home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


220

У мене тайна є — і тайну ту єдину

Я зараз виявлю (прости мою провину):

Тебе кохаючи, я ляжу в домовину,

Тебе кохаючи, у небеса полину!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава