home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Праці про М. Ю. Шаповала

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. І—III. – Київ – Відень, 1920 (репринтне відтворення – 1990).

Миронець Н. І. Микита Шаповал про соборність України // Проблеми соборності України в XX столітті. – К., 1994.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918—1920 pp.). – К., 1999.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: В 4-х т. – Тт. І—IV. – Харків – Київ, 2008—2010.

Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського (В. Винниченко та М. Шаповал по допомогу до Москви – до Леніна). – Чикаго, 1973.

Українська політична еміграція. 1919—1945. Документи і матеріали. – К., 2008.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Т. І—IV. – Прага, 1921, 1922.


Праці М. Ю. Шаповала | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров\ю» (