home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Література про М. В. Порша

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. І—III. – К. – Відень, 1920 (перевидання – К., 1990).

Головченко В. І. Порш Микола Володимирович // Українська дипломатична енциклопедія. – У 2-х т. – Т. 2. – К., 2004.

Дорошенко В. Революційна Українська партія. – Львів, 1921.

Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 pp. – Т. 1. – Ужгород, 1932.

Жук А. Пам'яті Миколи Порша (1877—1944) // Сучасність. – 1962. – №1.

СолЬатенко В., Бевз Т., Татаренко Т. Лідер українських соціал-демократів (Микола Порш) // Українська ідея та її творці (друга половина XIX – початок XX століття). – К., 1999.

Скоропис О. Соціал-демократичний рух в Сквирськім, Васильківськім повітах в 1906 році // Нац. голос. – 1911. – Ч. 11—12.

СолЬатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: В 4-х т. – Т. І—IV. – Харків —Київ, 2008—2010.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х т. – К., 1996.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Т. І—IV. – Прага, 1921—1922.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.


Праці М. В. Порша | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «З\їзд рад викликав мене на Україну» ( Микола Олексійович Скрипник)