home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


168

Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай.

I зваж: як з іншими ти поведешся,

Того від інших і собі чекай.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава