home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Література про І. П. Мазепу

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. І—III. – К. – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990).

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. У 2-х т., 3-х част. – К., 2006.

Державний центр УНР в екзилі: Статті і матеріали. Філадельфія – К. – Вашингтон, 1993.

Довідник з історії України: у 3-х т. – Т. 2. – К., 1995.

Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 pp. – Т. І. – Ужгород, 1932.

Енциклопедія українознавства. – Т. 4. – Львів, 1994.

Короткий довідник з історії України. – К., 1994.

Млиновецький Р Нариси з історії українських визвольних змагань 1917—1918. – Львів, 1994.

Нагорни Л. П. Прем'єр Української Народної Республіки (Ісаак Мазепа) // Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К., 1994.

Уряди України у XX ст. Науково-документальне видання. – К., 2001.


Праці І. П. Мазепи | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | «Вочевидь, над Україною висить якесь прокляття, яке не дає можливості злагоджено працювати»