словоблудство, підступність, дезінформація, провокації, зрада, інтриги, ша­нтаж, цькування, катування, тортури, терор, репресії, путчі, убивства, агресивні війни; це довжелезний, нескінченний ла­нцюг злодійств, які скоює домінанта сатанинського вогню проти людства, проти світу, проти життя.

У демонічній боротьбі домінанта сатанинського вогню бачить вищий сенс і вище щастя свого існування, запоруку досягнення великого ідеалу, абсолюту.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТИ

САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

Домінанта сатанинського вогню має свої специфічні осо­бливості:

– успадкована людиною від хижих, кровожерливих тварин;– генетичне запрограмована на агресивну поведінку, на скоєння насильницьких дій, на хижацький, паразитичний спо­сіб життя;

– здійснює агресивні дії по принципу попереджувального удару;

– нападає тільки на рівного або слабшого, перед сильним піджимає хвіст, вигадує, чекає слушного моменту;

– намагається не тільки знищити суперника, але перш за все зламати його дух, принизити, випоганити у бруді, домо­гтися від нього визнання своєї поразки;

– володіє гіпнотичною силою;

– містить у собі смертельну, паралітичну отруту;

– створює навколо себе своєрідну «мертву зону», попадаючи в яку жертва неминуче гине;

– має характерну позу агресії;

– уривається в світ зі скаженістю хижого кровожерливого звіра;

– заявляє про себе зухвало, цинічно, безцеремонно;

– поважає тільки грубу силу;

– визнає лише панів і рабів;

– піднімає в ранг найвищого достоїнства всі низькі вияв­лення людського характеру: агресивність, насильство, гру­бощі, жорстокість, непристойність, цинізм, садизм, погра­бування, крадіжки, убивства, війни;

– зневажливо відноситься до чужого життя, не ставить його ні на гріш;

– привласнює собі право розпоряджатися чужими доля­ми, право приносити мільйонні жертви в ім’я своїх егоїстич­них цілей;

– вважає жертовність необхідним атрибутом великого іде­алу;

– переконана в необхідності гігантських жертв в ім’я ве­ликого майбутнього;

– наділяє себе високим інтелектом, вищими талантами, вищою мудрістю, вищою геніальністю;

– впевнена в своїй непогрішимості;

– переконана, що володіє істиною в останній інстанції;

– переконана, що обставини повинні підкорятися її волі, що події повинні розвиватися по її бажанню;

– домагається поставлених цілей, ігноруючи об’єктивні закони природи і суспільства;

– вважає себе втіленням абсолютного добра, абсолютної справедливості, абсолютної істини;

– ідентифікує свої егоїстичні інтереси з загальнолюдсь­ким благом;

– виступає перед світом від імені всього людства, від імені Всевишнього;

– в усьому виявляє диктаторські методи;

– не терпить заперечень;

– злобно не сприймає інших точок зору;

– все, що не вписується в «прокрустове ложе» її уявлень, вважає хибним, ворожим;

– виявляє вкрай вороже ставлення до науки, пізнанню, здоровому глузду;

– свою внутрішню рівновагу підтримує непорушною вірою в своє велике призначення в світі;

– не визнає своїх помилок і прорахунків;

– завжди вважає винним інших;

– створює в навколишніх комплекс вини;

– об’єктивні труднощі, а також свої промахи, розглядає як результат «підступів ворогів, шкідників або покарання за чиюсь вину»;

– опошляє великі гуманістичні ідеали свободи, рівності, справедливості, демократії, спотворює їх;

– наряджається в тоги добродійства;

– породжує маячні ідеї;

– створює міфи;

– живе в світі брехні, в світі ілюзій, у світі кривих дзеркал;

– в усьому покладається лише на себе;

– нікому не довіряє, нікому не вірить;

– виявляє дику підозрілість;

– володіє секретом влади;

– оточує себе абсолютно відданими, абсолютно покірни­ми людьми, здатними вгадувати кожне її бажання;

– піддає своє оточення найсуворішим і найжорстокішим випробуванням, постійно вимагає від них усе нових і нових доказів беззавітної відданості і любові;

– не вміє прощати;

– покладається на надприродні сили;

– не має внутрішньої противаги інстинкту агресивності;

– не має внутрішньої заборони на скоєння насильств і вбивств;

– не має почуття гармонійної єдності з навколишнім сві­том природи і суспільства;

– позбавлена почуття любові і співчуття до людей, тварин, рослин, неживої природи;

– не має талантів, обдарувань, високих творчих здібнос­тей;

– позбавлена здібностей до наукового мислення, пізнан­ня, наукового прогнозування;

– не здатна осягати позитивні знання, наукові і моральні істини;

– не може адекватно відобразити й осмислити навколи­шній світ і внутрішній стан своєї душі;

– виявляє озлоблений антиінтелектуалізм;

– з презирством відноситься до розуму, доброти, совісті, співчуття, ніжності, ласкавості, благородства;

– доброту сприймає як слабкість;

– не має високого морального ідеалу;

– позбавлена докорів совісті;

– відзначається стереотипністю мислення;

– володіє абсолютним чуттям часу;

– випливає на поверхні мутних потоків історії;

– носить у собі глибоко затаєне, глибоко приховане страждання, невиліковний біль смертельно пораненої і без­межно озлобленої душі;

– позначена печаткою фатальної дисгармонії між гігант­ськими домаганнями до навколишнього світу і обмеженими розумовими і творчими можливостями;

– все життя намагається знайти свого духовного двійника;

– виявляється як гігантська деструктивна сила;

– намагається перетворити навколишній світ у гігантську божевільню;

– перетворює суспільство в натовп;

– пробуджує в людях найнижчі, найдикіші, найтемніші та найжорстокіші інстинкти, надає їм повну свободу дії;

– доводить індивіда до повної фізичної, духовної і мора­льної деградації;

– організує гігантський танець Вітта;

– організовує гігантські м’ясорубки;

– упивається владою, насильством, убивствами, кров’ю;

– перетворює постійний рух і безперервну дію в постійне і безперервне руйнування та знищення вищих форм життя;

– несе в собі програму вселенської катастрофи;

– діє за принципом: «Абсолютне світове панування – або всесвітнє знищення!»


ПЕРІОДИ ЗГАСАННЯ

Періоди згасання домінанти сатанинського вогню супро­воджуються загостренням почуття тваринного, патологічно­го страху і характеризуються депресією, прострацією.

ГОЛОВНИЙ ПОДРАЗНЮВАЧ

Головним подразнювачем зовнішнього світу, який приво­дить у дію інстинкт агресивності, є слабкість, безпорадність жертви.

Слабкість, безпорадність жертви автоматично включає в домінанті сатанинського вогню механізм убивства, вивіль­нює гігантську енергію, позбавляє її почуття панічного стра­ху, породжує в її темній душі злорадне відчуття своєї пере­ваги, торжества своєї сили, можливість вгамування спраги крові.

РОДИНА

Існує родина домінанти сатанинського вогню.

До складу родини входять домінанти хижих, кровожерли­вих тварин, а також інших видів тваринного світу, здатних виявляти агресивність. Це домінанти лева, тигра, ведмедя, вовка, пантери, шакала, гієни, собаки, кішки, рисі, криси, бика, барана, свині, яструба, шуліки, стерв’ятника, змії, удава, акули, щуки та ін.

Поведінка індивіда визначається поведінкою того виду тварини, домінанта якої міститься в його мозку.

Родина домінанти сатанинського вогню складає основу системи грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіж­ницької війни.

ВПЛИВ ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ НА ЛЮДИНУ, СУСПІЛЬСТВО, НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Під впливом домінанти сатанинського вогню людина стає гігантським кровожерливим хижаком, гігантським убивцею, гігантським грабіжником, гігантським деспотом, тираном, гігантським злодієм; суспільство – гігантською казармою, гі­гантським концентраційним табором, гігантською в’язни­цею, гігантським ергастерієм; навколишній світ – гігантським театром безглуздя, гігантським шабашем відьом, гігант­ським хаосом.

Домінанта сатанинського вогню робить людину, суспільс­тво, навколишній світ бридкими, спотвореними, агонуючими, приреченими.

ПРИКЛАДИ ОСОБИСТОСТЕЙ, У ГРУДЯХ ЯКИХ ГОРІЛИ

ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

Домінанти сатанинського вогню горіли в грудях багатьох особистостей, відомих в історії. Серед них – Нерон, Олек­сандр Македонський, Юлій Цезар, Чингізхан, Тимур, Батий, Торквемада, Іван Грозний, Карл Великий, Борджіа, Петро Перший, Наполеон та ін.

В XX столітті домінанта сатанинського вогню найбільш яскраво виявилась у мозку таких особистостей як Гітлер, Сталін і їх найближчого оточення – Геббельса, Герінга, Гіммлера, Ягоди, Єжова, Берії, Кагановича та ін.

СИСТЕМА ГРУБОГО, ТВАРИННОГО ЕГОЇЗМУ Й АГРЕСИВНОЇ, ГРАБІЖНИЦЬКОЇ ВІЙНИ

Система грубого, тваринного егоїзму й агресивної, гра­біжницької війни – це продукт системоутворюючої діяльності домінанти сатанинського вогню першого порядку, знаряд­дя, за допомогою якого вона намагається добитись абсо­лютного світового панування, утвердити свої великі звірячі ідеали, досягти абсолюту; це суспільний устрій, який вона створює по своєму звірячому образу й подобі; це проекція її темної душі на зовнішній світ, відображення її сатанинсько­го вогню, її духовний двійник; це картина світу, побудована по її звірячим законам.

Система грубого, тваринного егоїзму й агресивної, гра­біжницької війни – це взаємовідносини між індивідами та їх групами, побудовані на егоцентризмі й грубому насильстві; це суспільство, в якому «всі роблять те, що потрібно одно­му» (Салазар); це система узаконеного рабства; це органі­зоване насильство, організована злочинність, організоване скоєння зла навколишньому світові; це колективний психоз, колективне божевілля; це нестримний розгул грубої сили, дикунства, дурості, невігластва, розпусти, підлоти, мерзоти, низькості, бузувірства, зоологічних інстинктів; це гігантсь­кий паразит, гігантський убивця, гігантський спрут, який руй­нує і знищує вищі форми життя; це гігантська зграя кровожер­ливих хижаків, яка несеться в безодню.

Система відображає дух, характер, внутрішній зміст, спе­цифіку поведінки, програму діяльності тієї домінанти сатанин­ського вогню, яка її створила.

Міцність і цілісність системи підтримується з’єднуваль­ними силами.

До них відносяться:

– магнетизм домінанти сатанинського вогню першого порядку – творця системи;

– тваринний, патологічний страх;

– люта ненависть;

– дика злоба;

– чорна заздрість до вищих, більш досконалих форм життя;

– потреба володарювати і потреба підкорятися;

– спільність злочинів;

– кругова порука;

– паразитизм;

– стадний інстинкт.

Система має дві форми організації – незавершену і заве­ршену.

До незавершених форм відносяться різні зграї, банди, розбійницькі групи, партії і таке інше. До завершених – гі­гантські рабовласницькі держави, імперії.

Деспотична рабовласницька держава, імперія є основною формою організації грубого, тваринного егоїзму й агресив­ної, грабіжницької війни. Боротьба за абсолютне світове па­нування, за абсолютну світову монархію, яку ведуть між со­бою домінанти сатанинського вогню, відбувається на рівні деспотичних рабовласницьких держав. Деспотична рабовла­сницька держава – це стартова площадка, відштовхуючись від якої домінанта сатанинського вогню намагається підко­рити весь світ, весь Всесвіт.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ. Система формується на основі трьох видів діяльності, яку здійснює домінанта сатанинсь­кого вогню першого порядку.

1. Притягнення до себе вже існуючих домінант сатанин­ського вогню нижчих порядків.

2. Створення нових споріднених домінант сатанинського вогню в грудях навколишніх людей і тварин, підкорення їх своїй волі, захоплення їх у сферу своєї злочинної діяльності і демонічної боротьби.

3. Безпощадне і жорстоке знищення конкурентів, усіх тих, в яких вона не може запалити споріднені домінанти сатанинсь­кого вогню, і, значить, не може підкорити своїй волі.

У результаті жорстокої селекційної роботи, яку проводить домінанта сатанинського вогню з людьми, система грубого тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни пере­творюється в гігантський натовп, у гігантську однорідну, уні­фіковану масу безликих солдафонів, масу тупиць, крадіїв, шахраїв, грабіжників, убивць, здатних на будь-яку підлість, будь-який злочин, щоб вгамувати ненажерливу жадобу вла­ди, багатства, насильства, убивства, крові, щоб беззасте­режно виконати будь-яке повеління диктатора.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ:

– підкорення, поневолення, пригнічення, придушення, експлуатація людей;

– руйнування і знищення вищих сфер людини – розуму, любові, доброти, людяності, таланта, обдарованості, геніа­льності, краси;

– перетворення людей у дикунів, хижих, кровожерливих тварин;

– руйнування і знищення Природи;

– перетворення навколишнього світу на вселенський ХАОС.

Ці функції суворо розподіляються між різними домінан­тами сатанинського вогню, які виконують загальну програ­му у відповідності зі своїми хижацькими здібностями і си­лою горіння вогню.

ОСНОВНИЙ ЗАКОН СИСТЕМИ. Основним законом сис­теми грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжни­цької війни є нещадна боротьба за життя, за зверхність, за перемогу, боротьба на знищення.

ВИЩІ ВАРТОСТІ. Вищими вартостями в системі є: груба сила, влада, багатство, слава.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Для системи грубого, тваринного егоїзму й агресивності, грабіжницької війни характерні такі особливості:

– закон джунглів;

– закони зграї;

– війна всіх проти всіх;

– жорстокий егоїзм;

– жорстокий антагонізм;

– нещадна конкуренція за місце під сонцем;

– закон виживання сильнішого;

– право грубої сили;

– кулачне право;

– хижацькі принципи: «людина людині вовк», «або ти на­силуєш, або тебе насилують», «або ти грабуєш, або тебе грабують», «або ти пан, або ти раб»;

– нещадне знищення слабих;

– ієрархічна будова суспільства;

– поверховість влади;

– принцип вождізму;

– сувора субординація;

– поділ людей на вищих і нижчих, на вибраних та ізгоїв, на героїв і недолюдків;

– ненажерливість;

– фетишизм;

– ототожнювання вартості людини з її матеріальним і со­ціальним становищем;

– уклінність перед авторитетами;

– обожнювання володарів;

– піднесення дармоїдства в ранг високої гідності;

– піднесення шахраїв, крадіїв, грабіжників, убивць у ранг великих героїв;

– невміння і небажання працювати;

– зневажливе відношення до праці, до трудящої людини;

– використання рабської праці;

– тотальний деспотизм;

– тотальний страх;

– тотальна недовіра;

– тотальна підозрілість;

– тотальний мілітаризм;

– тотальна секретність;

– бездуховність;

– бездарність;

– зневажливе відношення до доброти, чесності, поряд­ності, совісті, милосердя, духовності, культури;

– примітивізм;

– панування дурості, невігластва, мракобісся;

– бандитизм володарів;

– повсюдний розгул непристойності, підлоти, ницості, розпусти, продажності, холуйства, підлабузництва, лицемір­ства;

– масовий психоз;

– масова деградація, виродження.

Система грубого, тваринного егоїзму й агресивності, гра­біжницької війни існує до тих пір, доки жива домінанта сата­нинського вогню, яка її створила. Після її фізичної смерті система розвалюється. Обломки цієї системи використову­ються новою домінантою сатанинського вогню для створен­ня нової системи.

ПРИКЛАДИ

До системи грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни відносяться:

– деспотії Стародавнього Сходу (Єгипет епохи фараонів, Вавилонське царство, Іран);

– Римська імперія;

– диктатура Юлія Цезаря;

– диктатура імператора Нерона;

– монархії Чингізхана, Батия, Тимура;

– папізм часів Боніфаціїв, Борджіа;

– інквізиція;

– орден єзуїтів;

– російський царизм часів Івана Грозного, Петра Першо­го, Катерини Другої, аракчеєвщини, біронівщини;

– диктатура Наполеона та ін.

У XX столітті система грубого, тваринного егоїзму і агре­сивної, грабіжницької війни найбільш виразно виявилася в гітлеризмі, сталінізмі.

ІСТОРІЯ

Система грубого, тваринного егоїзму й агресивності, гра­біжницької війни має свою довгу, багатовікову історію. Це історія безперервної боротьби за абсолютне світове пану­вання, за абсолютну світову монархію методами жорстокого, кривавого насильства, за утвердження й увіковічення великого хижацького ідеалу; це історія створення, зміцнен­ня, розквіту і розпаду гігантських рабовласницьких держав, гігантських деспотичних імперій; це історія гігантських ко­лективних психозів людства; це історія розпалювання і ве­дення гігантських світових кровопролитних воєн, історія створення і використання жахливих видів зброї, військової техніки; це історія жорстокого насильства, поневолення, під­корення, пригнічення, експлуатації, пограбувань, убивств, історія руйнування і знищення вищих, більш досконалих форм життя.

Процес історичного розвитку системи грубого, тварин­ного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни – це процес її постійного видозмінення, набуття нових форм пристосуван­ня до умов навколишнього середовища, які постійно зміню­ються. Система характеризується великою живучістю.

Історія системи грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни складає значну частину світової історії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Домінанта сатанинського вогню.

2. Специфічні особливості структурних компонентів.

3. Великі ідеали.

4. Образ великого ворога.

5. Домінуюча емоція. Особливості.

6. Домінуюча здібність. Особливості.

7. Інтелект. Особливості.

8. Закони.

9. Генетична програма.

10. Недосконалість домінанти сатанинського вогню і пов’язана з нею її небезпека.

11. Згасання. Головний подразнювач.

12.Родина.

13. Вплив на людину, суспільство, історію.

14. Системоутворюючий фактор.

15. Система грубого тваринного егоїзму і агресивної грабіжницької війни.

16. Історія.

ТЕСТИ

Визначити характерні особливості домінанти сатанинського вогню

1. Успадкована від сумирних травоїдних тварин.

2. Генетично запрограмована на миролюбність.

3. Успадкована від хижих, кровожерливих звірів.

4. Генетично запрограмована на агресивну поведінку, на хижацький, паразитичний спосіб життя.

5. Намагається вирішувати конфлікти мирним шляхом, поважаючи супротивника.

6. Прагне не тільки знищити суперника, але, перш за все, зламати його дух, принизити, ви поганити у бруді, домогтися від нього визнання своєї поразки.

7. Поводить себе толерантно, поважає і цінує чуже життя.

8. Вривається у світ зі скаженістю хижого звіра.

9. Заявляє про себе зухвало, цинічно.

10. Сумнівається у своїх можливостях.

11. Впевнена у своїй непогрішимості.

12. Обмірковує свої рішення, прогнозує розвиток подій.

13. Домагається поставлених цілей, ігноруючи об’єктивні закони природи і суспільства.

14. Переконана, що обставини повинні підкорятися її волі, що події повинні розвиватися по її бажанню.

15. Ставить істину дорожче свого життя.

16. Зневажливо відноситься до чужого життя, не ставить його ні на гріш.

17. Прислухається до думок соратників.

18. Злобно не сприймає інших точок зору..

19. Не прагне до перемоги, до слави, до багатства.

20. В усьому проявляє диктаторські методи.

21. Не вміє і не бажає володарювати.

22. Об’єктивні труднощі, а також свої помилки і прорахунки розглядає як результат підлої роботи шпигунів або кару за чиїсь гріхи.

23. Захищає себе і світ чистими, ненасильницькими методами.

24. Пробуджує в людях найнижчі, найтемніші і найжорстокіші інстинкти, дає їм повну свободу дії.

25. Намагається побудувати наукову картину світу.

26. Не має талантів, обдарувань, творчих здібностей.

27. Створює навколо себе атмосферу моральної чистоти і святості.

28. Породжує маячні ідеї, міфи, живе у світі брехні, ілюзій, кривих дзеркал.

29.Намагається повністю звільнитися від вад у думках, словах і діях.

30. Перетворює постійних рух і безперервну дію в житті і безперервне руйнування і знищення вищих форм життя.

31. Створює систему любові і миру.

32. Створює систему грубого тваринного егоїзму і агресивної, грабіжницької війни.

ЗАВДАННЯ

1.                Описати і проаналізувати (в загальних рисах) домінанти сатанинського вогню, які горіли в грудях таких постатей: Нерона, Юлія Цезаря, Чингізхана, Івана Грозного, Карла Великого, Наполеона, Гітлера, Сталіна, Пол Пота.

Одній-двом із них (на вибір) дати розгорнуту характеристику.

Віднайти в історії інші постаті, в грудях яких горіли домінанти сатанинського вогню, виділити порядки Домінант і дати коротку характеристику.

Змалювати узагальнюючий психологічний портрет домінанти сатанинського вогню.

2.                Описати і проаналізувати (в загальних рисах) системи грубого тваринного егоїзму і агресивної грабіжницької війни, які існували в різні періоди історії: деспотії Стародавнього Сходу, Римську імперію, монархії Чингізхана, Батия, Тимура, папізм часів Боніфаціїв, Борджіа; інквізицію, гітлеризм, сталінізм.

Одній з систем ( на вибір) дати розгорнуту характеристику.

Віднайти в історії інші системи грубого тваринного егоїзму і агресивної, грабіжницької війни і дати їм коротку характеристику.

Змалювати узагальнюючий образ системи грубого тваринного егоїзму і агресивної, грабіжницької війни.

3. Показати домінанти сатанинського вогню і створені ними системи як виявлення Головного Світового Зла з усіма їхніми наслідками.

ДОМІНАНТА СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

Домінанта священного вогню – це середній, перехідний рівень організації домінанти психічного вогню, перехідна ступінь її розвитку; це двоїста домінанта, вона містить у собі ознаки та якості і домінанти сатанинського вогню, і Домінан­ти Душевного Сонця.

Домінанта священного вогню – це домінанта-помісь лю­дини гуманної і людини-звіра, «ангела і лева»; це домінанта любові і ненависті, домінанта ніжності і жорстокості, домі­нанта високого інтелекту та сірої посередності, домінанта таланту, що сягає геніальності, і бездарності, домінанта ве­личі душі та її низькості, падіння, домінанта правди і брехні, домінанта справедливості і кривди, домінанта свободи і раб­ства, домінанта війни і миру, домінанта творення і руйнуван­ня, домінанта світла і тьми.

Домінанта священного вогню – це домінанта-борець, домінанта-бунтівник, домінанта-боєць; це домінанта великої битви, домінанта великої революції, домінанта революцій­ного насильства, домінанта «героїчного ентузіазму», домі­нанта розумного егоїзму, домінанта справедливої, визволь­ної війни, домінанта справедливого покарання, домінанта «страшного суду».

Домінанта священного вогню – це домінанта високого, праведного гніву, благородної люті; це непримиренний антагоніст домінанти сатанинського вогню, смертельний ворог тиранії, деспотії, рабства, дурості, невігластва, безумства, анархії, хаосу; це домінанта-захисник слабких, малих, прини­жених, ошуканих, пригнічених, поневолених, визискуваних, пограбованих.

Домінанта священного вогню – це суперечлива, нестійка домінанта психічного вогню; це домінанта розпаду.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

Структурні компоненти домінанти священного вогню мають свої специфічні особливості.

1. ГІГАНТСЬКА НАДЛИШКОВА ПСИХІЧНА ЕНЕРГІЯ вияв­ляється в титанічній боротьбі, у великій битві, у великому бою, в революційному насильстві.

Титанічна боротьба, революційне насильство, вічний бій є основною формою виявлення домінанти священного вог­ню, основною формою її відношення до навколишнього сві­ту, основною формою виявлення її духовної активності.

Концентрованим виявленням гігантської надлишкової пси­хічної енергії домінанти священного вогню є титанічний дух.

2. ТИТАНІЧНИЙ ДУХ – це дух боротьби, дух битви, дух бою, дух революції, дух революційного насильства, дух руйнуван­ня в ім’я творення, дух революційного перетворення світу, дух могутнього праведного і часто неправедного гніву, дух благородної і часто неблагородної люті.

Титанічний дух пробуджує домінанту священного вогню, кличе її на боротьбу, на бій з гігантами, з титанами, з демо­нами, з гігантськими перешкодами, рве кайдани рабства, розтрощує деспотів, розкриває двері в’язниць, піднімає факели великих світових революцій, розвіває по світу свя­щенний вогонь свободи, справедливості, розуму, проганяє темряву, наповнює світ світлом.

Титанічний дух – це головна рушійна сила, яка веде домі­нанту священного вогню до великої мети, до великого ідеа­лу, до абсолюту.

3. ПОТРЕБА ВЕЛИКОЇ МЕТИ, ВЕЛИЧІ виявляється потре­бою принести велике добро, велике щастя, велику користь людям, світові, Всесвіту; потребою стати великим борцем, великим героєм, титаном, великим переможцем драконів, демонів, великим визволителем людства, великим благодій­ником світу, великим духовним владикою людства, великим організатором великих світових революцій, великих світо­вих визвольних воєн; потребою відкрити великі ідеї, створи­ти великі вчення, великі релігії; потребою стати Богом.

Потреба великої мети, величі нерідко перетворюється в домінанті священного вогню в манію величі, гігантоманію, стає маніакальним психозом.

4. ПОТРЕБА НОВОГО виявляється потребою нових спо­ріднених домінант священного вогню, нових форм вільного, високоорганізованого життя. Це потреба нової боротьби, но­вих битв, нових перемог, нових тріумфів, нового слова, но­вих ідей, нових образів, нової віри, нових почуттів, нових ду­мок, нових шляхів, нових відкриттів, нових творів, нових сві­тових революцій, нових визвольних воєн, нових перетворень, нових перебудов, нової краси, нової людини, нового суспі­льства, нового світу.

5. ПОТРЕБА ПЕРЕДАТИ СВЯЩЕННИЙ ВОГОНЬ НАВКОЛИ­ШНЬОМУ СВІТОВІ виявляється потребою запалювати нові споріднені домінанти священного вогню в грудях навколи­шніх людей і тварин, потребою передати їм свою пристрас­ну любов і жагучу ненависть, свій могутній гнів, свою гігант­ську енергію, титанічний дух, високий інтелект, свої талан­ти, свою творчу силу, свої почуття, свої думки; потребою перебудувати їх по своєму образу і подобі, підкорити їх жит­тя і діяльність законам справедливої боротьби, краси, прав­ди; потребою матеріалізувати й увіковічнити священний во­гонь у продуктах своєї творчої діяльності і титанічної боро­тьби; потребою заповнити священним вогнем все суще на планеті і в усьому Всесвіті; потребою створити нові могутні джерела духовного життя, які б підкріплювали і підсилювали домінанту священного вогню; потребою уніфікувати світ, під­вести під нього один загальний знаменник, одну загальну основу – революційну боротьбу, розумний егоїзм, високий інтелект, талант, які усунули б з нього хаос і установили б вищий порядок і вищу гармонію; потребою відтворити домі­нанту священного вогню в світовому, космічному масштабі.

6. ПОТРЕБА БАЧИТИ ВІДОБРАЖЕННЯ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ виявляється потребою бачити нові запалені споріднені домінанти священного вогню, нові могутні джерела спорідненої духовної енергії, нові, вищі форми вільного, розумного і щасливого життя, потре­бою бачити виявлення гігантської енергії, титанічного духу боротьби, кипучої творчої діяльності, інтелекту, таланту, ро­зуму, свободи, справедливості, творення, вічного руху і без­перервної дії, потребою бачити відображення своїх вогняних почуттів, вогняних думок, вогняних бажань і устремлінь.

7. ВЕЛИЧЕЗНА НЕВТОМНА ДУХОВНАСПРАГА виявляєть­ся жадобою боротьби, жадобою битви, жадобою революції, жадобою революційного насильства, жадобою справедли­вої, визвольної війни, жадобою свободи, жадобою руйнуван­ня і знищення деспотій, диктатур, усіх видів і форм рабства, пригнічення, поневолення, експлуатації, жадобою револю­ційного перетворення світу, жадобою пізнання, жадобою істини, жадобою віри, жадобою нового шляху, жадобою но­вого слова, жадобою нової людини-борця, титана, жадобою нового суспільства, жадобою нового гармонійного світу, жадобою великого ідеалу, абсолюту.

8. ПОТРЕБА ВЕЛИКОГО ІДЕАЛУ, АБСОЛЮТУ виявляється потребою бачити абсолютно нове, абсолютно велике і аб­солютно прекрасне відображення спорідненого священно­го вогню в усіх виявленнях навколишнього світу.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ ЛЮДИНИ для домінанти священно­го вогню є абсолютно нова, абсолютно велика і абсолютно прекрасна людина-борець, людина-титан, герой, перемо­жець тиранів, демонів, велетень духу, Бог.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ є абсолют­но нове, абсолютно велике і абсолютно прекрасне суспіль­ство вільних, високообдарованих людей, в якому панує сво­бода, рівність можливостей, братерство, справедливість, творча праця, змагання в ім’я загального добра; суспільст­во, в якому життя розвивається за законами розумного его­їзму і справедливої боротьби за правилами.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ є абсолю­тно новий, абсолютно великий і абсолютно прекрасний світ, в якому панує вища гармонія між Людиною і Природою.

9. ПОТРЕБА БОРОТЬБИ З ГІГАНТАМИ, З ГІГАНТСЬКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ виявляється потребою помірятися силами з гігантами духу, гігантами думки, з титанами, зі злими де­монами, з богами.

Перша вогненна думка, яка з’являється в домінанті священ­ного вогню, коли вона бачить гіганта, або коли згадують про нього, це думка негайно вступити з ним у чесну, справедливу боротьбу, битву, перемогти його, довести свою перевагу, заволодіти його п’єдесталом.

Потреба боротьби виступає на перший план у системі структурних компонентів домінанти священного вогню.

Домінанта священного вогню – це домінанта боротьби.

10. ОБРАЗОМ ВЕЛИКОГО ВОРОГА для домінанти священ­ного вогню є великий ідеал домінанти сатанинського вогню: образ надлюдини-звіра, кровожерливого хижака в людській подобі, жорстокого тирана, деспота, поневолювача світу.

11. ПОТРЕБА ВІРИТИ виявляється потребою вірити в за­кони природи, суспільства, історії, а також у надприродні сили, в бога, сатану й ін.

12. ПОТРЕБА РОЗУМІТИ виявляється потребою пізнати абсолютну істину.

13. МОГУТНЬОЮ ДОМІНУЮЧОЮ ЕМОЦІЄЮ є почуття ви­сокого, благородного гніву.

Високий, благородний гнів – це реакція людини на почут­тя унікальності, одиничності, самотності в навколишньому світі, які породжує в неї домінанта священного вогню.

Високий, благородний гнів є складною емоцією, утворе­ною двома протилежними почуттями – почуттям полум’яної любові і почуттям священної ненависті.

Гнів, а також любов і ненависть складають основу емоці­онального життя домінанти священного вогню, є головними засобами передачі священного вогню навколишньому сві­тові, головними засобами запалення нових споріднених до­мінант священного вогню, головними засобами матеріалі­зації й увіковічення її духовної енергії.

Двоїстість домінуючої емоції визначає двоїстість доміна­нти священного вогню.

Високий, благородний гнів визначає характер домінан­ти священного вогню, її відношення до навколишнього сві­ту, характер її діяльності і боротьби. Гнів – це священний вогонь.

Домінанта священного вогню – це домінанта гніву.

14. ДОМІНУЮЧОЮ ВИДАТНОЮ ЗДІБНІСТЮ є талант – тво­рча здібність, яка дозволяє індивіду створювати нові матеріальні і духовні вартості, які збагачують і полегшують життя людства.

Талант є головним способом передачі священного вог­ню навколишньому світові, головним способом матеріалі­зації й увіковічення її духовної енергії, головним знаряддям боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами, з Голо­вним Світовим Злом – рабством, тиранією, насильством, убивством.

Талант домінант і священного вогню знаходиться на службі двох почуттів – любові і ненависті. Це – слуга двох панів. Вна­слідок чого він не може повністю розкрити свої потенційні можливості.

15. ІНТЕЛЕКТ у домінанті священного вогню має величе­зну силу, проте на його можливості також кладуть свої об­меження гнів, ненависть, егоїзм. Інтелект теж слуга двох па­нів – любові й ненависті. Його могутність використовується домінантою священного вогню головним чином для цілей титанічної боротьби, для того, щоб довести свою перевагу.

ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ, ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ, СВОГО МІСЦЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ В ЦЬОМУ СВІТОВІ завершується в домінанті священного вогню усвідомленням її як борця, як творця й обґрунтуванням свого права на бо­ротьбу, на революційне насильство, на революційне пере­творення світу, на світову революцію, на світове панування.

16. ІНТУЇЦІЯ розвинена в домінанті священного вогню також дуже сильно, їй належить вирішальна роль у вирішенні багатьох найскладніших завдань, особливо екстремальних, які встають перед індивідом.

17. КИПУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ домінанти священного вогню – це горіння таланту, високої обдарованості. Вона здійснюєть­ся удвох головних напрямках.

Перший. Це створення, обґрунтування й утвердження ве­ликих ідеалів: людини-борця, вільного суспільства та гармо­нійного світу, досягнення абсолюту.

Другий. Це віднаходження, освоєння і запровадження рі­зноманітних засобів, методів і форм революційної, насиль­ницької боротьби з тиранією, деспотизмом, рабством, сва­віллям, дурістю, невіглаством, мракобіссям, зоологічними інстинктами, агресивною війною, грабіжництвом, безумст­вом, беззаконням, хаосом.

Обидва напрямки діяльності домінанти священного вогню ті­сно пов’язані між собою, доповнюють і збагачують один одного.

Кипуча діяльність домінанти священного вогню виявля­ється в політиці, економіці, військовій справі, науці, художній творчості, філософії, релігії, техніці, спорті.

18. ГІГАНТСЬКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ виявляється в тому, що домінанта священного вогню може працювати, не знаючи втоми, по 18-20 годин на добу.

Гігантська працездатність тісно пов’язана в неї з гігант­ською продуктивністю. Це дає їй можливість вносити вели­чезний вклад у духовну скарбницю людства.

19. ТИТАНІЧНА БОРОТЬБА виявляється в революційній діяльності, спрямованій на переборення, усунення і знищен­ня гігантів, титанів, гігантських перешкод, що встають на шляху до великого ідеалу, абсолюту.

Титанічна боротьба відбувається на двох фронтах.

Перший. Це боротьба з гігантами, гігантськими перешко­дами в тій галузі діяльності, в якій виявляється і реалізуєть­ся її домінуюча видатна здібність.

Другий. Це боротьба з домінантами сатанинського вог­ню і Душевного Сонця та їх системами.

В титанічній боротьбі виявляється вся духовна сутність домінанти священного вогню.

Титанічна боротьба – це магістральний шлях досягнення великого ідеалу, абсолюту.

КИПУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТИТАНІЧНА БОРОТЬБА, яку веде домінанта священного вогню – це довгий, багатовіковий лан­цюг великих помилок і великих озарінь, великих падінь і вели­ких злетів, великих трагедій і великих тріумфів, великих поразок і великих перемог, великих катастроф і великих революцій.

Кипуча діяльність і титанічна боротьба – це дві основні фор­ми виявлення гігантської духовної активності домінанти священного вогню.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТИ

СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

Домінанта священного вогню має свої характерні осо­бливості:

– генетично запрограмована на боротьбу, на переборення перешкод, на насильницькі методи вирішення конфліктів;

– виявляє постійну готовність до боротьби, до битви;

– має яскраво виявлені бійцівські якості;

– має характерну погордливу позу бійця, героя-переможця;

– вважає боротьбу вищим сенсом життя;

– насолоджується самим процесом боротьби;

– без боротьби не мислить свого життя;

– постійно шукає все нової і нової боротьби;

– в боротьбі знаходить свою стихію;

– бореться чесно, справедливо, за правилами, поважаю­чи суперника;

– в боротьбі не знає компромісів;

– бореться до кінця;

– боротьбу веде не на життя, а на смерть;

– у боротьбі керується принципами: «Перемога – або смерть!», «Все – або нічого!», «Якщо ворог не здається, його знищують», «На війні, як на війні», «Хто не зі мною, той проти мене», «Хай загине світ, але переможе справедливість»;

– методами жорстокого революційного насильства нама­гається знищити жорстоке реакційне насильство;

– відповідає терором на терор;

– вбачає в терорі «швидкий і ефективний спосіб віднов­лення справедливості» (Робесп’єр);

– стверджує добро методами насильства;

– намагається знищити диктатуру зла і встановити дикта­туру добра;

– війну намагається знищити війною;

– в революційному насильстві бачить єдиний шлях до сві­тлого майбутнього;

– вважає антагонізм непорушним законом природи;

– марить революцією;

– прагне запалити факел світової революції;

– зневажає тих, хто не здатний для боротьби, хто уникає боротьби;

– не принижує переможеного ворога, а поводиться з ним за законами справедливої розплати;

– мужньо переносить невдачі;

– ніколи не мириться з поразками, після кожної поразки готова починати боротьбу спочатку;

– зберігає волю до перемоги при будь-яких несприятли­вих умовах;

– одна може винести натиск усього світу;

– мужньо та стійко переносить муки, тортури, катування, приниження, які спричиняє їй домінанта сатанинського вог­ню;

– найвище цінує свободу;

– не може підкорятися людині, підкоряється лише закону;

– не терпить ніякого свавілля, диктату, пригнічення, ніякої тиранії, експлуатації, несправедливості;

– виявляє гостру нетерпимість до всякого посягання на свободу навколишніх;

– поважає свободу інших;

– наводить панічний жах на домінанту сатанинського вогню;

– ненавидить пригнічення і рабство в будь-яких формах їх виявлення;

– віддає перевагу смерті життю під п’ятою тирана;

– запрограмована на вільний, творчий, трудовий спосіб життя;

– характеризується гігантським працелюбством;

– любить і вміє працювати;

– у вільній праці отримує найвищу радість і найвищу на­солоду;

– працює не для себе, а для інших, для загального добра;

– бачить у праці основу життя;

– керується принципами розумного егоїзму;

– гармонізує особисті і суспільні інтереси;

– намагається служити всьому людству;

– намагається піднести малих, непомітних людей;

– наділяє простих людей своїми високими здібностями і обдаруваннями;

– не має любові до влади;

– бореться за владу лише для того, щоб віддати її народу;

– намагається утвердити народовладдя;

– характеризується допитливістю;

– намагається пізнати закони природи і суспільства;

– має прогностичні здібності;

– все піддає науковому або художньому аналізу;

– домагається абсолютної достовірності фактів і явищ, які досліджує;

– завжди прагне до істини;

– розвіює забобони і помилки;

– намагається побудувати наукову картину світу;

– добивається поставлених цілей, спираючись на точні наукові розрахунки;

– намагається адекватно відобразити й усвідомити навко­лишній світ і внутрішній стан своєї душі;

– сприймає на віру фундаментальні, основоположні ідеї, не піддає їх сумніву, критичному аналізу;

– часто помиляється;

– не здатна народжувати фундаментальні ідеї;

– розробляє часткові аспекти основоположних ідей;

– прагне до раціоналізму, доцільності;

– схиляється перед високим інтелектом, високим талантом;

– любов до себе виявляє через любов до великої ідеї;

– любить лише тих, кого вважає корисними для своєї ве­ликої справи;

– не здатна піднестися до любові до всіх людей, до всьо­го людства;

– по черзі буває в одному з двох станів: у стані любові або в стані ненависті;

– миттєво переходить зі стану любові і дружби в стан не­нависті і боротьби;

– зневажає ідеологію ненасильства і вселенської любові;

– не здатна до кінця осягнути моральну істину любові;

– розривається під впливом внутрішньої боротьби між любов’ю і ненавистю;

– нерідко впадає в моральну сліпоту;

– глибоко страждає від внутрішніх суперечностей;

– постійно пориває душевні нитки з навколишнім світом у збиток фізичному і моральному здоров’ю;

– кладе людяність на вівтар революційного насильства;

– здатна здійснювати криваві оргії в ім’я великої ідеї;

– бере на себе занадто велике навантаження;

– мотиви життя ставить вище самого життя;

– завжди знає, чого хоче;

– нерідко приймає бажане за дійсне;

– бачить те, що бажає бачити;

– одержима великою ідеєю;

– все життя намагається знайти свого двійника;

– намагається спочатку зруйнувати світ до основ, створити хаос, щоб потім з хаосу побудувати новий світ, новий порядок;

– володіє гіпнотичною силою;

– непохитно вірить у свою космічну місію;

– переконана, в своєму великому призначенні в світі;

– наділяє себе месіанською роллю;

– внутрішню рівновагу підтримує непорушною вірою;

– цінує велику ідею дорожче людського життя;

– не поступається своїми принципами навіть перед загро­зою смерті;

– вважає свій шлях єдино вірним;

– свої великі ідеали ототожнює з загальним благом;

– не має приватного життя;

– володіє нестримною уявою;

– зберігає юнацький запал протягом усього життя;

– вважає свою діяльність історичною;

– знає собі ціну;

– ні на йоту не відступає від раз наміченої генеральної лінії;

– має схильність до експериментального пізнання світу;

– абсолютно переконана в неминучості перемоги свого великого ідеалу;

– засліплюється великою ідеєю;

– випромінює войовничий оптимізм;

– пробуджує в навколишніх віру в свої сили;

– не йде на ризик заради ризику;

– створює навколо себе атмосферу кипучої діяльності, духовного і творчого піднесення;

– нічого не бере даром, все добуває в боротьбі;

– матеріалізує й увіковічує священний вогонь переваж­но в наукових відкриттях, ідеях, технічних винаходах, худож­ніх творах, політиці, військовій справі, релігійних вченнях;

– не має внутрішньої заборони на скоєння насильств і вбивств;

– вривається в навколишній світ подібно могутньому урагану;

– заявляє про себе гордо, сміливо, впевнено;

– націлена тільки на повалення гігантів, титанів, на пере­борення гігантських перешкод;

– страшна в гніві;

– своїм вогнем може спалити те, що треба лише зігріти;

– переходить межі;

– привласнює собі право розпоряджатися долями міль­йонів людей;

– поважає людське життя, але приносить його в жертву великому ідеалу;

– виявляється як землетрус, як вогнедишний вулкан, як страшна стихійна сила Природи;

– втягує світ у жахливі трагедії;

– несе на собі знак приреченості;

– заводить світу гігантські духовні кути;

– розвивається в бік розпаду, в бік самознищення.


ЗГАСАННЯ

Періоди згасання домінанти священного вогню виклика­ють у індивіда почуття страху, відчаю, різке пониження тво­рчої сили інтелекту, таланту.

ГОЛОВНИЙ ПОДРАЗНЮВАЧ

Головним подразнювачем зовнішнього світу, який авто­матично включає інстинкт боротьби, бою, є носій грубої сили – деспот, тиран, диктатор, дурень, невіглас, мракобіс.

РОДИНА

Існує родина домінанти священного вогню.

В родину входять домінанти тих хижих тварин, які мають ознаки величі і благородства. Це домінанти лева, тигра, орла, сокола. Індивіди, в грудях яких горять домінанти священно­го вогню, і називають себе іменами цих хижих тварин або їх називають такими іменами сторонні. Ці імена вони носять з гордістю.

ВПЛИВ ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

НА ЛЮДИНУ, СУСПІЛЬСТВО, СВІТ

Під впливом домінанти священного вогню людина стає гігантською, титанічною особистістю – велетнем думки, ве­летнем духу; суспільство – високоорганізованою системою, в якій панують закони розумного егоїзму і справедливої бо­ротьби за правилами, реалізуються ідеали свободи, братер­ства; навколишній світ – світом високої впорядкованості.

ТРИ ТИПИ ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

Існують три типи домінанти священного вогню.

1. Домінанта священного вогню відносної динамічної рів­новаги.

2. Домінанта священного вогню, зміщена в бік ненависті.

3. Домінанта священного вогню, зміщена в бік любові.

1. ДОМІНАНТА СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ ВІДНОСНОЇ ДИНА­МІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Домінанта священного вогню відносної динамічної рівноваги – це власне домінанта священного вог­ню. Це домінанта, в якій почуття любові і ненависті врівнова­жують одне одного. Кожне з цих почуттів по черзі володіє до­мінантою. Внаслідок цього домінанта знаходиться в одному з двох станів.

У стані любові домінанта священного вогню робить не­насильницькі дії, виявляє миролюбство, милосердя, спів­чуття, гігантську творчу силу, створює духовні цінності, сягає вершин геніальності.

У стані ненависті, злоби, гніву домінанта здійснює наси­льницькі дії, убивства, руйнування, приносить світові багато зла. В такому стані сила її таланту слабшає, блякне, руйну­ється, зводиться до рівня ремесла, інтелект також втрачає силу, поступається посередності, дурості. В стані ненависті домінанта священного вогню здатна знищити весь світ.

Між почуттям любові і почуттям ненависті йде напруже­на, дуже болюча боротьба. Щоб зробити добро, треба пе­ребороти ненависть, щоб скоїти зло, треба перебороти лю­бов. Ця боротьба вимотує індивіда, нерідко призводить його до передчасної смерті. Це – трагічна домінанта.

Приклади: Спартак, Гарібальді, А. Мюссе, М.О. Некрасов, І.Я. Франко, М.С. Хрущов та інші.

2. ДОМІНАНТА СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ, ЗМІЩЕНА В БІК НЕНАВИСТІ. Домінанта священного вогню, зміщена в бік ненависті – це домінанта, в якій почуття ненависті перева­жає над почуттям любові. Вона по багатьох ознаках набли­жається до домінанти сатанинського вогню.

Характерною особливістю цієї домінанти є боязнь вияв­ляти ніжні почуття до людини, тварини, вважаючи їх небез­печною слабкістю. Вона намагається уникнути всього того, що може пробудити в неї тонкі почуття душевності, ласкавості, милосердя, людяності. Якщо ж, забувшись, вона інколи проявляє такі почуття, то постійно карає себе за це.

Головна спрямованість її внутрішньої роботи – це безпе­рервна боротьба з виявленням почуття любові, прагнення постійно тримати своє серце в шорах.

Приклади: М. Бакунін, В. Нечаєв, К. Маркс, В.І. Ленін та ін.

3. ДОМІНАНТА СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ, ЗМІЩЕНА В БІК ЛЮБОВІ. Домінанта священного вогню, зміщена в бік любові – це домінанта, в якій почуття любові домінує над почуттям ненависті.

Характерною особливістю цієї домінанти є загострення відношення до своїх дій і вчинків, до своїх почуттів і думок з тією метою, щоб не скоїти світові зла. Коли ж вона під впли­вом ненависті, гніву здійснює насильницькі дії або, догоджа­ючи егоїзму, виявляє користолюбство, честолюбство й інші вади, то слідом за цим у неї відбувається глибоке каяття.

Здатність до каяття за скоєне зло – головна особливість домінанти священного вогню, зміщеної в бік любові.

Агресивність, егоїзм, владолюбство, марнославство й інші вади виявляються в неї, як правило, в юнацькі роки. Піз­ніше відбувається її самоочищення.

Головний напрямок її внутрішньої роботи – це боротьба з почуттям ненависті, егоїзмом, агресивністю, прагнення до самовдосконалення. Постійно докоряє собі за пороки, зна­чення яких нерідко дуже перебільшує.

Приклади: Ашок, Фр. Азіський, Ф.М. Достоєвський, Л.М. Толстой, Т.Г. Шевченко та ін.

СИСТЕМА РОЗУМНОГО ЕГОЇЗМУ І СПРАВЕДЛИВОЇ,

ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

Система розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни – це продукт системотворчої діяльності домінанти свя­щенного вогню першого порядку, знаряддя, за допомогою якого вона намагається утвердити свої великі ідеали Сво­боди, Справедливості, Правди, Братерства; це суспільний устрій, заснований на союзі борців, творців, інтелектуалів; це взаємовідносини індивідів і їх груп, побудовані на прин­ципах розумного егоїзму і справедливої боротьби; це гіга­нтська революційна організація, яка цілеспрямовано веде визвольну боротьбу проти тиранії, деспотизму, рабства в різних формах їх виявлення.

Система розумного егоїзму і справедливості, визвольної війни – це смертельний ворог системи грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни, її антагоніст.

Система будується на принципах суворої субординації. Вона має свій центр, проміжні ланки, периферію.

ЗВ’ЯЗУЮЧІ СИЛИ. Зв’язуючими силами системи є:

– магнетизм домінанти священного вогню першого по­рядку;

– почуття високого, благородного гніву;

– любов до свободи;

– ненависть до рабства;

– велика ідея;

– творча праця;

– інтелект;

– страх;

– революційне насильство.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Система розумного егоїзму і спра­ведливості, визвольної війни також має дві форми органі­зації: незавершену і завершену.

До незавершених форм відносяться різні революційні об’єднання: від невеликих груп, гуртків до багатомільйонних партій і союзів; до завершених – демократичні республіки.

Вільна демократична республіка є основною формою організації системи розумного егоїзму і справедливої, виз­вольної війни. Демократична республіка – це матеріалізова­на й увіковічена духовна енергія домінанти священного во­гню. Демократична республіка, яка виражає ідею влади за­кону, а не людей, є висхідною позицією, з якої домінанта священного вогню веде боротьбу за абсолютне світове па­нування.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ. Формування системи відбува­ється внаслідок трьох видів діяльності домінанти священно­го вогню першого порядку.

1. Притягання до себе вже існуючих домінант священ­ного вогню нижчих порядків.

2. Створення нових споріднених домінант священного вогню у грудях навколишніх людей і тварин, підкорення їх своєму впливу, захоплення їх у сферу своєї діяльності.

3. Вигнання, придушення, ізоляція або знищення тих інди­відів, у грудях яких вона не може запалити споріднені домі­нанти і, таким чином, не може вплинути на їх свідомість і по­ведінку.

Внаслідок жорсткого селекційного відбору, який прово­дить домінанта священного вогню першого порядку, систе­ма розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни фо­рмується в могутню організацію високоінтелектуальних, ви­сокоталановитих індивідів, революціонерів, хоробрих і муж­ніх борців, які в єдиному пориві спрямовують свої сили на досягнення великої мети, великого ідеалу, абсолюту.

Процеси формування і вдосконалення системи відбува­ються протягом всього життя домінанти священного вогню.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ. Система розумного егоїзму і спра­ведливості, визвольної війни виконує такі функції:

– методами жорстокого революційного насилля бореть­ся з тиранією, деспотизмом, рабством, експлуатацією лю­дини людиною;

– утверджує високі ідеали Свободи, Рівності можливос­тей, Братерства, Дружби, Справедливості;

– створює умови для розквіту талантів, інтелекту;

– підносить і облагороджує малих, непомітних людей;

– створює нові матеріальні і духовні цінності;

– створює нові, вищі форми життя;

– утверджує вищу світову гармонію;

– готує передумови для сходження циклу Домінанти Ду­шевного Сонця, для системи любові і миру.

ГОЛОВНИЙ ЗАКОН СИСТЕМИ. Основним законом систе­ми розумного егоїзму і справедливості, визвольної війни є боротьба за правилами.

ВИЩІ ВАРТОСТІ. Вищими вартостями в системі розум­ного егоїзму є:

– свобода;

– рівність можливостей;

– братерство;

– дружба;

– справедливість;

– правда;

– совість;

– розум;

– інтелект;

– талант;

– благородство;

– праця;

– революція;

– революційне насильство;

– визвольна війна;

– боротьба за правилами;

– закон.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ. Для системи розумного его­їзму і справедливості визвольної війни характерні такі особ­ливості:

– двоїстість;

– суперечливість;

– протиборство двох протилежних сил: любові і ненависті, людяності і жорстокості, розумного егоїзму і тваринного его­центризму, свободи і рабства, таланту і посередності;

– піднесення і падіння;

– нестійкість і розпад.

Характер системи визначається характером того типу домінанти священного вогню, яка її створила – домінанти рівноваги чи домінанти, зміщеної в бік любові або ненависті. Система живе до тих пір, доки живе домінанта, яка її створи­ла. Після її смерті система розпадається.

Система розумного егоїзму і справедливості, визвольної вій­ни в цілому є перехідним етапом еволюційного розвитку життя.

ПРИКЛАДИ

До систем розумного егоїзму і справедливості, визволь­ної війни відносяться:

– держава Перикла;

– повстання рабів під проводом Спартака;

– Велика французька революція;

– визвольна війна в Італії під керівництвом Дж. Гарібальді;

– комуністичні рухи під керівництвом Маркса і Леніна;

– демократії Заходу й ін.


ІСТОРІЯ

Система розумного егоїзму і справедливості, визвольної війни має свою багатовікову історію. Це історія важкої насильницької боротьби з тиранією, диктатурою, абсолютизмом, рабством, колективними безумствами – світовими агресив­ними, грабіжницькими війнами; це історія бунтів, повстань, революцій, визвольних війн; це історія створення і розквіту де­мократичних республік; це історія боротьби творчого духу з бездуховністю, мракобіссям; це історія великих озарінь і великих помилок; це історія драматичних, часом, трагічних роз­падів і перетворень домінанти священного вогню.

Генеральна лінія історичного розвитку системи розумно­го егоїзму і справедливості, визвольної війни – це лінія пе­ретворення її в систему любові і миру.

ДОМІНАНТА ПРОМЕТЕЄВОГО ВОГНЮ

Домінанта Прометеєвого вогню – це одна з різновиднос­тей домінанти священного вогню. Це домінанта, яка виявляє свою духовну енергію лише в науці або мистецтві. Приклади: Адам Вежховня, Валтасар Клаас, персонажі повісті О.Бальзака «Пошуки Абсолюту».

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Домінанта священного вогню.

2. Особливості структурних компонентів.

3. Великі ідеали.

4. Самоусвідомлення.

5. Характерні особливості (закони).

6. Вплив на людину, суспільство, історію.

7. Згасання. Головний подразнював. Родина.

8. Домінанта священного вогню, зміщена в бік ненависті.

9. Домінанта священного вогню динамічної рівноваги.

10. Домінанта священного вогню, зміщена в бік любові.

11. Система розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни.

12. Історія.

ТЕСТИ

Визначити характерні особливості домінанта священного вогню

1. Запрограмована на миролюбність, упокорення.

2. Запрограмована на боротьбу, на переборення перешкод, на насильницькі, революційні методи вирішення конфліктів.

3. Прагне до смиренності.

4. Вважає боротьбу вищим смислом життя.

5. Після поразки впадає у відчай.

6. Зберігає волю до перемоги при будь-яких несприятливих умовах.

7. Не прагне до перемоги.

8. Покладається на надприродні сили.

9. Керується принципами: «Перемога – або смерть!», «Все – або нічого!», «Хай загине світ, але переможе справедливість!»

10. Не має ненависті до свого кривдника, а виявляє до нього почуття любові – співчуття, як до хворого.

11. Намагається знищити диктатуру зла і встановити диктатуру добра.

12. Опошлює великі гуманістичні ідеали свободи, справедливості, демократії, спотворює їх.

13. Мужньо і стійко переносить муки, тортури, катування, приниження, які спричиняє їй супротивник.

14. Не вміє і не бажає командувати, володарювати.

15. Наводить панічний страх на диктаторів.

16. Визнає лише панів і рабів.

17. Ставить себе на останнє місце серед своїх соратників.

18. Не здатна народжувати фундаментальні ідеї, може розробляти тільки її часткові аспекти.

19. Виступає безкомпромісним противником усіх форм революційного насильства.

20. Не має внутрішньої заборони на скоєння насильств і убивств.

21. Сповідує етику ненасильства.

22. Створює систему розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни.

23. Постійно прагне звільнитися від потреб тіла.

24. Рухається в бік розпаду, в бік самознищення.

ЗАВДАННЯ

1. Виділити типи, описати і проаналізувати (в загальних рисах) домінанти священного вогню, які горіли в грудях таких постатей: Ашока, Франціски Азійського, Гарібальді, Маркса, Леніна, Бодлера, Т. Шевченка, Івана Франка, Л. Толстого, П. Верлена, Дм. Сахарова, Ф. Кастро.

Одній Домінанті з кожного типу (на вибір) дати розгорнуту характеристику, акцентувавши увагу на переломному моменті в її житті.

Віднайти в історії інші постаті, в грудях горіли домінанти священного вогню і дати їм коротку характеристику.

Змалювати узагальнюючий психологічний портрет домінанти священного вогню.

2. Описати і проаналізувати (в загальних рисах) система розумного егоїзму і справедливої визвольної війни, які існували в історії: державу Перикла, англійську революцію в 17 столітті, французьку революцію в 18 столітті, революцію 1848-1849 рр. у ряді країн Європи, жовтневу революцію 1917 року в Росії, визвольну війну в Південній Америці під проводом Симона Болівара, визвольну війну в Італії під проводом Гарібальді, визвольну війну в Китаї 1937-1945 рр.

Одній системі (на вибір) дати розгорнуту характеристику.

Віднайти в історії інші системи розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни і дати їм коротку характеристику.

3. Показати домінанту священного вогню і її систему як виявлення Добра і Зла з усіма наслідками для певного народу і людства в цілому.

ДОМІНАНТА ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Домінанта Душевного Сонця – це вищий рівень організації нервової системи і психічної діяльності, вищий ступінь при­стосування й орієнтації людини в навколишньому середо­вищі; це вища форма життя.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта вселенської, всеохоплюючої любові, домінанта Великої Душі, домінанта Великого Серця, домінанта чистої, незлобливої, духовної людини; це домінанта ніжної ласки, безмежного милосердя, життєдайного тепла, променистого світла; це домінанта бла­гоговіння, натхнення, захоплення; це домінанта істини, доб­ра, краси, совісті, правди, справедливості; це домінанта щирості, безкорисливості, миролюбства, дружелюбності, співчуття, співпереживання.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта ненасильства, домінанта нескоєння зла в думках, словах і діях; це домі­нанта душевного болю, добровільного страждання, самовід­даності, самопожертви.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта переборен­ня труднощів, перешкод, домінанта боротьби чистими, не­насильницькими методами: методами любові, переконання, особистого прикладу, боротьби не в ім’я перемоги, а в ім’я істини.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта-добротворець, домінанта-лікар, домінанта-служитель, домінанта-рятівник.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта дитячої дові­рливості, кришталевої чистоти, вірності, святості, святої віри.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта великого ро­зуму, великої мудрості, високого інтелекту, високої геніаль­ності, іскрометного гумору, глибокого розуміння.

Домінанта Душевного Сонця – це домінанта найвеличнішої Гармонії Злагоди, домінанта радості життя; це всеперемагаючий Вогонь Безсмертя Духу,

Домінанта Душевного Сонця – це вінець Природи.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ

КОМПОНЕНТІВ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Структурні компоненти Домінанти Душевного Сонця ма­ють свої специфічні особливості.

1. ГІГАНТСЬКА НАДЛИШКОВА ПСИХІЧНА ЕНЕРГІЯ вияв­ляється могутнім почуттям вселенської, всеохоплюючої лю­бові.

Пристрасна, щира, ніжна і самовіддана любов до людей, тварин, рослин, неживої природи є основною формою ви­явлення Домінанти Душевного Сонця, основною формою її відношення до навколишнього світу, основною формою ви­явлення гігантської духовної активності.

Концентрованим виявленням гігантської надлишкової психічної енергії є могутній добротворчий дух.

2. МОГУТНІЙ ДОБРОТВОРЧИЙ ДУХ – це дух вселенської, всеохоплюючої любові, дух ненасильства, дух служіння, дух безкорисливості, дух самопожертви, дух миролюбства, дух милосердя, дух співпереживання чужого болю, дух святості, дух пізнання, дух свободи, дух творення, дух гармонії, дух злагоди, дух безсмертя життя.

Могутній добротворчий дух пробуджує Домінанту Душе­вного Сонця, приводить у дію все світле, людяне, що є в її душі, спрямовує її туди, де чути біль, страждання, горе люд­ське, всього живого, несе з собою зцілення і зміцнення жит­тя, наповнює світ теплом, світлом, радістю, розносить по планеті, по всьому Всесвіту вогонь Любові, вогонь Життя, вогонь Безсмертя.

Могутній добротворчий дух є головною внутрішньою си­лою, яка веде Домінанту Душевного Сонця до великої мети, великого ідеалу, абсолюту.

3. ПОТРЕБА ВЕЛИКОЇ МЕТИ, ВЕЛИЧІ виявляється в праг­ненні чистими, ненасильницькими методами усунути Голо­вне Світове Зло – насильства, убивства, війни, егоїзм – і вста­новити на планеті й у всьому Всесвіті Царство Вселенської Любові, Вічного Миру, Всеосяжного Розуміння, Вищої Сві­тової Гармонії Злагоди, в прагненні досягти абсолютної ве­личі в добродійстві, досягти душевної чистоти, абсолютної святості, досягти абсолютного звільнення від вад, від потреб тіла, досягти абсолютної істини, абсолюту, стати Богом.

4. ПОТРЕБА НОВОГО виявляється потребою нових спо­ріднених Домінант Душевного Сонця, нових форм вільного, мирного життя, нової любові, нових добродійств, нового слу­жіння, нової віри, нового слова, нових істин, нової високо­моральної духовної людини, нового високоморального сус­пільства, нового високоморального духовного світу.

5. ПОТРЕБА ПЕРЕДАТИ ПСИХІЧНИЙ ВОГОНЬ НАВКОЛИ­ШНЬОМУ СВІТОВІ виявляється потребою запалювати нові споріднені Домінанти Душевного Сонця в грудях навколиш­ніх людей і тварин, потребою матеріалізувати й увіковічнити Душевне Сонце в продуктах своєї діяльності і боротьби, по­требою заповнити Душевним Сонцем все суще на планеті й у всьому Всесвіті, потребою створити нові адекватні джерела духовної енергії, які підкріплюють і підсилюють Домінанту Душевного Сонця.

Потреба передати Душевне Сонце – це потреба переда­ти людям, тваринам, усім живим істотам свою вогненну лю­бов, ніжність, ласку, добрі почуття, вогненні думки, тепло і світло своєї душі, миролюбство, дружелюбність, розум, му­дрість, таланти, обдарування, зробити їх надбанням кожної людини на планеті: це потреба перебудувати людей, тварин, рослинний світ, природне середовище по законах любові, істини, доброти і краси; це погреба уніфікувати світ, підвес­ти під нього один загальний знаменник – вселенську, всеохоплюючу любов, ненасильство, працелюбність, геніаль­ність, вищу світову гармонію злагоди; це потреба відтвори­ти Домінанту Душевного Сонця в світовому, космічному ма­сштабі.

6. ПОТРЕБА БАЧИТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ВОГ­НЮ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ виявляється потребою ба­чити відображення Душевного Сонця в усіх виявленнях зов­нішнього світу, потребою бачити на обличчях всіх людей ві­дображення доброти, світлої, безкорисливої радості, щас­тя, здоров’я, веселощів, любові, дружелюбності, миролюбс­тва, добротворчого духу, потребою бачити нові джерела ду­ховної енергії, нові джерела духовної їжі.

7. ВЕЛИЧЕЗНА НЕВТОЛИМА ДУХОВНА СПРАГА виявля­ється жадобою досягнення абсолютного ідеалу, абсолют­ної істини, абсолюту, жадобою бачити віч-на-віч свого ве­ликого двійника – Бога.

8. ПОТРЕБА ВЕЛИКОГО ІДЕАЛУ виявляється потребою бачити велике відображення Душевного Сонця в людині, людському суспільстві, в навколишньому світі.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ ЛЮДИНИ для Домінанти Душевного Сонця є людина великого серця, великої душі, великої гар­монії духу і тіла, людина, якій притаманні любов, ніжність, ласкавість, моральна чистота, миролюбство, дружелюбність, розум, мудрість, геніальність.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ СУСПІЛЬСТВА є вільне суспільство, в якому панує вселенська любов, загальне розуміння, твор­ча праця для загального добра, загальне щастя й вічний мир.

ВЕЛИКИМ ІДЕАЛОМ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ є Вища Світова Гармонія Злагоди.

9. ПОТРЕБА БОРОТЬБИ З ГІГАНТАМИ, З ГІГАНТСЬКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ виявляється потребою переборювати пере­шкоди чистими, ненасильницькими методами – силою любові, силою духу.

Потреба переборювати перешкоди силою любові, силою духу переростає в потребу прийняти на себе добровільне страждання, тяжкі муки.

Переборення перешкод силою любові здійснюється не в ім’я перемоги, не в ім’я святої вищості, а в ім’я істини.

10. ПОТРЕБА БАЧИТИ ОБРАЗ ВОРОГА в Домінанті Душе­вного Сонця відсутня. Образом ворога для неї є не людина, а її вади.

11. ПОТРЕБА ВІРИТИ виявляється переважно вірою в Бога, а також у людину, в закони природи, історії.

12. ПОТРЕБА РОЗУМІТИ виявляється потребою проник­нути в глибинну суть явищ, фактів, процесів, потребою пі­знати абсолютну істину.

13. МОГУТНЬОЮ ДОМІНУЮЧОЮ ЕМОЦІЄЮ в Домінанті Душевного Сонця є світла, чиста, ясновидюща, вселенсь­ка, всеохоплююча любов.

Почуття вселенської, всеохоплюючої любові є головним засобом запалювання нових споріднених Домінант Душев­ного Сонця в грудях навколишніх людей і тварин, головним засобом матеріалізації й увіковічення її духовної енергії.

Вселенська, всеохоплююча любов підкоряє собі всі стру­ктурні компоненти Домінанти Душевного Сонця – гігантсь­ку надлишкову психічну енергію, добротворчий дух, могут­ній інтелект, геніальність. На основі вселенської, всеохоп­люючої любові формуються і розвиваються всі прекрасні почуття Домінанти Душевного Сонця – дружелюбність, миролюбство, ніжність, співчуття, співпереживання чужого болю, світла, безкорислива радість, благоговіння перед життям.

Почуття вселенської, всеохоплюючої любові визначає Домінанту Душевного Сонця як Головне Світове Добро.

14. ДОМІНУЮЧОЮ ВИДАТНОЮ ЗДІБНІСТЮ Домінанти Душевного Сонця є геніальність.

Геніальність – це найвидатніша здібність до такої діяль­ності, в результаті якої людство підіймається на новий, якіс­но вищий ступінь духовного і морального розвитку.

Геніальність є головним способом матеріалізації й увіковічення її духовної енергії, головним способом реалізації її про­грами, головним способом утвердження великого ідеалу.

15. ІНТЕЛЕКТ у Домінанті Душевного Сонця має могутню силу. Внаслідок чого її пізнавальні можливості є практично безмежними.

Процеси самопізнання, пізнання навколишнього світу, свого місця і призначення в цьому світі завершуються в До­мінанті Душевного Сонця самоусвідомленням її як рятівниці світу й обґрунтуванням її права на усунення Головного Сві­тового Зла – насильств, убивств, воєн і на встановлення в світі Царства Вселенської Любові, Вічного Миру, Вищої Сві­тової Гармонії Злагоди.

16. ІНТУЇЦІЯ розвинена в Домінанті Душевного Сонця над­звичайно сильно. Вона є одним із найбільш могутніх знарядь пізнання і перебудови навколишнього світу.

17. КИПУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ виявляється в Домінанті Душев­ного Сонця в творчості генія, спрямованій на створення, об­ґрунтування і утвердження великих ідеалів: Людини Великої Душі, Вічного Миру, Вищої Світової Гармонії Злагоди; це безперервна, невтомна і самовіддана праця на добро навко­лишньому світові –людям, тваринам, рослинам, неживій при­роді.

Кипуча діяльність відбувається в різних напрямках. Голо­вні з них:

– зцілення людей, тварин і рослин від хвороб;

– рятування світу від насильств, убивств і воєн;

– звільнення людей від тяжкої фізичної праці;

– пізнання;

– створення нових матеріальних і духовних цінностей;

– прикрашення життя.

18. ГІГАНТСЬКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ Домінанти Душевно­го Сонця виявляється в гігантському доробку, в феномена­льній продуктивності праці. Домінанта може працювати по 18-20 годин на добу, не знаючи втоми.

19. ВЕЛИКА НЕНАСИЛЬНИЦЬКА БОРОТЬБА Домінанти Душевного Сонця – це «вигнання торжествуючого звіра» (Дж. Бруно) з душі людини силою любові, силою духу, силою розуму, силою науки, силою генія; це вселенська, всеохоп­лююча любов у дії.

У великій ненасильницькій боротьбі Домінанта Душевного Сонця бере страждання на себе, не спричиняє страждань супротивнику.

Велика ненасильницька боротьба є магістральним шляхом, яким Домінанта Душевного Сонця намагається досягнути великої мети, великого ідеалу, абсолюту.

Кипуча діяльність, гігантська працездатність і велика не­насильницька боротьба Домінанти Душевного Сонця – це важке, але неухильне сходження людини на все нові і все більш високі вершини пізнання, моральності, духу. Це закон Оптимізму в дії.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТИ

ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Домінанта Душевного Сонця має свої специфічні особли­вості:

– генетично запрограмована на доброчесність;

– випромінює свою гігантську надлишкову енергію через покривало ніжності і ласки, тому не спалює навколишній світ життя, а зігріває його й пестить своїм життєдайним, благо­датним теплом;

– створює в людини стійкий стан фізичного і психічного здоров’я і сили, бадьорості духу, повноти життя, внутрішньо­го комфорту, душевного просвітлення, щастя, радості, опти­мізму, закоханості в світ, вищої внутрішньої гармонії;

– породжує в людині глибоке почуття пристрасної, ніжної і самовідданої любові до життя, до світу, до людей, до тварин, до рослин, до всього сущого у Всесвіті;

– пробуджує в людини почуття спорідненості зі всіма вияв­леннями навколишнього світу, почуття благоговіння і захоп­лення перед життям, почуття гармонійного єднання з зовніш­нім світом;

– звільнює людину від сліпих сил тваринного егоїзму й агресивності, від патологічних почуттів страху, ненависті, злоби, заздрості;

– кладе внутрішню заборону на скоєння насильств і убивств;

– робить людину вразливою, чутливою, чуйною, безкорис­ливою, доброзичливою, благородною, дружелюбною, миро­любною, милосердною, сприйнятливою, відчуваючою і співпереживаючою чужий біль, діяльною;

– розкриває інтелектуальні, художні і творчі здібності до найвищих вершин геніальності;

– робить людину наполегливою, рішучою, непохитною, мужньою, хороброю, здатною на самопожертву, на подвиг;

– несе в собі програму духовного і морального прозріння й оновлення людства, програму вищої світової гармонії, засно­ваної на вічному мирі, всеосяжній любові, всеосяжному розу­мінні і безсмерті життя:

– створює навколо себе атмосферу моральної чистоти і святості;

– вносить у навколишнє середовище благородну прина­дність життя;

– виявляє високі людські почуття природно, як дихання;

– наповнює оточуючих могутнім зарядом оптимізму і впе­вненості в торжество істини і добра;

– переконана, що може зігріти своїм теплом весь світ, весь Всесвіт;

– йде в середовище найбільш принижених, найбільш об­ражених, найбільш озлоблених, щоб зігріти їх, облагороди­ти, олюднити, возвеличити;

– прагне зупинити ворожнечу між людьми;

– горить тим сильніше, чим густішим стає морок над світом;

– має особливе чуття на страждання людське;

– завжди прагне звільнити хворих від болю і страждає ви­щою мукою, коли не має можливості цього зробити;

– завжди намагається передбачити наслідки своїх вчин­ків і дій, щоб не спричинити світові зла;

– постійно і невтомно робить людям хороше, добре, щоб завжди бачити на їх обличчях світлу, щиру радість;

– міріадами тонких ниток пов’язана зі всіма виявленнями оточуючого життя;

– більше всього цінує людське життя, життя кожної живої істоти, не припускає і думки про те, щоб принести їх у жерт­ву великій ідеї;

– має абсолютну внутрішню чистоту;

– в глибині душі відчуває гострий сором від відчуття пе­реповненого щастя;

– проголосила великі гуманні принципи: «Не убивай!», «Полюби ближнього, як самого себе», «Перекуємо мечі на орала»;

– не знає ненависті, злоби, гніву, заздрощів, марнославст­ва, честолюбства;

– не прагне до влади, до багатства, до матеріальних благ, виявляє до них цілковиту байдужість;

– не прагне до перемоги, до зверхності;

– зберігає непогасну віру в прекрасне і світле майбутнє людства при найнесприятливіших умовах;

– при будь-яких невдачах зберігає здатність розпочати все спочатку;

– не припускає навіть думки про те, що сили мороку змо­жуть восторжествувати над силами добра, світла;

– абсолютно переконана в кінцевому торжестві вселен­ської, всеохоплюючої любові;

– невтомно і неухильно виганяє зі світу біди, нещастя, те­мряву;

– усуває помилки світу;

– народжує фундаментальні ідеї;

– створює наукову картину світу;

– свідомо стає на шлях страждань;

– вірить у свою космічну місію, в своє велике призначен­ня в світі;

– в ненасильницькій боротьбі керується принципом: «Все­ленська Любов – або смерть!»;

– не має ненависті до свого кривдника, а виявляє до ньо­го почуття любові-співчуття як до хворого;

– захищає себе і світ чистими, ненасильницькими мето­дами;

– вважає весь світ своєю батьківщиною, а людство – рід­ною сім’єю;

– ставить істину дорожче свого життя;

– постійно прагне до самоочищення й очищення ближніх;

– намагається добитися абсолютного звільнення від по­треб тіла;

– прагне до абсолютної правди;

– бачить вище виявлення краси в чистоті людського серця;

– є світильником для душевно зрячих;

– намагається повністю звільнитися від вад у думках, сло­вах і діях;

– не вміє і не бажає командувати, володарювати;

– ставить себе на останнє місце серед своїх ближніх;

– не може терпіти ніякого пригнічення, поневолення, екс­плуатації одних людей іншими;

– постійно займається моральним самовдосконаленням;

– прагне до максимального упокорювання;

– переконує, а не примушує;

– робить лише ту справу, в яку вірить;

– не спричиняє фізичної або моральної шкоди супротив­никові;

– абсолютно вірить у чуйність людського серця;

– ототожнює себе зі всім людством;

– переконана, що люди повинні працювати лише заради хліба насущного;

– сповідує працю любові в ім’я загального блага;

– намагається принести добро найбільшій кількості лю­дей;

– в усіх справах намагається продемонструвати перевагу закону любові і ненасильства перед законом ненависті і на­сильства;

– прагне до революційного перетворення світу;

– намагається здійснити безкровну революцію;

– виступає безкомпромісним противником усіх форм ре­волюційного насильства;

– у глибині душі відчуває свою відчуженість від людей і світу.


ЗГАСАННЯ

Періоди згасання Домінанти Душевного Сонця виклика­ють в індивіда почуття духовного безсилля, безпорадності, відчаю. В такі моменти людина живе пам’яттю про Домінан­ту, про Душевний Вогонь і прагне до самотності. На само­тині відбувається самовивільнення Домінанти Душевного Сонця.

ГОЛОВНИЙ ПОДРАЗНЮВАЧ

Головним подразнювачем зовнішнього світу, який авто­матично включає інстинкт любові, є фізична, духовна і мо­ральна недосконалість людини. Домінанта Душевного Сон­ця прагне усунути ці недоліки, облагородити і возвеличити людську особистість.

ТЕМНІ ПЛЯМИ НА ДОМІНАНТІ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Подібно до фізичного небесного сонця, Домінанта Душе­вного Сонця теж має свої темні плями.

Темні плями на Домінанті Душевного Сонця – це сліди его­їзму, агресивності, користолюбства, марнославства, често­любства й інших вад. Ці вади не відіграють суттєвої ролі в житті індивіда, не стають мотивами поведінки, не забирають на себе скільки-небудь значної кількості енергії. Вони вияв­ляються спорадично, імпульсивне, короткочасно. Але вони відволікають Домінанту Душевного Сонця від добродійства і фактом свого існування викликають у неї інтенсивну робо­ту свідомості, духу, душі, спрямовану на те, щоб позбавити­ся від них, досягти абсолютної чистоти.

Звільнення від плям егоїзму, від усіх вад – постійна тур­бота Домінанти Душевного Сонця, основа процесу її само­очищення.

ВПЛИВ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

НА ЛЮДИНУ, СУСПІЛЬСТВО, СВІТ

Під впливом Домінанти Душевного Сонця людина стає Лю­диною Великої Душі, Великого Серця, Великої Гармонії Духу і Тіла, Генієм Добра, Прекрасною Людиною. В такої Людини хо­роше, міцне здоров’я, бадьорий дух, миролюбний, життєраді­сний характер, приваблива зовнішність, її очі постійно проме­няться вогнем любові, ніжності, ласки, розуму, співучасті. Це – Людина-Сонце, головна функція якої випромінювати світло, теплоту, добро, радість життя, невичерпний оптимізм.

Під впливом Домінанти Душевного Сонця суспільство стає втіленням Вселенської, Всеохоплюючої Любові, Вічно­го Миру, Загального Щастя і Радості; навколишній світ – вті­ленням Вищої Світової Гармонії Злагоди.

ПРИКЛАДИ

Серед особистостей, у грудях яких горіли Домінанти Ду­шевного Сонця, є представники всіх родів діяльності, крім військових, – лікарі, політики, релігійні діячі, вчені, філосо­фи, письменники, поети, художники, педагоги, артисти, му­зиканти, громадські діячі. Це Будда, Ісус Христос, Ісайя, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Рембрандт, Ренуар, Фальконе, Мане, Р. Оуен, Фарадей, Ч. Дарвін, Ем. Кант, Паганіні, Песталоцці, Лікар Гааз, Г. Сковорода, М. Ганді, А. Швейцер, Я. Корчак, А. Ейнштейн, М.Л. Кінг, Ф.І. Шаляпін, Мати Тереза, М.С. Горбачов та ін.

Найяскравішими прикладами Домінанти Душевного Со­нця є портрет юнака П’єтро Бембо роботи Рафаеля та об­раз старого в картині Рембрантда «Повернення блудного сина»

ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ, ЯКІ НЕ БОРЮТЬСЯ

Серед Домінант Душевного Сонця виділяється особлива група домінант, які не борються.

Домінанти Душевного Сонця, які не борються – це домі­нанти, в яких відсутня або розвинута слабо потреба бороть­би з гігантами, з гігантськими перешкодами. Ці домінанти прагнуть досягти абсолютного спокою, погасити полум’я свого вогню, досягти абсолютного очищення від плям егої­зму й агресивності, досягти нірвани.

Головна особливість цих домінант – неучасть у злі, повне відчуження від суєтного світу, єднання з Космосом. Це до­мінанти, які досягли повної просвітленості. Це – Будда, Лао-цзи, джайни.

СИСТЕМА ЛЮБОВІ І МИРУ

Система любові і миру – це продукт системотворчої діяль­ності Домінанти Душевного Сонця першого порядку, знаряд­дя, за допомогою якого вона намагається утвердити свої ве­ликі ідеали Любові, Вічного Миру, Вищої Світової Гармонії Злагоди; це суспільство, яке вона будує по своєму образу і подобі, це її духовний двійник.

Система любові і миру – це взаємовідносини між людь­ми, засновані на взаємній любові, ненасильстві, мирові, вза­ємодопомозі, співробітництві; це добровільний союз душе­вно чистих, безкорисливих, щирих, високообдарованих інди­відів, що прагнуть до великих цілей – істини, добра, краси, правди, справедливості; це втілення Вищої Гармонії Духу; це організоване творення добра навколишньому світові, тор­жество Розуму, Величі Душі.

Система любові і миру будується на принципах вільного об’єднання рівних. У ній відсутня сувора ієрархія та субор­динація. В неї немає командирів і підлеглих, «немає там власті, немає там кари» (Т. Шевченко). Кожен член системи виконує свої обов’язки у відповідності зі своїми здібностя­ми і по велінню свого серця. Веління чистого серця – вищий закон у системі любові і миру.

ЗВ’ЯЗУЮЧІ СИЛИ. Головними зв’язуючими силами в си­стемі любові і миру є:

– магнетизм Домінанти Душевного Сонця першого порядку;

– вселенська, всеохоплююча любов;

– загальне взаєморозуміння;

– вільна творча праця для загального блага;

– вічний мир.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Найбільш розповсюдженими фор­мами організації системи любові і миру є громади, союзи, асоціації, різні об’єднання. В разі крайньої необхідності сис­тема любові і миру може тимчасово оформлятися в партію.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ. Механізм формування систе­ми любові й миру відбувається на основі трьох видів діяль­ності Домінанти Душевного Сонця першого порядку. Прин­цип її формування такий же, як і двох попередніх домінант психічного вогню.

1. Притягання до себе вже існуючих Домінант Душев­ного Сонця нижчих порядків.

2. Створення нових споріднених Домінант Душевного Сонця у грудях навколишніх людей і тварин.

3. Ізоляція від тих індивідів, у грудях яких вона не може запалити споріднених Домінант Душевного Сонця.

В результаті системотворчої діяльності Домінанти Душев­ного Сонця першого порядку система любові і миру форму­ється в могутнє об’єднання сподвижників великих сердець, великих душ, геніїв, які своєю високоталановитою і самовідданою працею звільняють людей, тварин, рослинний світ від хвороб, різних спотворень, продовжують і зміцнюють життя в усіх його виявленнях, оберігають її від знищення, створюють умови для її розквіту, увіковічують Душевне Сонце в продуктах своєї діяльності, ведуть все людство до Вселенсь­кої Любові, Вічного Миру, Вищої Світової Гармонії Злагоди.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ. Система любові і миру виконує такі функції:

– освітлює й обігріває навколишній світ;

– виліковує хворих тілом і духом;

– зміцнює життя, створює й увіковічує нові, більш доско­налі її форми;

– створює нові, вищі духовні та моральні цінності;

– утверджує Вищу Світову Гармонію Злагоди;

– зберігає і передає з віку в вік вогонь любові, вогонь миру, вогонь життя.

ОСНОВНИЙ ЗАКОН. Основним законом для системи лю­бові і миру є закон Вселенської, Всеосяжної Любові.

ВИЩІ ВАРТОСТІ. Вищими вартостями в системі любові і миру є:

– життя в усіх його розмаїтих формах;

– любов;

– ненасильство;

– мир;

– істина;

– справедливість;

– злагода.


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Для системи любові і миру характерні такі особливості:

– закон Вселенської Всеосяжної Любові;

– закон Оптимізму;

– закон Ненасильства;

– закон нескоєння зла навколишньому світові в думках, словах і діях;

– закон неучасті в злі;

– закон Вічного Миру;

– благоговіння перед життям;

– взаєморозуміння;

– суспільний договір;

– взаємодопомога;

– співробітництво;

– солідарність;

– турбота про загальне благо;

– турбота про хворих, немічних;

– моральна чистота;

– простота;

– святість;

– скромність;

– спрямованість до прекрасного;

– жадоба істини;

– праця заради хліба насущного;

– праця любові в ім’я загального блага;

– безкорисливе служіння ближнім;

– взаємні послуги;

– відсутність державного устрою;

– відсутність каральних служб;

– глибоке покаяння у випадку порушення морального за­кону;

– абсолютна свобода;

– прагнення примирити й облагородити ворогуючі між собою систему грубого, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни і систему розумного егоїзму і спра­ведливої, визвольної війни;

– відсутність боротьби за перемогу, за зверхність;

– байдуже відношення до влади, багатства, грошей, ре­чей, слави;

– альтруїзм;

– цнотливість;

– хоробрість;

– самопожертва;

– мужність;

– терпіння;

– самовдосконалення;

– самоочищення;

– самопокарання;

– висока духовність;

– прагнення до пізнання;

– вироблення фундаментальних ідей;

– схиляння перед високими науками і мистецтвами;

– висока творчість;

– нестримне спрямування вперед;

– загальне єднання сердець;

– незгасна віра в кінцеве торжество Вселенської Всеохоплюючої Любові;

– розум;

– мудрість;

– Вища Гармонія.


ПРИКЛАДИ

До систем любові і миру треба віднести общини Будди, Ісуса Христа, джайнів та ін. У XX столітті – це ненасильницькі рухи, засновані М. Ганді, М.Л. Кінгом, община Матері Тере­зи, перебудова Горбачова, бархатні революції в Східній Європі, толстовські комуни, революція троянд у Грузії, помаранчева революція в Україні та ін.

ІСТОРІЯ

Система любові і миру має свою багатовікову історію. Це історія мужньої, терпеливої, самовідданої ненасильницької боротьби за звільнення людини від хижацьких інстинктів, за її олюднення, за утвердження на планеті й у всьому Всесвіті Царства Вселенської Всеосяжної Любові, Вічного миру, Вищої Світової Гармонії Злагоди, за вічне торжество безсме­ртного вогню високоорганізованого життя.

Історія системи любові і миру – це історія створення ме­дицини, етики, релігії, педагогіки, високої науки, високого мистецтва, філософії; це історія важкого, болісного, але неухильного сходження Людського Духу на сяючу вершину АБСОЛЮТНОГО ДОБРА, АБСОЛЮТНОЇ ІСТИНИ.

Історія системи любові і миру – це світовий рух добротворців до великих ідеалів любові, миру, істини, ненасильства, краси, гармонії.

Філософи ставили собі за мету пізнати найзагальніші закони природи, суспільства, мислення, на основі яких побудувати всеохоплюючу картину світу, розробити проекти вічного миру і злагоди між народами; вчені – «запалити факел в темряві природи і освітити приховані таємниці всесвіту»; лікарі – «поспішати творити добро», «присвятити своє мистецтво на службу стражденному людству»; педагоги – вчити «мудрості та людяності», «виховати велике, добре серце»; письменники – створити «образ прекрасної людини»; художники, скульптори, композитори – увічнити Домінанту Душевного Сонця у своїх творах; політики – побудувати демократичне, правове, вільне суспільство; винахідники – звільнити людей від тяжкої фізичної праці, переклавши її на машини; релігійні діячі – закликати людей до любові, миру, ненасильства, милосердя, упокорення.

Історія системи любові і миру засвідчує про незнищенність Вогню Любові, Вогню Високоорганізованого Життя.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Домінанта Душевного Сонця.

2. Структурні Компоненти.

3. Характерні особливості (закони).

4. Згасання.

5. Головний подразнював.

6. Темні плями.

7. Вплив на людину, суспільство, історію.

8. Домінанти Душевного Сонця, які не борються.

9. Система любові і миру.

10. Історія.

ТЕСТИ

Визначити характерні особливості Домінанти Душевного Сонця

1. Генетично запрограмована на насильницьку боротьбу.

2. Генетично запрограмована на доброчесність, ненасильство.

3. Виявляє повадки хижого, кровожерливого звіра.

4. Породжує в людини глибоке почуття любові до життя, до світу, до людей, до тварин, до рослин, до всього сущого у Всесвіті.

5. Має характерну позу агресії.

6. Породжує почуття благоговіння і захоплення перед життям, почуття гармонійного єднання з навколишнім світом.

7. У всьому виявляє диктаторські методи.

8. Має внутрішню заборону на скоєння насильств і убивств.

9. Злобно не сприймає інших точок зору.

10. Створює навколо себе атмосферу моральної чистоти і святості.

11. В революційному насильстві бачить єдиний шлях до світлого майбутнього.

12. Розвиває інтелектуальні, художні і творчі здібності до найвищих вершин геніальності.

13. Відповідає терором на терор.

14. Наповнює оточуючих могутнім зарядом оптимізму і впевненості в торжество істини і добра.

15. По черзі буває в одному з двох станів: любові або ненависті.

16. Прагне зупинити ворожнечу між людьми.

17. Виявляє вкрай вороже ставлення до науки, пізнання, здорового глузду.

18. Постійно і невтомно робить людям хороше, добре, щоб завжди бачити на їх обличчях світлу, щиру радість.

19. Не визнає своїх помилок і прорахунків.

20. Не знає ненависті, злоби, гніву, заздрощів, марнославства, честолюбства.

21. Породжує маячні ідеї.

22. Намагається принести добро найбільшій кількості людей.

23. Не вміє прощати.

24. Народжує фундаментальні ідеї.

25. Виявляється як гігантська деструктивна сила.

26. Сповідує працю любові в ім’я загального добра.

27. Доводить людей до повної фізичної, духовної і моральної деградації.

28. Виступає безкомпромісним противником усіх форм революційного насильства.

29. Намагається перетворити навколишній світ у гігантську божевільню.

30. В усіх справах намагається продемонструвати перевагу закону любові і ненасильства перед законом ненависті і насильства.

31. Створює систему розумного егоїзму і справедливої визвольної війни.

32. Створює систему любові і миру.

ЗАВДАННЯ

1. Описати і проаналізувати (в загальних рисах) Домінанти Душевного Сонця, які горіли в грудях таких особистостей: Будди, Христа, Рембрандта, Ренуара, Лікаря Гааза, Сковороди, Януша Корчака, М. Ганді, А. Швейнера, Матері Терези, М.С. Горбачова.

Одній або двом Домінантам (на вибір) дати розгорнуту характеристику.

Віднайти в історії інших особистостей, в грудях яких горіли Домінанти Душевного Сонця, і дати їм коротку характеристику.

Змалювати узагальнюючий психологічний портрет Домінанти Душевного Сонця.

2. Описати і проаналізувати (в загальних рисах) системи любові і миру, які існували в історії і існують в сучасному світі: общини Будди, джайнів, Ісуса Христа, Матері Терези, толстовські комуни, ненасильницькі рухи, засновані Ганді, Мартіном Лютером Кінгом, перебудову Горбачова, бархатні революції у Східній Європі, революцію троянд у Грузії, помаранчеву революцію в Україні.

Одній-двом системам (на вибір) дати розгорнуту характеристику.

Віднайти в історії, а також у сучасному світі, інші системи любові й миру і дати їм характеристику.

Змалювати узагальнюючий образ системи любові і миру.

3. Показати Домінанту Душевного Сонця та її систему як виявлення Головного Світового Добра.

Модуль 4. ВІКОВІЧНА БОРОТЬБА МІЖ ТРЬОМА ДОМІНАНТАМИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ ЗА АБСОЛЮТНЕ СВІТОВЕ

ПАНУВАННЯ – ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Між трьома домінантами психічного вогню, їх системами та великими ідеалами точиться віковічна напружена, безко­мпромісна боротьба за абсолютне світове панування.

Кожна домінанта, використовуючи свої специфічні мето­ди боротьби, вступає в єдиноборство з двома іншими домі­нантами, їх системами і великими ідеалами, щоб усунути їх і утвердити себе, свою систему, свої великі ідеали, стати єди­новладним представником людського роду на планеті й у всьому Всесвіті, зробити свій вогонь абсолютним і вічним володарем світу.

Домінанта сатанинського вогню методами жорстокого реакційного насильства бореться за те, щоб розтрощити, стерти з лиця землі домінанту священного вогню і Домінан­ту Душевного Сонця, їх системи і великі ідеали і зробити са­танинський вогонь абсолютним володарем світу.

Домінанта священного вогню методами жорстокого ре­волюційного насильства бореться за те, щоб знищити, стерти з лиця землі домінанту сатанинського вогню і До­мінанту Душевного Сонця, їх системи та великі ідеали, щоб зробити свій, священний вогонь абсолютним володарем світу.

Домінанта Душевного Сонця чистими, ненасильницькими методами бореться зате, щоб за допомогою любові, ласки, науки переробити, перезапалити домінанту сатанинського вогню і домінанту священного вогню, їх системи і великі ідеали, звільнити їх від хижацьких інстинктів, облагородити їх, олюднити і зробити Душевне Сонце Любові абсолютним і вічним володарем світу, всього Всесвіту.

Ареною боротьби між трьома домінантами психічного вог­ню є мозок, душа, свідомість людини, весь світ, весь Всесвіт.

БОРОТЬБА МІЖ ДОМІНАНТОЮ

СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ І ДОМІНАНТОЮ

САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

Боротьба між домінантою священного вогню і домінан­тою сатанинського вогню – це жорстока насильницька бо­ротьба між двома домінантами-антагоністами: домінантою-людино-звіром і домінантою-звіром у людській подобі, домінантою-борцем і домінантою-агресором; це кривава бійка між двома непримиренними, що ненавидять, знева­жають і «стоять поперек горла один у одного», світами: світом гордої войовничості, героїчного ентузіазму, революційного насильства, розумного егоїзму, інтелекту, таланту, творчості, науки, пізнання, духовності, моральності, закону, справедливості, прогресу, свободи і світом низької агресивності, реакційного насильства, тваринного егоцентризму, бездуховності, дурості, бездарності, посередності, антиінтелектуалізму, примітивізму, забобонів, невігластва, мракобісся, дикунства, сваволі, беззаконня, злочинності, регресу, ти­ранії, деспотизму, рабства, хаосу, анархії, деградації; це боротьба високого, праведного гніву, благородної люті, справедливого покарання з тваринним, патологічним стра­хом, лютою ненавистю, дикою злобою, чорною заздрістю; це фатальне зіткнення двох бентежних, стихійних сил При­роди, двох сліпих, недосконалих, тупикових форм життя.

Безпосередньою причиною виникнення боротьби між домінантою священного вогню і домінантою сатанинського вогню є намагання домінанти сатанинського вогню понево­лити домінанту священного вогню і небажання, нездатність останньої підкоритись їй або кому б то не було, її прагнення до абсолютної свободи.

Боротьба між домінантою священного вогню і домінан­тою сатанинського вогню виявляється у війнах, революціях, контрреволюціях, повстаннях, заколотах, путчах, заворушеннях, інтригах, убивствах.

Характер цієї боротьби та її наслідок визначаються типом домінанти священного вогню.

1. БОРОТЬБА МІЖ ДОМІНАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ ТИПУ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ І ДОМІНАНТОЮ САТАНИН­СЬКОГО ВОГНЮ – це боротьба на знищення. Це боротьба титанів і демонів. Вона відзначається надзвичайною жорс­токістю і трагізмом.

У результаті цієї боротьби домінанта священного вогню, як правило, перемагає домінанту сатанинського вогню, руй­нує її систему, осміює її великі ідеали, але й сама захлина­ється в крові, гине. Відбувається взаємознищення двох до­мінант.

Трагізм домінанти священного вогню динамічної рівнова­ги полягає в тому, що вона своєю жорстокою революційною боротьбою і перемогою не досягає поставленої мети – тор­жества Свободи, Рівності, Братерства. Більше того, в біль­шості випадків вона лише прокладає дорогу новій, ще жорс­токішій домінанті сатанинського вогню, яка пожинає плоди її боротьби і перемоги.

Боротьба домінанти священного вогню динамічної рівно­ваги з домінантою сатанинського вогню не виводить людст­во з духовних тупиків, в які воно періодично попадає, не зві­льняє світ від Головного Світового Зла – насильства, убивств і воєн, не підносить світовий дух на новий, вищий ступінь розвитку. Вона тільки замінює одне велике зло іншим, ще більшим.

2. БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ ТИПУ ЗМІЩЕННЯ В БІК НЕНАВИСТІ З ДОМІНАНТОЮ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ– це, по суті, кривава бійка двох кровожерливих хижаків за абсолютне панування в системі грубого, тваринно­го егоїзму й агресивної, грабіжницької війни. Ця боротьба носить відверто садистський характер.

Наслідком цієї боротьби є переродження домінанти священ­ного вогню в домінанту сатанинського вогню. Домінанта свя­щенного вогню остаточно озлоблюється, втрачає моральність, духовність, благородство душі, людяність, розкладається, але продовжує зберігати гігантську надлишкову енергію, силу інте­лекту, таланту, здібності, які становляться тепер знаряддям інстинкту агресивності, тваринного егоцентризму.

Переродження домінанти священного вогню в домінанту сатанинського вогню є найпохмурішою подією в житті люд­ства, всієї планети, всього Всесвіту. Внаслідок такого пере­родження відбувається багаторазове підсилення Головно­го Світового Зла – домінанти сатанинського вогню та її сис­тема отримують нову якість: сильний інтелект, сильний та­лант, які починають служити стихії руйнування і знищення вищих форм життя, самознищенню.

Боротьба домінанти священного вогню типу зміщення в бік ненависті з домінантою сатанинського вогню заводить світ у ще глухіший духовний кут, наближає людство, все планетар­не життя до їх фатальної межі – вселенської катастрофи.

Віковічна боротьба за абсолютне світове панування, яка точиться між двома типами домінанти священного вогню – динамічної рівноваги і зміщення в бік ненависті – з одного боку, і домінантою сатанинського вогню – з другого, поро­дила все зло, яке існує на білому світі: зброю, тюрми, торту­ри, рабство, війни, убивства. Ця боротьба забрала з собою сотні мільйонів людей, пролила океани крові, моря невин­них сліз, зруйнувала людину, Природу, загалом, поставила життя перед загрозою знищення.

У цій боротьбі ні одна зі сторін не може добитися абсо­лютної перемоги, абсолютного світового панування. Вони взаємознищуються.

З. БОРОТЬБА МІЖ ДОМІНАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ ТИПУ ЗМІЩЕННЯ В БІК ЛЮБОВІ І ДОМІНАНТОЮ САТАНИН­СЬКОГО ВОГНЮ носить якісно інший характер. Це бороть­ба, в якій домінанта священного вогню намагається не зни­щувати домінанту сатанинського вогню, а олюднити її, але олюднити насильницькими методами. Тому ця боротьба від­значається надзвичайним драматизмом. Для неї також ха­рактерні риси жорстокості. Але ця жорстокість виходить, перш за все, від домінанти сатанинського вогню.

Домінанта священного вогню, зміщена в бік любові, ви­користовує в своїй боротьбі лише помірне насильство, роз­раховане на те, щоб позбавити домінанту сатанинського вогню можливості скоювати зло. Вона приймає більше стра­ждань на себе, ніж спричиняє їх супротивнику. Вона ніколи не озлоблюється, не розлючується.

Насильницька боротьба коштує цій домінанті важких ду­шевних страждань і мук. У результаті таких випробувань до­мінанта священного вогню повністю звільнюється від нена­висті і відмовляється від насильства.

Наслідком цієї боротьби є перетворення домінанти свя­щенного вогню в Домінанту Душевного Сонця.

Перетворення домінанти священного вогню типу зміщен­ня в бік любові в Домінанту Душевного Сонця під впливом душевних потрясінь, викликаних боротьбою з домінантою сатанинського вогню, є найбільшою, найпрекраснішою і і найяскравішою подією в житті людства, в усьому планетар­ному житті. Це великий прорив із того глухого духовного кута, в який заводить людство насильницька боротьба між домі­нантою сатанинського вогню і домінантою священного вог­ню, це найвеличніший злет світового духу.

Перетворення домінанти священного вогню типу зміщен­ня в бік любові в Домінанту Душевного Сонця – вищу форму домінанти психічного вогню – є незворотним процесом. Він виявляє фундаментальний закон життя – закон неухильного «нарощування мозкової могутності» (Д. Олдс), закон неухи­льного самовдосконалення життя.

БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

З ДОМІНАНТОЮ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

І ДОМІНАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

1. БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З ДОМІНА­НТОЮ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ – це боротьба Головного Світового Добра з Головним Світовим Злом; це жертовна бо­ротьба домінанти Великої Душі проти домінанти кровожерли­вого хижого звіра в людській подобі; це боротьба ненасильства з жорстоким насильством, мудрості з безумством, мужності з лютістю, спокою з буйством; це боротьба вищої, досконалої форми домінанти психічного вогню з нижчою, недосконалою формою за її вдосконалення; це протиборство двох кардина­льно протилежних світів: світу доброти, людяності, душевної м’якості, ніжності, ласки, милосердя, миролюбства, дружелюбності, служіння, упокорення, терпіння і світу звірства, дикунст­ва, жорстокості, озлобленості, ворогування, підозрілості, під­лоти, злодійства; це боротьба пристрасної, ніжної і самовідда­ної любові з тваринним, патологічним страхом, лютою ненави­стю, дикою злобою, чорною заздрістю; це боротьба високого альтруїзму з грубим тваринним егоцентризмом; це боротьба довірливої дитини з підозрілим хижаком.

Безпосередньою причиною виникнення боротьби між цими домінантами є зіткнення їх корінних інтересів: прагнен­ня Домінанти Душевного Сонця за всяку ціну олюднити, об­лагородити домінанту сатанинського вогню і прагнення до­мінанти сатанинського вогню за всяку ціну знищити Доміна­нту Душевного Сонця.

Боротьба Домінанти Душевного Сонця проти домінанти сатанинського вогню відбувається в таких формах, як миротворчість, умиротворення, умовляння, утихомирення, заспо­коєння. Головними засобами її ненасильницької боротьби є сердечність, ласкаве слово, доброта, милосердя, муд­рість, наука. В деяких критичних ситуаціях стає на шлях са­мопожертви.

Характер, хід і результат цієї боротьби залежить у першу чергу від самої Домінанти Душевного Сонця, її індивідуаль­них особливостей, специфічних методів впливу на супроти­вника – активних чи пасивних, в кінцевому рахунку, від її зда­тності стримати або нейтралізувати гігантську агресивність домінанти сатанинського вогню.

В боротьбі з домінантою сатанинського вогню, її звірст­вами, жорстокостями Домінанта Душевного Сонця повніс­тю приймає страждання на себе, демонструє перевагу сво­го добротворчого духу над її демонічним духом.

Протягом багатовікової боротьби Домінанті Душевного Сонця ще не вдалося олюднити домінанту сатанинського вогню. Але своєю самовідданою, невтомною боротьбою вона значно зменшує її активність, позбавляючи її тим са­мим можливості привести світ до вселенської катастрофи. Боротьба Домінанти Душевного Сонця проти домінанти са­танинського вогню рятує людство, все планетарне життя від загибелі.

Домінанта Душевного Сонця горить непогасною вірою в кінцеве торжество своєї великої справи – олюднити доміна­нту сатанинського вогню і тим самим позбавити її можли­вості приносити світові зло.

2. БОРОТЬБА ДОМІНАТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З ДОМІ­НАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ – це боротьба монолітної домінанти Людини Великої Душі зі звіриною половиною по­двійної домінанти людино-звіра; це боротьба ненасильства з революційним насильством, упокорення з гордою войов­ничістю, милосердя з нещадною і безмежною відплатою; це протистояння двох світів: світу вищої гармонії духу, святості, істини, добровільного страждання, служіння, самопринижен­ня, безмежних можливостей, розквіту і світу жорстоких вну­трішніх суперечностей, дисгармонії, помилок, обмежених можливостей, в’янення, розпаду; це боротьба альтруїзму з розумним егоїзмом, боротьба генія з талантом; це бороть­ба пристрасної, ніжної і самовідданої любові з високим, бла­городним гнівом, священною люттю; це боротьба вищої, досконалої форми домінанти психічного вогню з перехідною, недосконалою її формою за її вдосконалення.

Безпосередньою причиною виникнення боротьби між Домінантою Душевного Сонця і домінантою священного вогню є прагнення першої позбавити другу можливості насиль­ницької дії і другої – позбавити життя першої.

Характер, хід і результат цієї боротьби залежать від типу домінанти священного вогню.

1. БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З ДОМІНА­НТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮТИПУ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ – це протиборство монолітної домінанти з відносно моноліт­ною, схильною до розпаду. Вона проходить у два етапи.

На першому етапі Домінанта Душевного Сонця виводить домінанту священного вогню зі стану динамічної рівноваги і зміщує її в бік любові.

На другому етапі вона добивається переведення доміна­нти священного вогню зі стану зміщення в бік любові в Домі­нанту Душевного Сонця, в якісно новий для неї стан.

2. БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З ДОМІ­НАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮТИПУ ЗМІЩЕННЯ В БІК НЕНАВИСТІ – це протиборство людяної домінанти і домінанти, в якій переважають хижацькі якості. Ця боротьба відзнача­ється ще більшою напруженістю, великим драматизмом і навіть трагізмом. Вона теж поділяється на два етапи.

На першому етапі Домінанта Душевного Сонця домага­ється переведення домінанти священного вогню зі стану зміщення в бік ненависті в стан динамічної рівноваги.

На другому етапі відбувається перетворення домінанти священного вогню типу динамічної рівноваги в домінанту типу зміщення в бік любові. Більшого добитися в цій боротьбі Домінанта Душевного Сонця не може. Але і цієї мети вона нерідко досягає ціною свого життя.

3. БОРОТЬБА ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З ДОМІ­НАНТОЮ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ ТИПУ ЗМІЩЕННЯ В БІК ЛЮБОВІ, Між цими домінантами боротьба практично не від­бувається. Між ними переважають сили взаємного притягання, сили взаємодії. Наслідком такої взаємодії є безболі­сне неповоротне перетворення домінанти священного вог­ню в Домінанту Душевного Сонця.

Загальним результатом боротьби Домінанти Душевного Сонця з трьома типами домінанти священного вогню є пе­реважне незворотне перетворення останніх у Домінанту Ду­шевного Сонця – Домінанта Душевного Сонця звільняє свою рідну сестру з обіймів диявола.

ВІКОВІЧНА БОРОТЬБА між трьома домінантами психіч­ного вогню за абсолютне світове панування складає зміст всієї світової історії людства. Вона червоною ниткою про­ходить через всі сфери людської діяльності – політику, еко­номіку, військову справу, ідеологію, науку, літературу, мис­тецтво, філософію, релігію, етику. Всі ті величезні матеріальні і духовні вартості, які накопичувались протягом багатьох віків і які знаходяться зараз у розпорядженні людства, – є результатом цієї боротьби. Кожна держава, кожна політична система, кожна партія, кожна релігія, кожна наукова теорія, кожна ідея, кожен художній образ, кожна книга, кожна картина, кожна скульптура, кожна архітектурна будова, кожна музикальна п’єса, кожен технічний винахід, які існують у сучасному світі, – все це зафіксований і увіковічений вогонь перемоги, торжества однієї з трьох домінант психічного вогню.

ЦИКЛИ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

Віковічна боротьба між трьома домінантами психічного вогню за абсолютне світове панування йде циклами.

Цикл – це перевага тієї чи іншої домінанти психічного вог­ню над іншими домінантами, яка досягається на певному історичному відрізкові часу, на певній території і характери­зується максимальним виявленням її енергії, енергії її сис­теми.

Рушійною силою циклу є велика керівна ідея, на основі якої відбувається реалізація великого ідеалу.

Сила і життєздатність великої ідеї визначають силу і довготривалість циклу. Цикл існує до тих пір, доки живе велика керівна ідея. Після смерті великої керівної ідеї перестає існу­вати і цикл.

Цикли проходять декілька стадій у своєму розвиткові –народження, сходження, розквіт, розпад, захід.

Вид переважаючої домінанти дає назву циклу. В зв’язку з цим виділяється три види циклів – цикл домінанти сатанин­ського вогню, цикл домінанти священного вогню і цикл До­мінанти Душевного Сонця,

Кожен цикл має свої характерні особливості.

ЦИКЛ ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ характери­зується пануванням у свідомості переважної більшості людей ідеї абсолютної влади, диктатури, жорстокого насильст­ва, агресії, війни, убивства, поневолення, пригнічення, екс­плуатації, рабства, руйнування, обраності одних і неповно­цінності інших. Ідея жорстокого насильства проймає всі сфе­ри людського життя. Людей охоплює тваринний, патологіч­ний жах, люта ненависть, дика злоба, масове безумство, воєнний психоз. Над світом запалюються воєнні вогнища. Повсюдно панує груба сила, дикунство, низькі інстинкти, дурість, невігластво, свавілля, анархія, беззаконня. Відбу­вається поголовне винищення вищих, більш досконалих форм життя – носіїв високого, благородного інтелекту, та­ланту, геніальності, творчого духу.

Свідомість людей обкутує непроглядний морок.

На стадії свого апогею цикл домінанти сатанинського во­гню концентрує в собі енергію всіх сліпих стихійних сил При­роди разом узятих – землетрусів, ураганів, повеней, пандемій заразних хвороб.

Цикл домінанти сатанинського вогню забирає сотні міль­йонів людей, сотні мільйонів перетворює в калік, сиріт, руй­нує і знищує високі духовні вартості, культуру, людину, при­роду, ставить людину на межу виродження, наближає світ до вселенської катастрофи.

ЦИКЛ ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ характеризу­ється пануванням у свідомості людей ідей революції, рево­люційного насильства, визвольної війни, знищення тиранії: рабства, експлуатації людини людиною, справедливої від­плати, боротьби за правилами, відродження, творення, роз­поділу влади.

Ідея революції, знищення тиранії, рабства, розподілу вла­ди пронизує всі сфери людської діяльності. Людей охоплює високий, благородний гнів, революційний пафос, героїчний ентузіазм. Над світом спалахують факели революцій, повс­тань, визвольних воєн. Торжествує свобода, розкривають­ся двері в’язниць, рвуться кайдани рабства, звершується справедливий суд, злітають голови тиранів, кривавих убивць, ненажерливих грабіжників. Осміюються дурні та посеред­ності. На передній план виходять талант, геніальність, твор­ча праця. Відбувається відродження духовних і моральних цінностей, культури. Вступає в свої права боротьба за пра­вилами, закон.

Свідомість людини просвітлюється.

Цикл домінанти священного вогню ціною неймовірно ве­ликих жертв, ціною великої крові розхитує вікові устої рабс­тва, тиранії, своєю героїчною боротьбою прокладає шлях для сходження циклу Домінанти Душевного Сонця.

Цикли домінанти священного вогню нестійкі. Вони роз­двоюються: одна його частина вливається в цикл домінанти сатанинського вогню, друга – в цикл Домінанти Душевного Сонця.

ЦИКЛ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ характеризуєть­ся пануванням у свідомості людей ідеї ненасильства, нескоєння зла навколишньому світові в думках, словах і діях, ідеї миролюбства, дружелюбності, милосердя, служіння, безко­рисливості, співробітництва, взаємодопомоги.

Ідея ненасильства, нескоєння зла навколишньому світові поступово охоплює всі сфери людського життя. Люди пере­ймаються прагненням робити добро, творити прекрасне, вічне. Над світом сходить Сонце Вселенської, Всеосяжної Любові. Повсюдно починає панувати ласкаве, привітне сло­во, ніжність, мудрість, геніальність, істина, високий Дух. За­ліковуються рани, нанесені боротьбою між домінантою са­танинського вогню і домінантою священного вогню, змен­шується горе, страждання. Розквітає життя. Торжествує Сві­това Гармонія Злагоди. Вступає в свої права закон Любові.

Свідомість людини стає просвітленою.

Цикл Домінанти Душевного Сонця підносить людство на найвищі вершини фізичного, духовного та морального роз­витку, приносить у світ радісне світло, щастя, розквіт, зміц­нює природу, вдосконалює навколишнє середовище, зна­менує собою торжество вищих, більш досконалих форм життя.

Цикл Домінанти Душевного Сонця несе в собі гігантсь­кий духовний, моральний і життєвий потенціал, все вище пі­діймає планку самовдосконалення людства, всього плане­тарного життя, все більше наближає її до великої мети, ве­ликого ідеалу – встановленню на планеті і в усьому Всесвіті Царства Вселенської Всеохоплюючої Любові, Вічного Миру, Загального Розуміння, Вищої Світової Гармонії Злагоди.

Між трьома циклами існує сувора закономірність – за ци­клом домінанти сатанинського вогню настає цикл домінанти священного вогню, за циклом домінанти священного вог­ню – цикл Домінанти Душевного Сонця.

Цикли знаходяться в тісному взаємозв’язку між собою. Сходження одного циклу можливе лише при умові розкладу і заходу двох інших.

Бувають періоди, коли цикли урівноважують один одно­го. Такі періоди носять короткочасний характер.

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

Три види домінанти психічного вогню, три рівні її органі­зації, що віддзеркалюють процес розвитку живої матерії від нижчих форм до вищих, процес самовдосконалення вищої нервової діяльності, показують: в Природі діє Вектор розви­тку життя, спрямований до Домінанти Душевного Сонця.

Вектор здійснюється через поступальний розвиток домі­нанти психічного вогню від її нижчої форми – домінанти са­танинського вогню через перехідну форму – домінанту свя­щенного вогню, до вищої форми – Домінанти Душевного Сонця.

Поступальний розвиток ДПВ відбувається в процесі бо­ротьби між трьома її видами за абсолютне світове пануван­ня шляхом усунення (взаємознищення, самознищення) ни­жчих, недосконалих, патологічних форм – домінанти сатанин­ського вогню і домінанти священного вогню, зміщеної в бік ненависті, і шляхом самовдосконалення і закріплення вищих форм – Домінанти Душевного Сонця.

Усунення нижчих форм ДПВ – це жорстока, безпощадна, кривава боротьба на знищення між домінантами сатанинсь­кого вогню і домінантами священного вогню, яка проявля­ється у війнах, революціях, заколотах, масових убивствах.

Самовдосконалення і закріплення вищих форм ДПВ – це болісне перетворення домінанти священного вогню в Домі­нанту Душевного Сонця, а також усунення темних плям на Домінанті Душевного Сонця.

Закон усунення (взаємознищення, самознищення) ниж­чих форм ДПВ і закон самовдосконалення та закріплення ви­щих форм ДПВ – це закони, через які здійснюється Вектор­ний відбір, який відкидає в небуття домінанту сатанинсько­го вогню і домінанту священного вогню та увіковічує Домі­нанту Душевного Сонця.

Вектор розвитку життя, спрямований до Домінанти Душе­вного Сонця – це основний Закон Природи.

В результаті дії Вектору розвитку життя, Векторного відбо­ру боротьба, яка ведеться між трьома ДПВ за абсолютне світове панування, неминуче закінчиться абсолютною перемогою Домінанти Душевного Сонця і усуненням домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню, які зійдуть з історичної арени як нежиттєздатні біологічні утворення, як найдревніші атавізми.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Боротьба між трьома Домінантами психічного вогню.

2. Методи боротьби.

3. Особливості боротьби домінанта священного вогню з домінантою сатанинського вогню.

4. Особливості боротьби Домінанти Душевного Сонця з домінантою священного вогню і домінантою сатанинського вогню.

5. Цикли ДПВ.

6. Цикл домінанти сатанинського вогню.

7. Цикл домінанти священного вогню.

8. Цикл Домінанти Душевного Сонця.

9. Зв’язок між трьома циклами ДПВ.

10. Вектор розвитку життя.

ТЕСТИ

ВИЗНАЧИТИ МЕТОДИ, ЯКИМИ БОРЮТЬСЯ ТРИ ДПВ

ЗА АБСОЛЮТНЕ СВІТОВЕ ПАНУВАННЯ

ДОМІНАНТА САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

1. Чистими, ненасильницькими методами.

2. Методами жорстокого реакційного насильства.

3. Методами жорстокого революційного насильства.

ДОМІНАНТА СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

1. Методами жорстокого реакційного насильства.

2. Чистими, ненасильницькими методами.

3. Методами жорстокого революційного насильства.

ДОМІНАНТА ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

1. Методами жорстокого революційного насильства.

2. Чистими, ненасильницькими методами.

3. Методами жорстокого реакційного насильства.

Визначити результати боротьби між трьома ДПВ

Боротьба домінанти священного вогню типу динамічної рівноваги з домінантою сатанинського вогню:

1. Відбувається взаємознищення двох домінант.

2. Перемагає домінанта сатанинського вогню.

3. Перемагає домінанта священного вогню.

Боротьба між домінантою священного вогню,

зміщеної в бік ненависті, і домінантою сатанинського вогню

1. Відбувається взаємознищення двох домінант.

2. Переродження домінанти священного вогню в домінанту сатанинського вогню.

3. Переродження домінанти сатанинського вогню в домінанту священного вогню.

Боротьба між домінантою священного вогню, зміщеної в бік любові,

і домінантою сатанинського вогню

1. Відбувається взаємознищення двох домінант.

2. Перетворення домінанти священного вогню в Домінанту Душевного Сонця.

3. Перетворення домінанти священного вогню в домінанту сатанинського вогню.

Боротьба Домінанти Душевного Сонця

з домінантою сатанинського вогню

1. Домінанта Душевного Сонця олюднює домінанту сатанинського вогню.

2. Перемагає домінанта сатанинського вогню.

3. Домінанта Душевного Сонця зменшує активність домінанти сатанинського вогню.

Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою

священного вогню, типу динамічної рівноваги

1. Перемагає домінанта священного вогню.

2. Домінанта Душевного Сонця зміщує домінанту священного вогню в бік ненависті.

3. Домінанта Душевного Сонця зміщує домінанту священного вогню в бік любові, а в подальшому перетворює її в Домінанту Душевного Сонця.

Боротьба Домінанти Душевного Сонця

з домінантою священного вогню, зміщеної в бік ненависті

1. Перемагає домінанта священного вогню.

2. Домінанта Душевного Сонця переводить домінанту священного вогню в стан динамічної рівноваги, а в подальшому зміщує в бік любові.

3. Відбувається взаємознищення двох домінант.

Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою священного вогню, зміщеної в бік любові

1. Відбувається взаємознищення двох домінант.

2. Відбувається безболісне неповоротне перетворення домінанти священного вогню в Домінанту Душевного Сонця.

3. Відбувається перетворення домінанти священного вогню в домінанту сатанинського вогню.

Визначити характерні особливості Циклів ДПІВ

Цикл домінанти сатанинського вогню

1. Панування в свідомості людей ідей революції, визвольної війни.

2. Панування ідей абсолютної влади, диктатури, агресії, рабства.

3. Панування ідей любові, ненасильства, миру і злагоди.

4. Свідомість людини просвітлюється.

5. Свідомість людини обкутує непроглядний морок.

6. Свідомість людини стає просвітленою.

Цикл домінанти священного вогню

1. Панування ідей диктатури, агресії, рабства, боротьби на знищення.

2. Панування ідей миру, любові, ненасильства.

3. Панування ідей революції, визвольної війни, демократії.

4. Свідомість людини обкутує непроглядний морок.

5. Свідомість людини просвітлюється.

6. Свідомість людини стає просвітленою.

Цикл Домінанти Душевного Сонця

1. Панування ідей революції, революційного насильства.

2. Панування ідей любові, миру, ненасильства.

3. Панування ідей тиранії, рабства, агресії, боротьби на знищення.

4. Свідомість людини просвітлюється.

5. Свідомість людини обкутує непроглядний морок.

6. Свідомість людини стає просвітленою.

Визначити Вектор розвитку життя

Вектор розвитку життя здійснюється:

1) від домінанти священного вогню через Домінанту Душевного Сонця до домінанти сатанинського вогню;

2) від домінанти сатанинського вогню через домінанту священного вогню до Домінанти Душевного Сонця;

3) від Домінанти Душевного Сонця через домінанту сатанинського вогню до домінанти священного вогню.

ЗАВДАННЯ

1. Описати і проаналізувати (в загальних рисах) боротьбу домінанти священного вогню з домінантою сатанинського вогню, яка відбувається на протязі історії в різних частинах світу.

Дати розгорнуту характеристику:

1) боротьби домінанти священного вогню типу динамічної рівноваги з домінантою сатанинського вогню на прикладі боротьби Івана Франка за права трудового народу проти капіталістичного гноблення;

2) боротьби домінанти священного вогню, зміщеної в бік ненависті, з домінантою сатанинського вогню на прикладі боротьби Маркса і Леніна за комунізм проти імперіалізму;

3) боротьби домінанти священного вогню, зміщеної в бік любові, з домінантою сатанинського вогню на прикладі боротьби Льва Толстого з державною і церковною бюрократією в Росії та Андрія Сахарова з комуністичним режимом в СРСР.

Дати порівнювальну характеристику боротьби трьох типів домінанти священного вогню з домінантою сатанинського вогню.

Віднайти в історії інші приклади боротьби домінанти священного вогню (трьох типів) з домінантою сатанинського вогню і дати їм коротку характеристику.

Дати узагальнюючу характеристику боротьби домінанти священного вогню з домінантою сатанинського вогню.

2. Описати і проаналізувати (в загальних рисах) ненасильницьку боротьбу Домінанти Душевного Сонця з домінантою сатанинського вогню і домінантою священного вогню, яка відбувалася на протязі історії в різних частинах світу.

Дати розгорнуту характеристику ненасильницької боротьби Домінанти Душевного Сонця з домінантою сатанинського вогню і домінантою священного вогню на прикладах боротьби таких особистостей:

1) Ісуса Христа з книжниками і фарисеями;

2) Махатми Ганді за незалежність Індії;

3) Мартіна Лютера Кінга за права чорношкірих у США.

Віднайти в історії інші приклади ненасильницької боротьби Домінанти Душевного Сонця з домінантами сатанинського вогню і домінантами священного вогню і дати їм відповідну характеристику.

Дати узагальнюючу характеристику ненасильницької боротьби Домінанти Душевного Сонця з домінантою сатанинського вогню і домінантою священного вогню.

3. Описати і проаналізувати процес затухання циклу домінанти сатанинського вогню.

4. Описати і проаналізувати процес розквіту циклу домінанти священного вогню.

5. Описати і проаналізувати процес Сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця.

6. Описати і проаналізувати процес взаємодії трьох ДПВ в сучасному світі.

7. Описати і проаналізувати дію Вектору розвитку життя на початку XXI століття.

Модуль 5. ТРИ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

І МАЙБУТНЄ ЛЮДИНИ

Історія людства тільки починається – людство чекає світле і прекрасне майбутнє!

Майбутнє людства визначено заздалегідь Основним Зако­ном Природи – Вектором розвитку життя, Векторним відбором в спадковій генетичній програмі Домінанти Душевного Сонця.

Майбутнє людства – це Вічний Мир, Вселенська Любов, Всеосяжне Розуміння, Вища Світова Гармонія Злагоди, світ без насильства і воєн.

Майбутнє людства – це абсолютне торжество Домінанти Душевного Сонця!

Однак, як свідчить вся історія людства, Вектор розвитку життя діє стихійно і дуже повільно. Він має багато недоліків. Найголовніші з них – це жорстокі, криваві закони боротьби на знищений, що породжуюсь велике світове зло – війни, революції, масові убивства, які часто відкидають поступа­льний хід людства на шляху прогресу далеко назад, а іноді загрожують самому його існуванню.

Тому треба ліквідувати ці недоліки. Для цього потрібне свідоме втручання людини в стихійний процес, яким є Век­тор поступального розвитку життя, спрямований до Домі­нанти Душевного Сонця, Векторний відбір, з такою метою, щоб замінити жорстоку, криваву боротьбу на знищення гу­манною, безкровною, цілеспрямованою, науково обґрунто­ваною творчою працею людей, що прагнуть до Миру, Ненасильства, Любові і Злагоди, тобто потрібно свідомо допо­могти Природі виконати свою велику місію і тим самим наблизити і прискорити світле та прекрасне майбутнє – Вічний Мир, Вселенську Любов, Всеосяжне Розуміння, Вищу Сві­тову Гармонію Злагоди, світ без насильства і воєн.

Як це зробити? Як замінити жорстоку, криваву боротьбу на знищення гуманною, безкровною, науково обґрунтованою працею людей?

Ми знаємо, що в мозку людини спадкове закладені три могутні, поки що не підвладні її волі і ще не усвідомлені нею, сили, які керують її поведінкою і визначають її долю. Це три види домінанти психічного вогню.

Дві з них – домінанта сатанинського вогню і домінанта священного вогню – гігантські деструктивні сили. Саме між ними відбувається жорстока, кривава боротьба на знищен­ня, саме вони породжували і породжують насильства, убивства, війни, жорстокості, бузувірства, саме вони приносили і приносять людям і Природі незчисленні біди, страждання, трагедії, руйнування.

Третя – Домінанта Душевного Сонця – гігантська добротворча сила. Все те велике і прекрасне, що створено про­тягом усієї історії людства – медицина, наука, література, мистецтво, філософія, релігія, етика, ідеї ненасильства, любові, милосердя – створено Домінантою Душевного Со­нця. Вона є невичерпним джерелом життя, розквіту і без­смертя людини, всього планетного життя.

Звідси випливає відповідь на поставлене питання.

Для того, щоб людина змогла наблизити і прискори­ти світле і прекрасне майбутнє – Вічний Мир, Вселенсь­ку Любов, Всеосяжне Розуміння, Вищу Світову Гармо­нію Злагоди, щоб вона мала перед собою ясну перспе­ктиву, щоб вона ніколи не знала насильства, убивств і воєн, щоб їй ніколи не загрожували нова інквізиція, нові гулаги, нові бухенвальди, нові бабині яри, нові куропати, нові хіросіми, щоб вона ніколи не відчувала над собою пригнічення, поневолення, експлуатації, щоб над нею ніколи не нависала страшна загроза ядерного зни­щення, щоб вона мала можливість розвиватися і само­вдосконалюватися, розкривати свої фізичні, духовні та моральні сили, їй необхідно взяти свою долю в свої руки – свідомо усунути зі свого мозку домінанту сатанинсько­го вогню і домінанту священного вогню та навічно запа­лити в ньому Домінанту Душевного Сонця. Коли в гру­дях запалюється Домінанта Душевного Сонця, народжу­ється Людина прекрасна!

Таким чином, центральною дійовою особою сучасного історичного процесу, спрямованого на наближення та при­скорення світлого і прекрасного майбутнього, є сама Люди­на, її воля, її здатність до морального самовдосконалення, її віра в свої сили, в свою здатність творити добро і перемага­ти зло, її непохитна впевненість у тому, що вона може свідо­мо усунути зі свого мозку домінанту сатанинського вогню і домінанту священного вогню, якщо вони в ньому сформу­валися, і навічно запалити Домінанту Душевного Сонця.

УСУНЕННЯ ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ

І ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти свя­щенного вогню з мозку людини – це усунення «жахливої хво­роби» людської психіки, усунення надзвичайно небезпечної патології людської душі, яка виявляє себе в гігантській агре­сивності, гігантській войовничості, в жорстоких насильствах, убивствах, війнах, різних безумствах, колективних психозах, вселенських руйнуваннях.

Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти свя­щенного вогню – це усунення смертельної загрози, яка може з фатальною невідворотністю насунутися на людство, на все планетне життя.

Смертельна загроза життю людства, яку можуть принес­ти з собою домінанта сатанинського вогню і домінанта свя­щенного вогню, виявляється в наступному:

– нездатності адекватно відобразити й осмислити навко­лишній світ і внутрішній стан своєї душі і, як наслідок – наро­дження маячних ідей;

– використання маячних ідей як керівництво до дії і втягу­вання в їх реалізацію гігантських мас людей;

– виявлення гігантської надлишкової енергії, титанічного і демонічного духів у постійному руйнуванні і знищенні ви­щих форм життя;

– неможливості зупинити їх рух до великої мети, велико­го ідеалу, абсолюту, коли він почався і набрав сили;

– в діях по принципу: «Все – або нічого!», «Перемога – або смерть!», «Великий ідеал – або загальне знищення!»;

– нереальності їх великих цілей, великих ідеалів, неможливості їх досягнення;

– прагнення бачити навколишній світ, перетворений у гі­гантську вогненну заграву, в гігантський хаос.

Домінанта сатанинського вогню і домінанта священного вогню мають в собі запас такої руйнівної енергії, яка може привести до вселенської катастрофи. Вся та гігантська кіль­кість ядерної зброї, а також іншої зброї масового знищення, яка нагромаджена домінантою сатанинського вогню і доміна­нтою священного вогню, може бути використана ними для того, щоб спробувати знищити світ, перетворити його в по­чатковий стан: гігантську вогненну кулю.

СТВОРЕННЯ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Створення Домінанти Душевного Сонця в мозку людини – це створення домінанти Вселенської Всеосяжної Любові, домінанти Ненасильства, домінанти Нескоєння зла навко­лишньому світові в думках, словах і діях, домінанти Благого­віння і Захоплення перед Життям, домінанти Гармонічної Єдності з навколишнім світом.

Створення Домінанти Душевного Сонця – це створення Людини Прекрасної: Людини Великої Душі, Великого Сер­ця, Високого Розуму, Високого Генія, Високого Духу, Твор­ця; це утвердження в суспільстві Вічного Миру, Вселенської Любові, Всеосяжного Розуміння, Вищої Світової Гармонії Злагоди; це завершальний етап багатовікових зусиль людс­тва, спрямованих на ОЛЮДНЕННЯ ЛЮДИНИ.

Створення Домінанти Душевного Сонця в мозку кожної людини планети відкриє нову еру в житті людства, всього планетного життя, ознаменує собою торжество всеперемагаючого Духу саморозвитку і самовдосконалення Життя, торжество Світового Духу Любові.

НЕВІДКЛАДНІСТЬ УСУНЕННЯ ДОМІНАНТИ

САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ І ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ

ТА СТВОРЕННЯ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Усунення з мозку людини домінанти сатанинського вог­ню і домінанти священного вогню, вигнання з її душі «торже­ствуючого звіра» і створення в ньому Домінанти Душевного Сонця – домінанти Вселенської Всеосяжної Любові, – закрі­плення її на вічні часи – головне завдання нашого часу.

Вирішувати це завдання треба негайно, невідкладно.

Невідкладність вирішення цього завдання диктується дво­ма причинами.

Перша. Це нагальна необхідність ліквідувати всезростаючу смертельну загрозу, що нависає над людиною, людсь­ким суспільством, всім планетним життям, яка йде від самої людини – її гігантської агресивності, нестримного насильст­ва, владолюбства, ненажерливості, дурості, безумства, жа­доби руйнування.

Друга. Це нагальна необхідність зберегти, зміцнити й увіковічнити вищі форми виявлення життя – любов, доброту, людяність, миролюбність, милосердя, високий інтелект, високий талант, геніальність, красу, свободу, Вищу Світову Гармонію Злагоди.

Для вирішення цих завдань у сучасному світі склалися сприятливі передумови.

Ці передумови створені перебігом боротьби між трьома Домінантами психічного вогню, які склалися в XX столітті.

Цих передумов п’ять:

1. Завершення циклу домінанти сатанинського вогню.

2. Розквіт циклу домінанти священного вогню.

3. Початок сходження Великого Циклу Домінанти Душев­ного Сонця.

4. Факт відкриття Домінанти Душевного Сонця і наступне відкриття двох інших домінант психічного вогню – домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню.

5. Створення і початок реалізації міжнародної програми «Геном людини».

1. ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ ДОМІНАНТИ САТАНИНСЬКОГО ВОГНЮ.

Цикл домінанти сатанинського вогню зародився в глиби­нах віків і досяг свого апогею на початку XX століття. Його смертоносна, руйнівна сила виявилась у двох світових, кро­вопролитних війнах, у багатьох путчах, переворотах, грома­дянських війнах, які відбувалися в різних пунктах планети, в знаходженні і використанні жахливих засобів катування, мо­рдування і знищення людей – крематоріїв, газових камер, концентраційних таборів, таборів смерті, ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї, в жорстокому масовому знищенні вищих форм життя –талантів, інтелектуалів, великих сердець. Апогеєм циклу домінанти сатанинського вогню стали ви­бухи атомних бомб над японськими містами Хіросіма і Нага­сакі, які в одну мить позбавили життя сотень тисяч ні в чому неповинних людей.

Смертоносний вогненний гриб атомних вибухів на деякий час – але не назавжди! – вгамував багатовікову духовну спра­гу домінанти сатанинського вогню побачити відображення спорідненого злого сатанинського вогню в навколишньому світі. Після цього цикл домінанти сатанинського вогню по­чав схилятися до заходу.

Завершення цього циклу виявляється в тому, що закінчу­ються війни, які носили затяжний характер, руйнуються ко­лись могутні імперії, розвалюються тоталітарні режими.

Процес заходу циклу домінанти сатанинського вогню про­довжується.

2. РОЗКВІТ ЦИКЛУ ДОМІНАНТИ СВЯЩЕННОГО ВОГНЮ. Цикл домінанти священного вогню також зародився в гли­бинах віків і пройшов складний шлях становлення. На почат­ку XX століття частина його влилася в цикл домінанти сата­нинського вогню, частина трималася в динамічній рівновазі. Розквіт циклу прийшовся на другу половину XX століття, коли були встановлені демократії в провідних країнах світу, які почали визначати політичне, духовне і моральне обличчя світу. На стадії свого розквіту в ньому почався інтенсивний процес перетворення домінанти священного вогню в Домі­нанту Душевного Сонця. Це виявляється перш за все в тому, що велика кількість людей, які брали участь у насильстві, ско­ювали зло, щиро каються в цьому, поривають зв’язки з темним минулим і включаються в активну миротворчу діяльність. Найбільш яскраво цей процес простежується на прикладі значної частини фізиків-атомників.

На стадії свого розквіту цикл домінанти священного вогню в переважній своїй частині перетворюється в цикл Домінанти Душевного Сонця, вливається в його могутнє сходження.

3. СХОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО ЦИКЛУ ДОМІНАНТИ ДУШЕВ­НОГО СОНЦЯ відбувається на наших очах.

Сходження Великого циклу Домінанти Душевного Сонця виявляється в тому, що в свідомість людей все більше про­никають і займають там панівне становище ідеї ненасильства, миру, милосердя, співробітництва, взаємодопомоги. На провідних ролях світової політики, економіки, науки, культу­ри, релігії з’явились особистості, які прихильні до високих ідеалів гуманізму, людинолюбства, їх голос з кожним днем міцнішає, в ньому відчувається все більше і більше внутрі­шньої сили, благородної пристрасті, оптимізму, впевненості в собі, їх заклики до миру і взаєморозуміння, їх великі почи­нання в будівництві світу без насильства і воєн знаходять всезростаюче розуміння в найширших шарах населення всьо­го світу.

4. ФАКТ ВІДКРИТТЯ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ І НАСТУПНЕ ВІДКРИТТЯ ДВОХ ІНШИХ ДОМІНАНТ ПСИХІЧНО­ГО ВОГНЮ вніс свідомий елемент у стихійний процес бага­товікової боротьби між трьома домінантами психічного вог­ню. Внаслідок цього з’явилася можливість наукового пізнан­ня природи трьох домінант психічного вогню, їх законів, ово­лодіння цими законами і цілеспрямованого впливу на хід їх протиборства – остаточно переломити хід цієї боротьби на користь Домінанти Душевного Сонця.

5. ПРОГРАМА «ГЕНОМ ЛЮДИНИ» відкриває шлях для пі­знання природи трьох домінант психічного вогню на рівні хромосом, що в майбутньому дасть можливість усунути гени, які відповідають за домінанту сатанинського вогню і доміна­нту священного вогню, і навіки закріпити в них гени, які про­грамують Домінанту Душевного Сонця. Характеризуючи програму «Геном людини», її глава, Нобелівській лауреат Джеймс Уотсон пише: «Я бачу екстраординарну можливість для покращання життя людства в найближчому майбутньо­му. Ми будемо мати в нашому розпорядженні наймогутніший інструмент для розуміння самих себе на молекулярному рівні…

Час діяти настав!»

Всі п’ять передумов, разом узяті, відкрили на початку XXI століття світле історичне вікно, яке дозволяє людству побачи­ти нові великі перспективи свого розвитку. Це найвеличніший історичний шанс, який Людина зобов’язана використати для великого прориву в майбутнє – майбутнє Вічного Миру, Вселенської Любові, Вищої Світової Гармонії Злагоди, май­бутнє без насильства і воєн, майбутнє, на вівтар якого вже принесено так багато жертв. Людина не повинна допустити, щоб ці жертви були марними.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Вектор розвитку життя – фактор, що визначає світле і прекрасне майбутнє людини.

2. Недоліки Вектору розвитку життя.

3. Свідоме втручання Людини у стихійний процес Вектору розвитку життя з метою ліквідації його недоліків.

4. Людина – центральна дійова особа сучасного історичного процесу.

5. Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню.

6. Створення Домінанти Душевного Сонця.

7. Невідкладність усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню і створення Домінанти Душевного Сонця. Дві причини, які зумовлюють таку невідкладність. П’ять передумов, що сприяють вирішенню цих завдань.

8. Світле історичне вікно.

9. Священний обов’язок Людини здійснити великий прорив у світле і прекрасне майбутнє – майбутнє Вічного Миру, Вселенської Любові, Всеосяжного розуміння.

ТЕСТИ

1. Людство чекає невизначене майбутнє.

2. Людство чекає темне і сумне майбутнє.

3. Людство чекає світле і прекрасне майбутнє.

Майбутнє людства – це:

1) торжество домінанти сатанинського вогню;

2) торжество домінанти священного вогню;

3) абсолютне торжество Домінанти Душевного Сонця.

Світле майбутнє людства залежить:

1) від науково-технічного прогресу;

2) від накопичення величезної кількості зброї масового знищення;

3) від здатності людини до морального самовдосконалення, від сили любові і сили інтелекту, від здатності творити добро і перемагати зло.

ЗАВДАННЯ

1. Описати і проаналізувати недоліки Вектору розвитку життя, спрямованого до Домінанти Душевного Сонця.

2. Обґрунтувати необхідність свідомого втручання людини у його стихійний процес.

3. Показати домінанту сатанинського вогню і домінанту священного вогню як гігантські деструктивні сили, як джерело насильств, убивств і воєн, як силу, яка несе смертельну загрозу всьому живому на Землі.

4. Показати Домінанту Душевного Сонця як гігантську добротворчу силу, як джерело всього великого і прекрасного, що створено на протязі всієї історії людства.

5. Обґрунтувати нагальну необхідність і невідкладність усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню і створення Домінанти Душевного Сонця.

6. Розкрити п’ять сприятливих передумов у сучасному світі для здійснення Великого Прориву у світле і прекрасне майбутнє – майбутнє Вічного Миру, Вселенської Любові, Всеосяжного Розуміння.

Модуль 6. ПРОЕКТ «ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ»

1. ВИСХІДНІ ПОЗИЦІЇ

Проект побудований на основі теорії домінанти психіч­ного вогню.

Теорія ДПВ встановлює, що в Природі діє Вектор посту­пального розвитку життя, спрямований до Домінанти Душе­вного Сонця.

Вектор здійснюється через розвиток домінанти психіч­ного вогню від її нижчої форми (домінанти сатанинського вогню) через перехідну форму (домінанту священного вог­ню) до вищої форми (Домінанти Душевного Сонця). Посту­пальний розвиток ДПВ відбувається в процесі боротьби між трьома її видами за абсолютне світове панування шляхом усунення (взаємознищення, самознищення) нижчих, недо­сконалих, патологічних форм – домінанти сатанинського во­гню і домінанти священного вогню та шляхом самовдоско­налення вищої форми – Домінанти Душевного Сонця.

Нижчі, недосконалі форми ДПВ – це агресивність, насиль­ство, убивство, війни, руйнування, знищення життя, смерть.

Вищі, досконалі форми ДПВ – це Ненасильство, Вічний Мир, Вселенська Любов, Всеосяжне Розуміння, Вища Сві­това Гармонія Злагоди, Життя.

Таким чином,Вектор розвитку життя, спрямований до Домінанти Душевного Сонця, показує, що в Природі від­бувається об’єктивний, фундаментальний процес, який веде людство до Вічного Миру, Вселенської Всеосяж­ної Любові, Вищої Світової Гармонії Злагоди, до світу без насильства і воєн.

Однак цей процес йде стихійно. В ньому діють жорстокі, криваві закони боротьби на знищення, які породжують ве­лике світове зло – війни, революції, путчі, масові убивства невинних людей, катастрофи, що загрожують існуванню всього людства, всього планетарного життя.

2. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Завдання проекту ДПВ полягає в тому, щоб замінити жорстокий, кривавий стихійний природний процес – Вектор розвитку життя – свідомою гуманною, безкровною, ціле­спрямованою, науково обґрунтованою роботою людей, що прагнуть до миру, ненасильства і злагоди, і тим самим оста­точно переломити хід боротьби між трьома ДПВ за абсолю­тне світове панування на користь Домінанти Душевного Со­нця, наблизити час її абсолютного торжества.

3. КІНЦЕВА МЕТА

Побудувати у відповідності з законами Природи світ, в якому будуть панувати Вічний Мир, Вселенська Всєохоплююча Любов, Всеосяжне Розуміння, Вища Світова Гармонія Злагоди, Ненасильство.

4. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Усунення з мозку і генофонду людини нижчих, недоско­налих, деструктивних форм ДПВ – домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню – і закріплення в них на вічні часи вищої, досконалої форми ДПВ – Домінанти Душе­вного Сонця.

5. МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Методи повинні бути ненасильницькі, гуманні, безкровні.

1. Педагогічні: виховання, самовиховання, моральне са­мовдосконалення.

2. Медико-генетичні: профілактика, лікування.

3. Юридичні: заборона насильства.

6. ЦЕНТРАЛЬНА ДІЙОВА ОСОБА ПРОГРАМИ

Центральною дійовою особою програми «ДПВ» є сама людина, її воля, її здатність до морального само­вдосконалення, її віра в свої сили, в свою здатність тво­рити добро і перемагати зло, тобто кожна людина на планеті Земля повинна свідомо усувати зі свого мозку, зі своєї душі домінанту сатанинського вогню і домінан­ту священного вогню, якщо вони в неї утворилися, і за­палювати Домінанту Душевного Сонця. Великий при­клад усунення зі своєї душі домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню і запалення та укріплення в ній Домінанти Душевного Сонця показав геній усього людства Микола Васильович Гоголь. Цей приклад гідний того, щоб його ревно наслідувати. До­мінанта Душевного Сонця різної сили є в мозку кожної людини.

7. НАЙБЛИЖЧІ ЗАВДАННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1. Продовжити поглиблене і всебічне вивчення ДПВ (трьох видів) на різних рівнях організації: соціологічному, психоло­гічному, нейрофізіологічному, генетичному.

2. Дослідити, описати, проаналізувати й охарактеризува­ти ДПВ всіх особистостей (всіх віків і народів), які залишили після себе глибокий слід у духовному житті людства, вико­риставши для цього абсолютно весь необхідний матеріал. «ДПВ» («Домінанта») повинна стати систематизованим ба­нком абсолютно всіх відомостей про дану особистість.

3. Дослідити, описати, проаналізувати й охарактеризува­ти три системи ДПВ, характер боротьби між ними, цикли трьох ДПВ.

4. Створити моделі трьох ДПВ і їхніх систем.

5. Результати науково-дослідної роботи викласти у бага­тотомній праці під загальною назвою «Домінанта психічного вогню».

6. Ґрунтуючись на даних вищеназваних досліджень, напи­сати нову історію людства, розглядаючи її як боротьбу трьох ДПВ і їхніх систем за абсолютне світове панування. Провід­ною ідеєю історії повинна стати ідея неминучості торжества Домінанти Душевного Сонця і її Системи Любові і Миру.

7. Розробити педагогічні і медико-генетичні методи:

а) пригнічення домінанти сатанинського вогню, переве­дення її в недієздатний стан;

б) переведення домінанти священного вогню в Домінан­ту Душевного Сонця;

в) усунення темних плям на Домінанті Душевного Сонця;

г) закріплення Домінанти Душевного Сонця в мозку і ге­нофонді людини і тварин.

8. Для організації і проведення науково-дослідної роботи створити відповідні установи, лабораторії, навчальні заклади, залучити до них талановитих вчених різних спеціальностей.

ОСВІТА

Ввести в навчальні програми середніх і вищих навчальних закладів предмет «Домінанта психічного вогню», створити для цього відповідні підручники, курси лекцій, методичні по­сібники. Вивчення курсу «Домінанта психічного вогню» в усіх навчальних закладах повинно бути обов’язковим. Вчення про ДПВ має стати основою непохитного світогляду сучасної людини.

ПРОПАГАНДА ІДЕЇ ДПВ

1. Довести до свідомості кожної Людини на планеті ідею ДПВ, використавши для цього всі можливі засоби: пресу, радіо, телебачення, кіно, театр, живе слово.

2. Створити багатосерійний художній фільм «Домінанта психічного вогню», в якому в образній формі показати бага­товікову боротьбу між трьома ДПВ і їхніми системами за аб­солютне світове панування, показати неминучість вироджен­ня нижчих, недосконалих, патологічних форм ДПВ – доміна­нти сатанинського вогню і домінанти священного вогню та кінцевого торжества вищої форми: Домінанти Душевного Сонця.

3. Створити аналогічний багатосерійний науково-популя­рний фільм, в якому показати об’єктивні закономірності на­рощування мозкової могутності в процесі еволюції, показа­ти Вектор розвитку життя, спрямований до Домінанти Ду­шевного Сонця, дію Векторного відбору.

4. Створити сценарії для театру, кіно, телебачення, ра­діо, в яких показати різні типи, види, роди і форми ДПВ, їхню роль у житті окремої людини і всього суспільства.

5. Створити художні твори: романи, повісті, оповідання, нариси, поеми, в яких відобразити народження, розвиток і діяльність усіх трьох видів ДПВ і їхніх систем, їх боротьбу за абсолютне світове панування.

6. Показати засобами мистецтва все те величезне світо­ве зло, яке приносили і приносять по цей час людству, живій і неживій Природі домінанти сатанинського вогню і домінан­ти священного вогню, викликати тим самим у Людини непе­реборне прагнення назавжди усунути їх зі своєї душі.

7. Показати велич Домінанти Душевного Сонця, ті незчи­сленні блага, які вона приносить Людині – Вселенську, Всеохоплюючу Любов, різнобічні таланти й обдарування, геніа­льність, фізичний і душевний комфорт, бадьорість духу, оп­тимізм, вищу внутрішню гармонію, заборону скоювати на­сильства і вбивства.

8. Показати об’єктивну закономірність неминучості кін­цевого торжества Домінанти Душевного Сонця.

9. Показати кожній Людині на планеті необхідність буду­вати свою поведінку у відповідності з вищими законами При­роди – Законами Домінанти Душевного Сонця, пробудити в неї непереборне прагнення запалити її в своїх грудях. Це єдиний, істинний шлях досягти щастя і безсмертя в житті.

Пропаганда ідеї ДПВ має допомогти Людині усвідомити своє місце і свою роль у сучасному великому епохальному процесові – сходженні Великого Циклу Домінанти Душевно­го Сонця.

СВІДОМА УЧАСТЬ ЛЮДИНИ В СХОДЖЕННІ

ВЕЛИКОГО ЦИКЛУ ДОМІНАНТИ ДУШЕВНОГО СОНЦЯ

Сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця почалося в другій половині XX століття. Цикл виявляється в тому, що в свідомість людей все більше проникають і займа­ють там панівне становище ідеї ненасильства, миролюбства, милосердя, співробітництва, взаємодопомоги, миротворчості. Особливістю Нового Циклу Домінанти Душевного Сон­ця е та обставина, що він виходить за межі певної території і став всепланетарним процесом, охоплює все людство.

Процес сходження Нового Циклу ДДС почався стихійно. Завдання всіх людей планети полягає в тому, щоб глибоко і всебічно вивчити його, оволодіти його законами й у відпові­дності з ними брати в ньому участь.

Цикл Домінанти Душевного Сонця виконує в сучасному світі дві основні функції;

1) наближає і прискорює торжество Вічного Миру, Все­ленської Любові, Вищої Світової Гармонії Злагоди;

2) унеможливлює виникнення нових циклів домінанти сата­нинського вогню і домінанти священного вогню, руйнівної сили яких Людство і Природа вже не витримають, якщо врахувати ті гігантські засоби руйнації, які вони можуть привести в дію.

Свідомо брати участь у сходженні Великого Циклу Домі­нанти Душевного Сонця – це дотримуватися принципу ненасильства, нескоєння зла в думках, словах і діях, любити всіх людей, все живе, творити добре, прекрасне, вічне, свідомо запалювати в своїх грудях Домінанту Душевного Сонця, смі­ливо відкрити для неї свою душу.

В цій великій епохальній справі хай стануть девізом для кожної Людини полум’яні слова великого людинолюбця Ф.М. Достоєвського: «Поривайтесь завжди до найвищо­го ідеалу! Розпалюйте це прагнення в собі, як багаття! Щоб завжди палав душевний вогонь, ніколи щоб не зга­сав! Ніколи!»

ОРГАНІЗАЦІЯ СВІТОВОГО РУХУ ДОБРА

Стихійний процес сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця потрібно перетворити в свідомий, органі­зований процес – Світовий Рух Добра, який повинен об’єдна­ти в своїх рядах всіх Землян – всі держави, нації, народи, раси – під гаслами: «Ми всі – Земляни!», «Весь світ – одна сім’я!»

Добро – це ненасильство, любов, мир, миротворчість, злагода, милосердя, дружелюбність, єдність, ві­льна, творча праця для загального добра.

Світовий Рух Добра – це свідома, організована участь добротворців у сходженні Нового Великого Циклу Домінан­ти Душевного Сонця; це рух за утвердження Домінанти Ду­шевного Сонця, системи Любові і Миру, Ненасильства, за усунення домінанти сатанинського вогню, системи грубо­го, тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни, домінанти священного вогню, зміщеної в бік ненависті і ди­намічної рівноваги, за очищення Землі від зброї, насильст­ва, воєн, екологічних небезпек.

Основне завдання Світового Руху Добра:

1) високо піднести ідею Ненасильства, Миру, Миротворчості, Злагоди, Милосердя, Співробітництва, Взаємодопо­моги, Вільної, Творчої Праці для Загального Добра;

2) виховати Людину-Добротворця, Людину-Миротворця, возвеличити її, піднести її в ранг найвеличніших героїв всіх часів і народів;

3) рішуче засудити насильство, убивство, війну, грубий, тваринний егоїзм, паразитичний спосіб життя, грабіж, екс­плуатацію людини людиною, безглузде безмежне накопи­чення багатства;

4) розвінчати спотворені ідеали й цінності влади, наживи, псевдогероїки насильства, убивства – серед владолюбців, честолюбців, багачів-грабіжників, убивць не може бути героїв;

5) показати і довести цілковите банкрутство насильства, грубої сили, диктатури, ідеї абсолютної влади в XX столітті.

Головною рушійною силою Світового Руху Добра є інтелектуали-добротворці: представники всіх родів людської ді­яльності – політики, законодавці, вчені, педагоги, лікарі, тво­рча інтелігенція, юристи, правоохоронці, військові, журналі­сти, служителі різних доброчинних, милосердних організа­цій і общин, релігійні діячі різних віросповідань, люди, в чиїх грудях горять Домінанти Душевного Сонця.

Політики, військові, керуючись принципами ненасильства, виконують миротворчу місію в тих гарячих точках плане­ти, де ще йдуть криваві конфлікти; законодавці, правоохо­ронці домагаються, щоб Конституції всіх держав заборони­ли насильство й узаконили Ненасильство; вчені науково об­ґрунтовують принцип Ненасильства, Любові, Миротворчості, пропагують свої розробки, виступають із лекціями, допові­дями, статтями, науковими повідомленнями з цих питань, формують у Землян непохитний ненасильницький світогляд; педагоги, викладачі вузів і технікумів, працівники культури, вихователі дитячих садків навчають дітей, школярів, студе­нтів, працюючу молодь, а також доросле населення Ненасильству, Любові, Злагоді, взаємоповаги між людьми; лікарі розглядають насильство, агресивність, ненависть, злобу, чорну заздрість як патологію мозку, психіки і вишукують ме­тоди їх лікування; журналісти висвітлюють на сторінках га­зет і журналів, на радіо і телебаченні добротворчу діяльність Світового Руху Добра, видають спеціальні газети і журнали під назвою «Ненасильство», «Миротворчість», «Домінанта Душевного Сонця»; творчі працівники-літератори, художни­ки, композитори, музиканти, барди, актори, скульптори створюють художній образ нашого часу – Героя-Добротворця, Героя-Миротворця. Ідеал Героя-Добротворця, Героя-Миротворця – повинен стати домінуючим у свідомості Зем­лян в 21 столітті, в першу чергу у підростаючого покоління; театр, кіно, телебачення «оживляють» Великих Добротворців і Миротворців минулих часів – Будду, Ісуса, Магомета, Ісайю, Лао-цзи, Ашока, Фр. Азіського, Леонардо да Вінчі, Рембранта, Ренуара, Рафаеля, Р. Оуена, Песталоцці, лікаря Гааза, Г. Сковороду, А. Швейцера, Я. Корчака, Махатму Ганді, М.Л. Кінга, Ф.М. Достоєвського, Л.М. Толстого, Ф.І. Шаляпіна та багато інших – дають нове життя, роблять їх активними учасниками Світового Руху Добра.

Світовий Рух Добра здійснює свою діяльність під егідою Організації Об’єднаних Націй.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ

СХОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО ЦИКЛУ ДОМІНАНТИ

ДУШЕВНОГО СОНЦЯ З УРАХУВАННЯМ ВЕКТОРА

РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

Доля Людства визначена заздалегідь Основним Законом Природи – Вектором розвитку життя, спрямованим до Домі­нанти Душевного Сонця, тобто рано чи пізно на Планеті Зе­мля буде неминуче торжествувати Вічний Мир, Вселенська, Всеохоплююча Любов, Всеосяжне Розуміння, Вища Світова Гармонія Злагоди, Світ без насильства і воєн.

Сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сон­ця, яке почалося в другій половині XX століття, означає, що ВЖЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ ВІЧНОГО МИРУ І ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЛЮ­БОВІ, ВЖЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ РАНОК ЛЮДСТВА (після багато­вікової ночі), ВЖЕ НАСТУПАЄ ДОВГООЧІКУВАНА НОВА ЕРА ЛЮДСТВА! Найбільш вразливі душею і гострі інтелектуаль­ним зором політичні, релігійні і громадські діячі різних країн світу відчули появу нової ери, побачили вранішню зорю. Се­ред них – Мартін Лютер Кінг, Улого Пальме, Білл Клінтон, Ісхак Рабін, Перес де Куельяр, Бутрос Бутрос Галі, папа Іоанн Па­вло Другий, Мати Тереза і багато інших. Вони першими від­чули сходження Нового Циклу Домінанти Душевного Сонця і стали його активними творцями. Своєю кипучою діяльністю вони утверджували й утверджують ідею миротворчості, ненасильства, добротворчості, співробітництва, милосердя.

Особливо глибоко відчув початок сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця Михайло Сергійович Горбачов, для якого цей Цикл став справжньою стихією. Горбачов проявив таку велетенську миротворчу діяльність, що за кілька років змінив обличчя світу – пішла в небуття «холодна війна», розпалась колись могутня комуно-радянська імпе­рія, впала Берлінська стіна, яка поділяла Європу і світ на два ворогуючі табори, торжествували ненасильницькі «оксами­тові» революції, стала домінуючою в світі ідея демократії, прав і свобод людини.

Слідом за видатними людьми відчули початок сходження Нового Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця і стали його активними учасниками і багато простих землян.

Однак ще не всі бачать схід Сонця, не всі помічають вра­нішнє сяйво, не всі відчувають наближення Ненасильниць­кого Життя. Тому, щоб з’явилась у таких людей чутливість душі, щоб у них відкрились очі, щоб вони могли брати свідо­му активну участь у сходженні Нового Великого Циклу Домі­нанти Душевного Сонця, щоб вони не чинили безглуздого і безперспективного опору Векторові розвитку життя, стаю­чи на позиції егоїзму та насильства, вони повинні дотриму­ватися таких Правил:

1. ОСНОВНЕ ПРАВИЛО

Жити у відповідності з Природою – Основним Законом Природи – Вектором розвитку життя, спрямованого до Домі­нанти Душевного Сонця. Це означає: наполегливо, невтомно і повсякчасно запалювати й укріплювати в своїй душі Доміна­нту Душевного Сонця й усувати з неї домінанту сатанинського вогню і домінанту священного вогню, зміщену в бік ненависті і динамічної рівноваги, якщо вони в ній утворилися.

2.ПОХІДНІ ПРАВИЛА, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ОСНОВНОГО ПРАВИЛА.

2.1. Для того, щоб запалити й укріпити в своїй душі Домі­нанту Душевного Сонця, потрібно:

– суворо дотримуватися принципу Ненасильства;

– пробуджувати й укріплювати в своїй душі почуття ніжної і самовідданої Любові до Життя, до Людей, до Тварин, до Рослин, до всього Сущого в Природі й у Всесвіті;

– виховувати в себе почуття благоговіння і захоплення перед Життям, почуття гармонійного єднання з навколиш­нім світом;

– пробуджувати в собі чуйність, лагідність, доброзичли­вість, миролюбство, дружелюбність, милосердя, готов­ність завжди прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду;

– завжди прагнути примирити ворогуючих, об’єднати їх почуттям взаємоповаги, звільнити їх від ненависті і злоби;

– завжди творити добре, прекрасне, вічне;

– постійно укріплювати в собі непохитну віру в свої сили, в свою здатність творити добро і перемагати зло;

– не чинити зла в думках, словах і діях;

– завжди берегти чистоту своєї душі, чистоту своїх думок і помислів;

– працювати з любов’ю в ім’я загального добра;

– прагнути принести добро найбільшій кількості людей;

– постійно боротися за істину;

– постійно спілкуватися з людьми, в грудях яких горять або горіли Домінанти Душевного Сонця, а також з матеріалізо­ваним вогнем їхніх домінант – науковими і філософськими працями, творами літератури та мистецтва – черпати в них наснагу і силу;

– захищати себе і світ чистими, ненасильницькими мето­дами, силою всеперемагаючої Любові;

– виховувати в собі наполегливість у Ненасильстві, муж­ність, хоробрість, здатність на подвиг, на самопожертву в ім’я торжества Вічного Миру і Вселенської Любові, здатність вмирати, не вбиваючи.

2.2. Для того, щоб усунути з своєї душі домінанту сата­нинського вогню і домінанту священного вогню, зміщену в бік ненависті і динамічної рівноваги, якщо вони в ній утвори­лися, потрібно:

– наполегливо виганяти зі своєї душі «торжествуючого звіра», очищати душу від ненависті, злоби, чорної заздрості;

– відмовлятися від агресивності, від насильницької боро­тьби на знищення, не убивати;

– наполегливо і невтомно боротися з грубим тваринним егоїзмом;

– постійно пригнічувати зоологічні інстинкти жорстокості, кровожерливості, не давати можливості їм виявитися;

– постійно переборювати патологічний тваринний страх, не дати йому повністю оволодіти душею;

– не обманювати, не лицемірити, не криводушити, не го­ворити неправди, не робити наклепів;

– переборювати в собі прагнення зробити попереджувальні жорстокі удари;

– викорінювати зі своєї душі раба або тирана;

– не прагнути до багатства, до влади, до слави, до почестей;

– не грабувати, не бути зажерливим;

– боротися з почуттям зверхності, зневаги, презирства до людей;

– відмовитися від прагнення до переваги над іншими;

– відмовитися від прагнення до перемоги;

– відмовитися від насильницьких ідеалів;

– відмовитися від зброї;

– очистити душу від гніву;

– викорінювати зі своєї свідомості песимізм, невіру в мо­жливість усунути зло;

– постійно спілкуватися з людьми, яким удалося усунути зі своєї душі домінанту сатанинського вогню або домінанту священного вогню і запалити в ній Домінанту Душевного Со­нця;

– зберігати непохитну віру в свою спроможність назавжди усунути зі свого мозку домінанту сатанинського вогню і домінанту священного вогню, якщо вони в ньому утворили­ся, і запалити в ньому Домінанту Душевного Сонця.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Ідеї, покладені в основу проекту «Домінанта психічного вогню (ДПВ)».

2. Завдання проекту.

3. Кінцева мета.

4. Шляхи і методи досягнення мети.

5. Центральна дійова особа проекту.

6. Найближчі завдання.

7. Свідома участь Людини в сходженні Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця.

8. Організація Світового Руху Добра. Гасла Руху.

9. Добро з точки зору теорії Домінанти психічного вогню.

10. Основне завдання Світового Руху Добра.

11. Головна рушійна сила.

12. Правила поведінки людей в умовах сходження Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця.

13. Основне правило.

14. Похідні Правила.

15. Запалення і укріплення Домінанти Душевного Сонця.

16. Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню.

17. Проект «ДПВ» – програма побудови нового світового порядку, заснованого на законах Домінанти Душевного Сонця.

ЗАВДАННЯ

Розробити плани роботи, спрямовані на реалізацію проекту «Домінанта психічного вогню»:

1) для індивідуального виконання;

2) для громадських організацій, які виконують просвітницькі і виховні функції;

3) для закладів культури;

4) для навчальних закладів усіх рівнів;

5) для політичних партій, які поділяють ідеї, покладені в основу проекту «ДПВ».

ДОДАТКИ

1) ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Метод ДПВ дає можливість об’єктивно і всебічно проана­лізувати психологію особистості, проникнути в найпотаємніші куточки її душі, скласти цілісне уявлення про її духовну при­роду, визначити, висвітлити і зрозуміти ту головну пружину її діяльності і боротьби, що увіковічнила її у пам’яті нащадків.

КОРИСТУВАННЯ МЕТОДОМ ДПВ

Спочатку встановлюється наявність психічного вогню і гі­гантської надлишкової енергії – фундамент особистості. Далі змальовується фізичний і духовний портрет – характер осо­бистості. Після цього досліджується психологія особистості за допомогою Схеми ДПВ, Характерних Особливостей і Го­ловних Моментів.

Схема ДПВ – це структурні компоненти, які входять в її систему – їх дев’ятнадцять. Кожен структурний компонент досліджується окремо.

Характерні особливості – це ознаки і властивості ДПВ. Кожна ознака і властивість також досліджується окремо.

Головні Моменти в житті особистості – це етапи, які вона проходить на шляху досягнення великого ідеалу. Цих Моме­нтів дванадцять. Кожен Момент досліджується окремо.

Схема ДПВ, Характерні Особливості і Головні Моменти можуть бути, в разі необхідності, доповнені,

СХЕМА ДПВ

1. Гігантська надлишкова енергія.

2. Могутній дух.

3. Могутня потреба великої мети, величі.

4. Могутня потреба нового.

5. Могутня потреба передати психічний вогонь навколи­шньому світові.

6. Могутня потреба бачити відображення спорідненого психічного вогню в навколишньому світові.

7. Могутня потреба великого ідеалу, абсолюту. Великий ідеал. Абсолют.

8. Гігантська невтолима духовна спрага.

9. Могутня потреба боротьби з гігантами, з гігантськими перешкодами.

10. Могутня потреба бачити образ ворога.

11. Могутня потреба розуміти.

12. Могутня потреба вірити.

13. Могутня домінуюча емоція.

14. Домінуюча здібність.

15. Інтелект. Процес самопізнання, пізнання навколиш­нього світу, свого місця і призначення в цьому світі. Велике Озаріння. Поєднання головної біологічної потреби з великою ідеєю. Акт самоусвідомлення ДПВ.

16. Інтуїція.

17. Кипуча діяльність.

18. Гігантська працездатність.

19. Велика боротьба.

Окремо досліджується взаємодія між структурними ком­понентами, їх почергове домінування в Домінанті.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ: ОЗНАКИ, ВЛАСТИВОСТІ

1. Своєрідний термоядерний реактор, якась плазменна куля, створена Природою в мозку людини.

2. Своєрідний ракетний двигун, що спрямовує людину «все вперед! – вище!», «крізь терни – до зірок!», в безмежні простори Всесвіту, в безкінечність.

3. Спонтанне виявлення психічного вогню.

4. Концентрація гігантської надлишкової енергії на одній точці.

5. Передача вогню за допомогою поглядів, рухів, звуків, фарб, слів, ідей, образів.

6. Матеріалізація психічного вогню в продуктах творчої діяльності.

7. Пожар в душі, що прагне охопити своїм полум’ям всю

планету, весь Всесвіт.

8. Гігантське силове поле, магнетизм.

9. Джерело гігантської духовної активності людини.

10. Унікальне, єдине в своєму роді психофізичне утворення.

11. Відчуття величезної внутрішньої сили, безмежних мо­жливостей.

12. Гігантське домагання до навколишнього світу.

13. Несхитна впевненість у тому, що для неї немає нічого неможливого.

14. Глибока і непорушна віра в те, що вона є вершиною досконалості, центром Всесвіту, головною віссю, навколо якої обертаються світи, що народжена для того, щоб ощас­ливити людство, весь світ, покликана побудувати новий сві­товий порядок, нове царство загального благоденства і роз­квіту, новий Палац світлого майбутнього.

15. Месіанська роль.

16. Прагнення братися за найскладнішу, найфантастичнішу справу і намагатися довести її до кінця, не зупиняючись ні перед якими труднощами і перешкодами.

17. Абсолютна віра в свої сили, в свої здібності.

18. Абсолютна переконаність у тому, що має право і вла­ду керувати світом.

19. Фанатизм.

20. Творча сила, що перетворює людей і світ по своєму образові, подобі.

21. Могутній системоутворюючий фактор.

22. Інстинкт, в якому закладена програма створення нової духовної людини, нового духовного суспільства, нового ду­ховного світу.

23. Всеперемагаючий Дух самовідтворення і самовдос­коналення життя.

24. ДНК суспільного організму.

25. Стихійна, «непереборна сила природи», яка керує поведінкою людини, визначає її долю.

26. Велика чутливість нервової системи.

27. Надзвичайна тонкість і гострота сприйняття навколи­шнього світу.

28. «Палаюча, спрагла душа».

29. Запал, азарт.

30. Вічний біль душі, вічне страждання.

31. Вічна незадоволеність.

32. Вічна самотність.

33. Головна рушійна сила духовного розвитку людства.

34. Основна сила, яка править світом.

35. Нове і незрозуміле світові явище.

ГОЛОВНІ МОМЕНТИ В ЖИТТІ ДПВ

1. Запалення психічного вогню.

2. Пробудження відчуття гігантської внутрішньої сили, безмежних можливостей.

3. Пробудження жадоби величі.

4. Виклик гігантам, виклик усьому світові, усьому Всесві­тові.

5. Заява навколишнім або самому собі про те, що стане

найвеличнішою людиною в світі.

6. Переборення страху мук, страху смерті.

7. Прийняття рішення йти в невідомість, у пітьму, в мо­рок, на пошуки нового слова, нової істини, нового шляху, нового світу, нових людей, нового суспільства.

8. Випробування.

9. Пошуки засобів передачі психічного вогню навколиш­ньому світові.

10. Передчуття великого відкриття.

11. Велике Озаріння, в результаті якого народжується нове слово, нова ідея, нова істина, новий шлях.

12. Тріумф Духу.

Для того, щоб глибоко та всебічно проаналізувати і в по­вному обсязі описати Домінанту даної особистості, необхід­но використати для цього абсолютно весь матеріал, який є про неї, – біографію, автобіографію, наукову чи літературну спадщину, різні документи, пов’язані з її життям і діяльніс­тю, спогади сучасників та інші джерела, в яких так чи інакше матеріалізувався психічний вогонь, який горів в її мозку.

На підставі даних дослідження визначається вид, тип, форма і порядок ДПВ даної особистості та встановлюється характер руху до великого ідеалу.

Дослідження домінанти проходить три етапи.

1. Збір необхідного матеріалу, розкладка його по Струк­турних компонентах, Характерних особливостях і Головних моментах.

2. Аналіз матеріалу, встановлення зв’язків і взаємодії між складовими частинами домінанти.

3. Повний опис цілісної домінанти в процесі її руху до ве­ликого ідеалу, абсолюту.

2) ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Історія людства розглядається теорією домінанти психі­чного вогню як історія трьох ДПВ і їхніх систем, як історія боротьби між трьома видами ДПВ і їхніми системами за аб­солютне світове панування. Такий погляд на історію і диктує напрямки дослідження. Акцент у дослідженні робиться на ДПВ як системоутворюючий фактор, який є вирішальним в історії.

Основним методом дослідження є системний підхід по схемі: ДПВ – Система – Цикл.

Досліджуються окремо:

1) історія домінанти сатанинського вогню;

2) історія домінанти священного вогню;

3) історія Домінанти Душевного Сонця;

4) історія системи грубого тваринного егоїзму й агреси­вної, грабіжницької війни;

5) історія системи розумного егоїзму і справедливої, ви­звольної війни;

6) історія системи Любові і Миру;

7) історія боротьби Домінанти Душевного Сонця з домі­нантою сатанинського вогню;

8) історія боротьби Домінанти Душевного Сонця з домі­нантою священного вогню;

9) історія боротьби домінанти священного вогню з домі­нантою сатанинського вогню;

10) історія Циклу домінанти сатанинського вогню;

11) історія Циклу домінанти священного вогню;

12) історія Циклу Домінанти Душевного Сонця.

3) НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ (ПРИПУЩЕННЯ)

На підставі результатів досліджень, виконаних М.М. Трауготт (Трауготт Н.Н. Очерки психофармакологии человека. Л., 1968), можна зробити припущення про те, які з нервових структур головного мозку людини відповідають за три домінанти психічного вогню.

ПРИПУЩЕННЯ ПЕРШЕ

Домінанта сатанинського вогню формується на основі синдрому підсилення активуючих впливів ретикулярної фор­мації і заднього гіпоталамусу та пригнічення активності не­специфічних ядер таламуса.

Для цього синдрому характерні такі ознаки:

1. Напруженість, роздратованість, гнівливість, зосередже­ність інтересів на афективних переживаннях.

2. Вибіркове підсилення реакції десинхронізації на больові подразнення, різке підвищення інтенсивності рухових і веге­тативних захисних рефлексів.

3. Висока домінантність і широка генералізація умовних

захисних рефлексів.

4. Відсутність блокування гіпоталамо-гіпофізарної систе­ми і, як наслідок, свобода запуску стресорних механізмів.

5. Довготривале тонічне підвищення реактивності кори

6. Здійснення реакції емоціонального напруження й афектів страху і люті.

При цьому синдромі вибірково тонізовані ті форми кор­кової діяльності, які пов’язані з системою захисних реакцій

ПРИПУЩЕННЯ ДРУГЕ

Домінанта Душевного Сонця формується на основі син­дрому підсилення активуючих впливів ретикулярної фор­мації, асоціативних і неспецифічних ядер таламуса.

Для цього синдрому характерні такі ознаки:

1. Хороший, просвітлений настрій, відчуття внутрішнього комфорту, підвищена сприйнятливість, при якій все навко­лишнє здається приємним, приносить задоволення.

2. Рухова активність не підвищена, але рухи вільні і швидкі.

3. Полегшені складні форми аналітико-синтетичної дія­льності кори мозку.

4. Виявляється багатство і різноманітність словесних асо­ціацій. Покращуються всі види пам’яті, підвищується праце­здатність, загострюється рецепція, полегшується виділен­ня корисних сигналів з шуму.

5. Рухові реакції фазичні, великої амплітуди, точно при­урочені до сигналу.

6. Захисні тенденції поведінки пригнічені. Умовні захисні рефлекси мало генералізовані, їх вегетативні комплекси послаблені. Пригнічена активність хворих пунктів кори.

7. Утруднений запуск стресорних механізмів, тому що блокована гіпоталамо-гіпофізарна система.

В цілому синдром характеризується як стан оптимально­го підвищення кортикального тонусу з покращанням зами­кальної функції кори, підвищення творчої активності при од­ночасному послабленні захисних тенденцій поведінки.

Покращання настрою при цьому синдромі було особли­во яскравим у хворих пригнічених і сумних. Вони говорили: «Перестало стискувати серце», «Спала тяжкість», «На душі стало світло», «З’явився стан світла». Хворі говорили, що в кімнаті стало світліше, що їм стала подобатись і обстановка кабінету, і краєвид за вікном.

Крім цього синдрому, в формуванні Домінанти Душевно­го Сонця бере участь синдром домінування генералізованих впливів заднього гіпоталамусу і неспецифічних систем таламуса, а також коркові утворення лівої півкулі великого мозку.

Для цього синдрому характерні такі ознаки:

1. Забезпечується функція спрямованої уваги.

2. Полегшуються всі види системної діяльності кори ве­ликих півкуль.

3. Створюються умови для підвищення творчої активності.

Одночасне підсилення активуючих впливів заднього гіпо­таламуса і неспецифічних систем таламуса забезпечує найскладніші, найдосконаліші форми пристосування.

З діяльністю кори лівої півкулі великого мозку пов’язують­ся всі найвеличніші духовні і моральні досягнення людини.

М.М. Трауготт пише:

«Найвища, досконала кортикальна діяльність, що підтри­мується активуючими впливами найбільш пізно сформованих неспецифічних систем, в однаковій мірі вільна від стра­ху і злоби, і від прагнення до спокою, їй в однаковій мірі чужі і, байдужість, і агресивні поривання. Тільки в таких умовах можуть виявитися безмежні творчі можливості людського мозку».

ПРИПУЩЕННЯ ТРЕТЄ

В формуванні домінанти священного вогню беруть участь і ті нервові структури, які формують домінанту сатанинсько­го вогню, і ті, які формують Домінанту Душевного Сонця, визначаючи тим самим її подвійність.

4) ПРИБЛИЗНА ПРОГРАМА КУРСУ

«ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ»

Модуль 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДОМІНАНТУ

Домінанта. Визначення. Домінантний центр. Утворення домінанти. Закони домінанти. Три фази формування. Енер­гія домінанти.

Модуль 2. ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ (ДПВ) – ДЖЕРЕЛО ГІГАНТСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ

Домінанта психічного вогню (ДПВ). Визначення. Струк­тура. Характеристика структурних компонентів. Співвідно­шення структурних компонентів. Специфічні особливості. Народження і розвиток. Періоди згасання. Порядки. Систе­ма. Форми матеріалізації психічного вогню. Класифікація. Формування гігантської духовної активності. Головний вплив на поведінку людини. Головні моменти в житті людини, що знаходиться під впливом ДПВ. Виявлення ДПВ як головної рушійної сили духовного розвитку, як сили, що править сві­том. Приклади ДПВ.

Модуль 3. ТРИ ВИДИ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

1. Домінанта сатанинського вогню – нижча, недосконала форма ДПВ. Визначення. Специфічні особливості структурних компонентів. Характеристика. Періоди згасання. Головний подразнювач зовнішнього світу. Родина. Вплив на людину, су­спільство, навколишній світ. Приклади.

Система грубого тваринного егоїзму й агресивної, грабіжницької війни. Визначення. Формування системи. Основні функції Основний закон. Вищі вартості. Характерні особливості. Історія. Приклади.

2. Домінанта священного вогню – перехідна форма ДПВ. Визначення. Специфічні особливості структурних компонен­тів. Характерні особливості. Згасання. Вплив на людину, сус­пільство, навколишній світ.

Три типи домінанти священного вогню: домінанта, зміще­на в бік ненависті; домінанта динамічної рівноваги; домінан­та, зміщена в бік любові. Приклади.

Система розумного егоїзму і справедливої, визвольної війни. Визначення. Зв’язуючі сили. Форми організації. Фор­мування системи. Функції. Головний закон. Вищі вартості. Характерні особливості. Приклади. Історія.

Домінанта Прометеєвого вогню. Особливості. Приклади.

3. Домінанта Душевного Сонця – вища форма ДПВ. Ви­значення. Специфічні особливості структурних компонентів. Характеристика. Згасання. Темні плями. Вплив на людину, суспільство, навколишній світ. Приклади.

Система Любові і Миру. Визначення. Зв’язуючі сили. Форми організації. Формування системи. Функції. Основний закон. Вищі вартості. Характерні особливості. Приклади. Історія.

4. Вектор розвитку життя, спрямований до Домінанти Ду­шевного Сонця. Векторний відбір. Закон усунення нижчих форм ДПВ. Закон самовдосконалення і закріплення вищих форм ДПВ.

Модуль 4. ВІКОВІЧНА БОРОТЬБА МІЖ ТРЬОМАДОМІНАНТАМИ

ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ ЗА АБСОЛЮТНЕ СВІТОВЕ ПАНУВАННЯ –

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

1. Боротьба між домінантою священного вогню і домі­нантою сатанинського вогню. Боротьба домінанти священ­ного вогню відносної динамічної рівноваги з домінантою са­танинського вогню. Боротьба домінанти священного вогню, зміщеної в бік ненависті, з домінантою сатанинського вог­ню. Боротьба домінанти священного вогню, зміщеної в бік любові, з домінантою сатанинського вогню.

2. Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою священного вогню і домінантою сатанинського вогню. Бо­ротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою священ­ного вогню, зміщеної в бік ненависті. Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою священного вогню віднос­ної динамічної рівноваги. Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою священного вогню, зміщеної в бік лю­бові.

3. Цикл ДПВ. Цикл Домінанти сатанинського вогню. Цикл домінанти священного вогню. Цикл Домінанти Душевного Сонця.

Модуль 5. ТРИ ДОМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ

І МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

Визначеність майбутнього людства Основним Законом Природи – Вектором розвитку життя, спрямованим до Домі­нанти Душевного Сонця. Невідворотність абсолютного тор­жества Домінанти Душевного Сонця. Недоліки Векторного відбору. Необхідність свідомої участі Людини в процесі Век­торного розвитку життя.

Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти свя­щенного вогню. Нагальна необхідність такого усунення. За­кріплення Домінанти Душевного Сонця. Нагальна необхідність такого закріплення. Невідкладність усунення домінанти сата­нинського вогню і домінанти священного вогню та закріплен­ня Домінанти Душевного Сонця. П’ять сприятливих переду­мов для вирішення завдання усунення нижчих, деструктив­них форм ДПВ – домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню і закріплення на вічні часи вищої форми ДПВ – Домінанти Душевного Сонця: 1) завершення чергово­го циклу домінанти сатанинського вогню; 2) розквіт чергово­го циклу домінанти священного вогню; 3) початок сходження Нового Великого Циклу Домінанти Душевного Сонця; 4) факт відкриття Домінанти Душевного Сонця; 5) створення і поча­ток реалізації міжнародної програми «Геном людини».

Модуль 6. ПРОЕКТ «ДОМІНАНТА ПСИХІЧНОГО ВОГНЮ»

Висхідні позиції. Завдання проекту. Кінцева мета. Шля­хи досягнення мети. Методи досягнення мети. Центральна дійова особа проекту. Найближчі завдання. Науково-дослі­дна робота. Освіта. Пропаганда ідеї ДПВ. Свідома участь Людини в сходженні Нового Великого Циклу Домінанти Ду­шевного Сонця. Організація Світового Руху Добра. Правила поведінки людей в умовах сходження Нового Великого Цик­лу Домінанти Душевного Сонця з урахуванням Вектору роз­витку життя. Основне Правило. Похідні Правила, що випли­вають з Основного Правила.

СЛОВНИК

Адекватний – рівний, цілком відповідний, тотожний.

Асоціативний – поєднувальний.

Гіпоталамус – відділ мозку, що знаходиться знизу від таламуса (див. нижче).

Гормон – біологічно активна сполука, яка регулює обмін речовин в організмі.

Інстинкт – сукупність природжених актів поведінки, притаманних даному виду тварин.

Конвергенція – сходитися, зближуватися.

Кора головного мозку – всі поверховості півкуль великого мозку, утворені сірою речовиною.

Релейні ядра – ядра, які передають тілесну інформацію в кору головного мозку.

Ретикулярна формація – комплекс ядер, які забезпечують активацію кори головного мозку.

Рефлекс – реакція організму у відповідь на ті чи інші подразнення.

Рецепція – процес сприйняття і переробки інформації, яка надходить в організм від чуттєвих систем, коли на них діють адекватні подразнювачі.

Таламус(зоровий горб) – парне мозкове утворення, яке акумулює в собі інформацію, яка потім надходить у кору головного мозку.

Ц. Н. С. – центральна нервова система.

Ядра – скупчення нервових клітин в речовині головного і спинного мозку.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Авенаріус 7

Азіський Ф. 85, 92, 151

Ашок 85, 92, 151

Бакунін М. 85

Бальзак О. 90

Берія Л.П. 61

Болівар 92

Боніфацій 66, 70

Борджіа 61, 66, 70

Бруно 98

Будда 104, 105, 109, 113, 151

Бутрос Бутрос Галі 151

Верлен П. 92

Верхарн Е. 2

Гааз П. 104, 113, 151

Ганді М. 4, 104, 109, 113, 131, 151

Гарібальді Д. 84, 89, 92

Геббельс 61

Герінг 61

Гіммлер 61

Гінзбург О. 55

Гітлер А. 61, 70

Гоголь М.В. 104, 109, 113, 151

Грозний І. 61, 66, 70

Дарвін Ч. 104

Достоєвський Ф.М. 85, 148, 151

Ейнштейн А. 104

Єжов М. 61

Ісайя 104, 151

Каганович Л.М. 61

Кант Е. 104

Карл Великий 61, 70

Кастро Ф. 92

Катерина Друга 66

Кінг М.-Л. 4, 104, 109, 131, 151

Корчак Я. 104, 113, 151

Лао-цзи 105, 151

Ленін В.І. 85, 89, 92, 131

Леонардо да Вінчі 104, 151

Магомет 151

Макаренко А.П. 22

Македонський О. 61

Мане Е. 104

Маркс К. 85, 89, 92, 131

Мати Тереза 104, 109, 113, 151

Мюссе А. 84

Наполеон 61, 66, 70

Некрасов М.О. 84

Нерон 61, 66, 70

Олдс Д. 118

Оуен Р. 104, 151

Паганіні 104

Пальме У. 151

Папа Іоан Павло II 151

Перес де Куельяр 151

Перикл 89

Песталоцці 104, 151

Петро Перший 61, 66

Платонов А. 15

Плеханов Т. 22

Пол Пот 70

Рабін І. 151

Рафаель 104, 151

Рембрандт 104, 113, 151

Ренуар О. 104, 151

Робесп’єр 78

Салазар 62

Сахаров А. 92, 131

Симонов П. 15

Сковорода Г. 104, 113, 151

Спартак 84, 89

Сталін Й.В. 61, 70

Судаков К.В. 10

Тимур 61, 66

Толстой Л.М. 85, 92, 131, 151

Торквемада 61

Трауготт Н.М. 162, 165

Ухтомський О.О. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 26

Фальконе 104

Фарадей 104

Франко І.Я. 84, 92

Христос 104, 109, 113, 131

Хрущов М.С. 84

Цезар Ю. 61, 66, 70

Цеткін К. 15

Чингізхан 61, 66, 70

Шаляпін Ф.І. 104, 151

Швейцер А. 104, 113, 151

Шевченко Т.Г. 85, 92, 105

Ягода М.І. 61

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абсолют 16, 21, 23, 26

Агресивність 46, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 103, 137, 143

Адекватний 8, 22, 23, 26

Активність 14, 36, 37, 38, 159

Альтруїзм 108

Антагонізм 64, 79, 86

Антиінтелектуалізм 55, 59, 115

Бездуховність 65

Боротьба 15, 30, 56, 73, 76, 77, 96, 98, 114-121, 127-129, 158

Вектор 5, 125, 126, 130, 133, 143, 144, 147, 151, 152

Велике Озаріння 18, 40, 41, 44

Велич 18, 31

Гармонія 94, 95, 99, 105, 109, 124, 137

Геніальність 57, 94, 96, 97, 123, 124, 137

Гіпоталамус 6, 163

Глобалізація 3

Гнів 38, 75

Гормони 7, 8

Деградація 59, 66

Діяльність 17, 28, 29, 44, 54, 55, 76, 77, 98, 158

Добро 3, 57, 149, 150, 151, 155

Домінанта 2, 6-13, 35, 44

Домінанта Прометеєвого вогню 90

Домінанта психічного вогню (ДПВ) 3, 10, 14, 15, 17, 20, 35, 36, 39, 40-42, 114, 161

Домінанта сатанинського вогню 3, 46, 47, 56, 60, 61, 68, 87, 114, 115, 118, 134, 135, 137, 163

Домінанта священного вогню 3, 70-72, 78, 89, 114, 115, 118, 120, 134, 135, 137

Домінанта священного вогню динамічної рівноваги 84

Домінанта священного вогню, змінена в бік ненависті 84

Домінанта священного вогню, змінена в бік любові 85

Домінанта Душевного Сонця 3, 93, 94, 99, 103, 104,0 106, 111, 113, 114, 118-121, 133, 134, 136, 145, 146, 163

Домінанти Душевного Сонця, які не борються 105

Дух 30, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 72, 94, 161

Егоїзм 3, 57, 62, 63, 66-70, 86-88, 90, 92, 103

Егоцентризм 52, 62, 89, 115, 116, 119

Емоція 26, 27, 42, 52

Закони 5, 8, 9, 57, 64, 88, 107, 126, 133

Згасання 33, 60, 83, 103

Здібність 16, 17, 42, 53, 75, 80, 97, 100, 159

Ідеал 5, 16, 21-24, 26, 27, 38, 41, 43, 44, 50, 74, 96

Ідея 80, 82, 86

Імпульс 22, 25, 26, 39, 51

Інтелект 4, 17, 26, 27, 42, 54, 68, 76, 80, 86, 98, 158

Інтуїція 17, 26, 28, 29, 32, 54, 76, 98, 158

Інстинкт 7, 15, 32, 63

Істина 28, 40, 57, 59, 96, 101, 108, 110

Класифікація 36

Конвергенція 6

Контрагент 37

Любов 93, 95-99, 101, 105-107, 110, 120, 121, 124, 133, 136, 140-143, 148, 149, 151, 153

Магнетизм 31

Мета 19,0 23

Мир 95, 105-108, 110, 124, 133, 136, 140-143, 148, 149, 151, 153

Миролюбність 93, 96, 97, 100, 119, 124

Мислення 7

Мотивація 23

Мудрість 94, 96, 109, 118

Невдоволеність 16

Ненависть 46, 49, 54, 80, 81, 86

Ненасильство 93, 101, 105, 107, 118-120, 124, 133, 140, 143, 149, 150, 151

Образ 24, 25, 43, 50, 51, 75

Оптимізм 99, 107

Пізнання 109

Підозрілість 52, 65

Подразнення 35, 36, 51

Працездатність 29, 77, 98

Порядки 33

Потреба 16, 18-25, 30, 43, 48-50 , 52, 72-74

Психіка 16

Релейні ядра 6

Ретикулярна формація 6, 163

Рефлекс 7, 163

Рецепція 8

Родина 60, 83

Самовдосконалення 102, 109

Самопізнання 27

Самопокарання 109

Самоочищення 102, 109

Самопожертва 109

Самоусвідомлення 27

Самітність 16, 36, 38

Свобода 86, 88

Святість 100, 108

Система 34, 62-64, 66, 86, 87, 105-107, 109

Спрага 15, 16, 20, 38, 49, 73

Страждання 16, 23

Страх 40, 48, 52, 53, 56, 60, 62, 65, 163

Таламус 6, 163

Талант 26, 75, 76, 80, 88

Фази 13

Хаос 64

Характер 17, 19, 26, 27, 32, 104

Цикл 4, 122, 125, 198

Цикл домінанти сатанинського вогню 4, 122, 123, 138

Цикл домінанти священного вогню 4, 123, 124, 138

Цикл Домінанти Душевного Сонця 4, 5, 124, 139, 148, 149, 152

Ц. Н. С. 6, 10, 26

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………..……3

Модуль 1. Поняття про домінанту …………………………………………….6

Модуль 2. Домінанта психічного вогню – джерело гігантської духовної активності людини…………………………………………………………………….14

Модуль 3. Три види домінанти психічного вогню…………………………..46

Домінанта сатанинського вогню………………………………………………46

Домінанта священного вогню…………………………………………………70

Домінанта Душевного Сонця………………………………………………….93

Модуль 4. Віковічна боротьба між трьома Домінантами психічного вогню за абсолютне світове панування – головний зміст історії людства………………114

Боротьба між домінантою священного вогню і домінантою сатанинського вогню………………………………………………………………………………….115

Боротьба Домінанти Душевного Сонця з домінантою сатанинського вогню і домінантою священного вогню……………………………………………………..118

Цикли Домінанти психічного вогню…………………………………………122

Вектор розвитку життя……………………………………………………….125

Модуль 5. Три Домінанти психічного вогню і майбутнє людини………..133

Усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню……135

Створення Домінанти Душевного Сонця……………………………………136

Невідкладність усунення домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню та створення Домінанти Душевного Сонця………………….137

Модуль 6. Проект «Домінанта психічного вогню»…………………………143

ДОДАТКИ

1. Домінанта психічного вогню як метод дослідження психології особистості…………………………………………………………………………..157

2.     Домінанта психічного вогню як метод дослідження історії людства….161

3. Нейрофізіологія Домінанти психічного вогню (припущення)………….162

4.     Приблизна програма курсу «Домінанти психічного вогню»…………..165

Словник……………………………………………………………………….169

Іменний покажчик……………………………………………………………170

Предметний покажчик………………………………………………………..174


home | Домінанта психічного вогню | settings

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу