home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Праці В. К. Прокоповича

Сфрагістичні анекдоти. – Прага, 1938.

Печать Малоросссийская; Сфрагістичні етюди // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т. CLXIII. – 1954.

«Вічне підданство». До питання про правну природу з'єднання України і Москви. – Париж, 1976.


«Відповідальність за те, до чого вони не можуть прикласти рук» | Проект «Україна». 1917—1920 рр. Постатi | Література про В. К. Прокоповича