home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


151

Прекрасний отроче, вже день устав із тьми!

Тож винеси вина й дзвінкий барбат візьми!

О, скільки вверг у прах Джемшідів і султанів

Цей осені прихід і цей відхід зими!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава