home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


52

Чи діждемо жаданого спокою,

Чи дійдемо до хати над водою?

О, як я хочу після тисяч років

Зійти з землі хоч травкою малою!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава