home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


2

Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі,

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі:

Того, що суджено, боятися не треба.

Боюсь неправедно прожити на землі.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава