home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Праці С. В. Косіора

Вибрані статті і промови. – К., 1968.

Література про С. В. Косіора

Туро И., Андреев А. Горизонты. Повесть о Станиславе Косиоре. – М., 1964.

Комуністична партія України: з'їзди і конференції. – К., 1991. – С 375—383.

О Станиславе Косиоре: Воспоминания, очерки, статьи. – М., 1989.

Погребінський М. Станіслав Вікентійович Косіор. – К., 1963.

Погребінський М. Станіслав Вікентійович Косіор. – К., 1967.

Погребинский М. Б. Станислав Викентиевич Косиор: Жизнь и деятельность. – М., 1981.

Погребинский М. Б. Председатель ВРК. – М., 1986.

Сапун М. М. С. В. Косіор: Світло й тіні політичної долі // Про минуле заради майбутнього. – К., 1989.

Станислав Викентиевич Косиор // Пропагандисты ленинской школы. – М., 1985.

Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17—23 березня 1920 p.: Стенограма. – К., 2003.


«Вочевидь, над Україною висить якесь прокляття, яке не дає можливості злагоджено працювати» | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | Література про С. В. Косіора