home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


228

Що світ міняється — чи варто цим журитись?

Нехай міняється — ми будем веселитись!

Якби незмінною була природа, друже,

Ніколи б не діждав ти черги народитись!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава