home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


56

Часу скороминущого не бійся.

Змагає смерть найдужчого — не бійся:

Цю мить, що ти живеш, віддай утіхам!

Забудь старе — й грядущого не бійся!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава