home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Література про С. Голубовича

Великочій В. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914—1919 pp. – Івано-Франківськ, 2009.

Верига В. Визвольні змагання в Україні. 1914—1923. Т. І. – Львів, 1998.

Голубович Сидір // Енциклопедія українознавства. – Т. 2. – К., 1993.

Голубович Сидір // Короткий довідник з історії України. – К., 1994.

Західно-Українська Народна Республіка. Документи і матеріали у 5-ти т. Т. 2: Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ, 2002.

Литвин М. Е, Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Лозинський М. Галичина в 1918—1920 pp. – Прага, 1922 (Нью-Йорк, 1970).

Підкова І. 3., Шуст Е М. Довідник з історії України. – Т. І. – К., 1993.

Уряди України у XX ст.: Науково-документальне видання. – К., 2001.


«Ми поляжем, щоб славу і волю і честь, Рідний краю, здобути Тобі!» | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «Попросту свята по вдачі людина» ( Володимир Мойсейович Чехівський)