home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Література про С. С Остапенка

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. III. – К. – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990).

Дело членов Центрального Комитета Украинской партии социалистов-революционеров Голубовича, Петренко, Лизанивского, Часника, Ярослава и др. // Стен, отчет. – X., 1921.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918—1920. Документи і матеріали. – У 2-х т. – Т. 1—2. – К., 2006.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917—1921. – Т. 1. – Прага, 1942.

Осташко Т. С. Остапенко Сергій Степанович. // Енціклопедія історії України. Т. 7. – К., 2010.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918—1920 pp.). – К., 1990.

Христюк П. Записки і матеріали до історії Української революції. – Т. IV. – Прага, 1922.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

Уряди України в XX ст. Науково-документальне видання. – К.,2001.


«Селянин… не буде ніколи боротися з більшовиками» ( Сергій Степанович Остапенко) | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «І залишиться одна чиста ідея» (Всеукраїнський староста)