home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


84

Що перед чаркою імперія Ковуса,

Кубадів гордий трон, ясні клейноди Туса?

Зітхання вранішнє з грудей коханця краще

За молитви того, кого страшить спокуса.


предыдущая глава | Рубаї | cледующая глава