home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


60

Хвилину радості в турботах не губи,

На порох не стирай під жорнами журби!

Немає жодного, хто б угадав майбутнє.

Тож пий, і розважайсь, і дівчину люби!


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава