home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


253

Я прагну свіжості рожевоюних щік,

Томлюсь, побачивши лози прозорий сік,

В усьому сущому волію частку мати,

До того, як у прах я повернусь навік.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава