home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Праці Г. І. Петровського

Речи тов. Петровського. – X., 1920.

10 лет Октября. – X., 1927.

Детям о прошлом. – М. – Л., 1938.

Великий початок // Спогади старого більшовика. – К., 1969.

Вибрані статті і промови. Вид. 2-е, доп. – К., 1978.

Избранные произведения. – М., 1987.


«І залишиться одна чиста ідея» (Всеукраїнський староста) | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | Література про Г. I. Петровського