home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


19

Не буде рож — є колючки над яром;

Погасне світло — вдовольнишся жаром;

Не буде шейха й ханаки* — ну що ж:

Здобріємо дзвіницею й зуннаром**.

* Ханак — місце молитви, монастир.

** Зуннар — пояс, який носили християни в мусульманських державах.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава