home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Література про К. А. Левицького

Верига В. Визвольні змагання в Україні. 1914—1923. – Т. І. – Львів, 1998.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923. Історія. – Івано-Франківськ, 2001.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.

Литвин М. Е, Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Лозинський М. Галичина в 1918—1920 pp. – Прага, 1922 (Нью-Йорк, 1970).

Левицький Кость // Енциклопедія українознавства. – К., 1994. —Т. 4.– Львів, 1994.

Уряди України у XX ст. Науково-документальне видання. – К., 2001.


Праці К. А. Левицького | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «Виявляв велику енергію у важнійших хвилинах наших визвольних змагань»