home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


16

Ви думкою найвищого сягнули,

Про Всеблагого теревені гнули,

А в тайне прозирнути не змогли:

Налепеталися — й навік заснули.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава