home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


280

Не можу сонця я сховать за рожі-квіти,

Ні тайну виявить, яку привик таїти.

У океані дум знайшов перлину — розум,

I я перлину ту не смію провертіти.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава