home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


138

Нагадує мені берегова травиця

Ту косу, що плела колись небеснолиця.

Тож не топчи стебла: воно в останках, може,

Тюльпановидої красуні корениться.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава