home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


124

Імення доброго не прагни, не сором

Себе зажурою перед одвічним злом:

Від духу винного обезум'iти краще,

Аніж уславитись молитвою й постом.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава