home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


285

Ще вчора виспіли плоди твоїх надій,

Усе одержав ти, чого жадав, радій!

Та знай: без тебе все рішається зарані,

Що потім на путі трапляється твоїй.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава