home   |   -   |   A-Z   |  


1

. : Jakub Karpi'nski, Nie by'c w my'sleniu poslusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia), bdw 1989, s. 136.

2

- , XIX . ; , (II ) , . . .

3

. : Wlodzimierz Medrzecki, Wojew'odztwo woly'nskie 19211939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spolecznych i politycznych, Wroclaw 1988, s. 82.

4

Tadeusz Hol'owko, Metody i drogi sanacji stosunk'ow we wschodniej Galicji i wojew'odztwach wschodnich, : Nie jeste'smy ukrainofilami. Polska my'sl polityczna wobec Ukrai'nc'ow i Ukrainy. Antologia tekst'ow, red. Pawel Kowal, Jan Oldakowski, Monika Zuchniak, Wroclaw 2002, s. 103. : . . , ó, 2012, . 108.

5

. : ̳, 19201939, - 1968, . 126127.

6

. : . [ ], 1863 ., 1929, . 1314.

7

( ), . - , 2001, . 195196.

8

, , 1933, . 32.

9

. : ˳ , . 25, - 1996/1997, . 4; , : - .

10

˳ , . 25, . 75.

11

, . , 1999, . 9.

12

. : Henryk Cimek, Komuni'sci, Polska, Stalin 19181939, Bialystok 1990, s. 47.

13

Wladyslaw Pob'og-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, 19141939, Gda'nsk 1990, s. 726727.

14

. : Andrzej Leon Sowa, Stosunki polsko-ukrai'nskie 19391947, Krak'ow 1998, s. 52.

15

, ( ), : , , . 3, 2001, . 118.

16

Grzegorz G'orny, Wyznania pulkownika Kuka, Tygodnik Powszechny, 29 maja 1994.

17

Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk J'ozewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukraine, Krak'ow 2008, s. 251.

18

. : Magdalena Nowak, Narodowcy i Ukrai'ncy. Narodowa Demokracja wobec mniejszo'sci ukrai'nskiej w Polsce 19221939, Gda'nsk 2007, s. 232.

19

. : Wlodzimierz Medrzecki, Inteligencja polska na Wolyniu w okresie miedzywojennym, Warszawa 2005, s. 261.

20

Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (IPMS), A 9V/8a. , 1939, 3 , 34.

21

Ryszard Torzecki, Kwestia ukrai'nska w polityce III Rzeszy 19331945, Warszawa 1972, s. 189.

22

IPMS, 1/107 A, Relacja ppor. Karola Witolda Daszkiewicza.

23

. : , 17 1939. - 19181939, 2009, . 356.

24

, 䳿 , : , , . , - 2001, . 3, . 354.

25

IPMS, I 96 .

26

, 17 1939..., . 548.

27

IPMS, I 96 F.

28

IPMS, I 97/D, Relacja Witolda Zajaczkowskiego.

29

Andrzej Leon Sowa, Stosunki..., s. 104.

30

, ..., . 9. ͳ (.. , ) ().

31

Ryszard Torzecki, Polacy Ukrai'ncy. Sprawa ukrai'nska w czasie II wojny 'swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 44.

32

Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka, t. 1, 19391945, Warszawa 1972, s. 249250.

33

Jerzy Krasowski, Wspomnienia Wolyniaka, bmw., bdw., s. 81.

34

. 30 1941. , . . , 2001, . 11.

35

, , 1975, . 118.

36

( ), ..., . 200.

37

..., . 123.

38

..., . 137.

39

..., . 131.

40

1941 . , . 1, 2006, . 104.

41

..., . 179.

42

, , 2003, . 36.

43

(), . 3833, . 2, . 3, . 12.

44

, . 3833, . 1, . 9, . 23.

45

, , , 1995, . 96.

46

AK w dokumentach, t. 2, Wroclaw Warszawa Krak'ow 1990, s. 139.

47

AK w dokumentach, t. 2, s. 139.

48

AK w dokumentach, t. 2, s. 331.

49

AK w dokumentach, t. 2, s. 331.

50

. : Andrzej Leon Sowa, Stosunki..., s. 150.

51

Andrzej Leon Sowa, Stosunki..., s. 151.

52

Studium Polski Podziemnej, (: SPP), 3.1.1.13.2.1, Sprawozdanie sytuacyjne z kraju za okres 22 czerwca-30 wrze'snia 1941 r.

53

. : Andrzej Leon Sowa, Stosunki..., s. 133.

54

, ..., . 99100.

55

, . 3833, . 2, . 2, . 57.

56

, . 3833, . 2, . 2, . 57.

57

. : , 19421943 ., 1999, . 14.

58

19421945, . 1, - 2005, . 208 ( - XX . , . 4).

59

, , : : (19201930 .), . , 2006, . 86.

60

, , (), : ˳ , . 27, 1997, . 7677.

61

˳ , . 27, . 78.

62

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo dokonane przez nacjonalist'ow ukrai'nskich na ludno'sci polskiej Wolynia 19391945, t. 1, Warszawa 2000, s. 805806.

63

. T. 2 19391955, . , 2005, . 5960.

64

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 738742, 12131218.

65

Zofia Grzesiakowa, Miedzy Horyniem a Slucza, Warszawa 1992, s. 299.

66

Wladyslaw Kobyla'nski, W szponach trzech wrog'ow, Chicago 1988, s. 26.

67

Antoni Gutkowski, Woly'n. Moje wspomnienia z lat 19161943, L'od'z 2004, s. 6667.

68

Antoni Gutkowski, Woly'n, s. 6667.

69

Wladyslaw Kobyla'nski, W szponach..., s. 26.

70

. : , ..., . 20.

71

(: ), . 3500, . 2, . 46, . 8595.

72

. : - . , . , 1996, . 29.

73

..., . 478.

74

IPMS, A9V8b, MSW, Dzial narodowo'sciowy. Raport z 12 stycznia 1944 roku Stosunki polsko-ukrai'nskie w kraju.

75

SPP, 3.1.1.13.2.1, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1943 nr 4/43.

76

Relacja policjanta, oprac. Grzegorz Motyka, Marek Wierzbicki, : Karta nr 24. : , , 2003, 28, . 305, 326327.

77

. . 2 19391955, . , 2005, . 152.

78

, 65, 49532, . 1, . 1749, . 25 VIII 1944 . .: , , 2000, . 15.

79

SPP, Sprawozdania sytuacyjne z Kraju za 1942/1943, nr 1/43, s. 9096.

80

, , , 1992, . 72.

81

Wladyslaw Hermaszewski, Echa Wolynia, Warszawa 1995, s. 63.

82

. : 'Sladami ludob'ojstwa na Wolyniu. Okrutna przestroga, cz. II, oprac. Leon Karlowicz, Leon Popek, Lublin 1998, s. 76.

83

Boguslaw Sobo'n, Woly'nski zyciorys, Warszawa 1999, s. 86.

84

, ..., . 87.

85

1943 1- 5 1943 , : ˳ . , . 2, - 1999, . 171172.

86

˳ . , . 2, . 171.

87

, , : ˳ . , . 4, . . , , 2003, . 22.

88

..., . 502, 504.

89

˳ . , . 2, . 173.

90

³ , ϳ , : ˳ , . 5, 1984, . 107.

91

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 1045. , ., . 62, 80, 100102, 110, 232237, 363, 421422, 425, 461462, 464, 570571, 579, 589, 679, 690691, 780, 801.

92

. ( ), , : 1943, 4. . : ˳ , . 24, - 19951996, . 195196.

93

Zenobiusz Janicki, W obronie Przebraza i w drodze do Berlina, Lublin 1997, s. 30.

94

SPP, Kolekcja 13, t. 61, Relacja mjr. T. Klimowskiego.

95

..., c. 398.

96

. : Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukrai'nski w dokumentach integralny nacjonalizm ukrai'nski jako odmiana faszyzmu, cz. 2, t. 4, Toronto 2002, s. 475.

97

. : Wladyslaw Filar, Woly'n 19391944. Eksterminacja czy walki polsko-ukrai'nskie. Studium historyczno-wojskowe zmaga'n na Wolyniu w obronie polsko'sci, wiary i godno'sci ludzkiej, Toru'n 2003, s. 3839.

98

. : , 19431944 ., 2003, . 188189.

99

Ihor Iljuszyn, UPA AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (19391945), Warszawa 2009, s. 110.  (, , , ).

100

Niepodleglo's'c jako drogowskaz. Rozmowa z Wasylem Kukiem, : Wiele twarzy Ukrainy. Rozmowy Izy Chru'sli'nskiej i Piotra Tymy, Lublin 2005, s. 178.

101

. : ..., . 502.

102

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow 1990, s. 127.

103

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo...

104

, , 1998, . 131132.

105

. : Adam Peretiatkowicz, Polska samoobrona w okolicach Lucka, Katowice 1995, s. 204.

106

..., c. 562.

107

. : Okrutna przestroga, oprac. Jerzy Debski, Leon Popek, Lublin 1997, s. 3637.

108

..., c. 544.

109

. : 'Sladami ludob'ojstwa na Wolyniu..., s. 76.

110

, ..., . 24.

111

. : Woly'nski testament, oprac. Leon Popek, Tomasz Trusiuk, Pawel Wira, Zenon Wira, Lublin 1997, s. 161.

112

28 1945 , : ..., . 442.

113

..., . 414415.

114

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 10451046. . . 121, 123138, 158159, 338339, 346347, 367380, 393399, 400, 490495, 502511, 513521, 731734, 737738, 743747, 750, 799, 802803, 817820, 822839, 850853, 860, 862868, 870906, 930931, 939942, 946947.

115

Jerzy Krasowski, Wspomnienia Wolyniaka, bdw., bmw., s. 84.

116

Wincenty Romanowski, Kainowe dni, Warszawa 1990, s. 78.

117

Wincenty Romanowski, Kainowe dni, Warszawa 1990, s. 8788.

118

Archiwum Adama Bienia. Akta narodowo'sciowe (19421944), oprac. Jan Brzeski, Adam Roli'nski, Krak'ow 2001, s. 111.

119

Henryk Cybulski, Czerwone noce, Warszawa 1990, s. 1011.

120

Henryk Cybulski, Czerwone noce, s. 106.

121

, ..., . 148.

122

, ..., . 148.

123

Wincenty Romanowski, ZWZ-AK n Wolyniu 19391944, Lublin 1993, s. 182.

124

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow Gda'nsk L'od'z 19901991, s. 348.

125

Waclaw Kopisto, Droga cichociemnego do lagr'ow Kolymy, Warszawa 1990, s. 114.

126

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 1074.

127

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 558.

128

, , 1113, . 7888, . 15 1944 .

129

Leon Karlowicz, Jastrzebiacy. Historia oddzialu i batalionu por. Jastrzebia w 27 Woly'nskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Lublin 1999, s. 59.

130

Leon Karlowicz, Jastrzebiacy, s. 60.

131

Leon Karlowicz, Od Zasmyk do Skrobowa, Opole 1994, s. 149150.

132

Olgierd Kowalski, Z Wolynia przez Polesie do Berlina. Wspomnienia zolnierza 27 Woly'nskiej Dywizji Piechoty AK, Bydgoszcz 2005, s. 30.

133

Olgierd Kowalski, Z Wolynia przez Polesie do Berlina, s. 32.

134

Wincenty Romanowski, ZWZ-AK na Wolyniu..., s. 181183.

135

. : Wladyslaw Filar, Woly'n 19391944..., s. 220.

136

Roman Kucharski, Krwawa luna, Warszawa 1997, s. 48.

137

Olgierd Kowalski, Z Wolynia..., s. 3132.

138

(), . 68, . 1, . 1, . 140141, .

139

Mikolaj Kunicki, Pamietnik Muchy, Warszawa 1959, s. 67.

140

Mikolaj Kunicki, Pamietnik Muchy, s. 65.

141

Fanny Solomian-Loc, Getto i gwiazdy, Warszawa 1993, s. 122.

142

Bogdan Musial, Memorandum Pantelejmona Ponomarienki z 20 stycznia 1943 roku O zachowaniu sie Polak'ow i niekt'orych naszych zadaniach, : Pamie'c i Sprawiedliwo's'c. Pismo Instytutu Pamieci Narodowej nr 1: 2006, s. 385.

143

, . 62, . 1, . 1623, . 5455.

144

. : , . , 2003, . 138139.

145

, . 3833, . 1, . 115, . 3, 21 IX 1943 . .: Mieczyslaw Juchniewicz, Polacy.., s. 260261.

146

Fanny Solomian-Loc, Getto..., s. 151.

147

SPP, MSW, 263/II, Wydzial spoleczny, Sprawozdania sytuacyjne z ziem polskich, s. 3435.

148

Mikolaj Kunicki, Pamietnik..., s. 430, 433.

149

˳ . , . 2..., . 340.

150

˳ . , . 11, 2007, . 473.

151

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow Gda'nsk L'od'z 1990, s. 349.

152

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 484.

153

. .

154

. : Okrutna przestroga..., s. 199.

155

, ... . -, - . . , 1992, . 130.

156

, . 3838, . 1, . 57, . 37, ⳻ 18 1944 .

157

˳ . , . 11, . 707.

158

, 1: 1995, . 107. ( ).

159

Tadeusz Sztumberk-Rychter, Artylerzysta piechurem, Warszawa 1967, s. 159160.

160

, 19431944 ., 2003, . 5062, 9193.

161

: , , , 10/2003: 19381947. - . , , , . 521.

162

Olgierd Kowalski, Z Wolynia przez Polesie do Berlina. Wspomnienia zolnierza 27 Woly'nskiej Dywizji Piechoty AK, Bydgoszcz 2005, s. 42.

163

Grzegorz Fedorowski, Le'sne ognie, Warszawa 1965, s. 7172.

164

Olgierd Kowalski, Z Wolynia..., s. 32.

165

. : Wladyslaw Filar, Woly'n 19391944. Historia, pamie'c, pojednanie, Warszawa 2009, s. 227.

166

Michal Fijalka, 27 Woly'nska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 160.

167

Ryszard Torzecki, Polacy Ukrai'ncy. Sprawa ukrai'nska w czasie II wojny 'swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 212.

168

Ryszard Torzecki, Polacy Ukrai'ncy, s. 210.

169

Ryszard Torzecki, Polacy Ukrai'ncy, s. 212.

170

SPP, A 9 5/9, Sprawy ukrai'nskie w polskiej prasie podziemnej za czerwiec, lipiec, sierpie'n 1943 roku, Rzeczpospolita Polska z 9 sierpnia 1943 roku.

171

Archiwum Adama Bienia..., s. 197199.

172

. : Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 19391944. Zycie codzienne, Warszawa 2000, s. 389.

173

Studium Polski Podziemnej (SPP), Radiogram otrzymany 6 sierpnia 1943 roku od Kazi, t. 73, radiogram 215.

174

.., c. 276.

175

Ryszard Torzecki, Polacy..., s. 221.

176

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow Gda'nsk L'od'z 1990, s. 346.

177

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, s. 346.

178

Archiwum Wschodnie, Zbi'or Wojciecha Bukata, Raport Biura Wschodniego Mt 17 II z 26 maja 1944 r.

179

Ibidem.

180

Archiwum Wschodnie, Zbi'or Wojciecha Bukata, Raport z ziem wschodnich nr 40.

181

Ryszard Torzecki, Polacy..., s. 272.

182

Lucyna Kuli'nska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle los'ow ludno'sci polskiej w latach 19431947, t. 2, Krak'ow 2003, s. 27.

183

Archiwum Wschodnie, Zbi'or Wojciecha Bukata, Memorial Polityczne i wojskowe polozenie Malopolski Wschodniej w 'swietle ostatnich wydarze'n.

184

. : Ryszard Torzecki, Polska my'sl polityczna wobec kwestii ukrai'nskiej w czasie II wojny 'swiatowej (kraj i emigracja), : Polska Polacy mniejszo'sci narodowe, red. Wojciech Wrzesi'nski, Wroclaw Warszawa Krak'ow 1992, s. 379.

185

Kwestia ukrai'nska i eksterminacja ludno'sci polskiej w Malopolsce Wschodniej, oprac. Lucyna Kuli'nska, Adam Roli'nski, Krak'ow 2004, s. 62.

186

Lucyna Kuli'nska, Dzieje..., t. 2, s. 137.

187

Kwestia ukrai'nska..., s. 9495.

188

Lucyna Kuli'nska, Dzieje..., t. 1, s. 7677.

189

. : Ryszard Torzecki, Polska my'sl..., s. 378.

190

Ryszard Torzecki, Polska my'sl..., s. 368.

191

, , 2000, . 1819.

192

, ..., . 19.

193

..., . 230.

194

19291955 ( ), ., 1955, . 117118.

195

Wladyslaw Filar, Chronologia wydarze'n na Wolyniu w latach 19391944, : Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 67.

196

˳ , t. 26, 2001, c. 364365.

197

..., c. 268, 270.

198

(19401950), . , . 1, 2007, . 540.

199

, , - ѳ 1993, . 536.

200

..., . 558.

201

, . 63, . 1, . 53, . 14.

202

, . 3833, . 1, . 3, . 53.

203

. , , 1995, . 87.

204

. : , , , ? 19411945 ., 1996, . 8384.

205

˳ , . 26, 2001, . 483, 492, 490.

206

..., . 342.

207

˳ , . 26, . 489.

208

(), . 9478, . 1, . 397, . 6566.

209

Ks. J'ozef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpie'n i grozy w Malopolsce Wschodniej 19391946, Krak'ow 1996, s. 292293.

210

Antypolska akcja nacjonalist'ow ukrai'nskich w Malopolsce Wschodniej w 'swietle dokument'ow Rady Gl'ownej Opieku'nczej 19431944, oprac. Lucyna Kuli'nska, Adam Roli'nski, Krak'ow 2003, s. 47.

211

Jerzy Wegierski, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 73.

212

. : Kwestia ukrai'nska i eksterminacja ludno'sci polskiej w Malopolsce Wschodniej..., s. 103.

213

Archiwum Akt Nowych (AAN), Zesp'ol Delegatura Rzadu, 202/111/121, k. 106.

214

Antypolska akcja nacjonalist'ow..., s. 15, 2223.

215

Woly'n. Galicja Wschodnia 19431944. Przewodnik po polskich i ukrai'nskich 'zr'odlach archiwalnych, t. 1, Warszawa Kij'ow 2003, ilustracja 17 cze'sci polskiej.

216

, . 3896, . 1, . 4, . 23.

217

, . 57, . 4, . 338, . 411.

218

., . 3836, . 1, . 66, . 43.

219

Kwestia ukrai'nska..., s. 59.

220

Ks. J'ozef Wolczanski, Eksterminacja narodu polskiego i ko'sciola rzymskokatolickiego przez ukrai'nskich nacjonalist'ow w Malopolsce Wschodniej w latach 19391945. Materialy 'zr'odlowe, cz. I, Krak'ow 2005, s. 426427.

221

..., c. 980.

222

..., . 990.

223

, . 57, . 4, . 338, . 412.

224

Jerzy Wegierski, W lwowskiej..., s. 105108.

225

Antypolska akcja nacjonalist'ow..., s. 167.

226

Raport z Ziem Wschodnich nr 39, k. 5.

227

, . 3833, . 1, . 157, . 62.

228

..., . 1058.

229

..., . 1086.

230

Kwestia ukrai'nska..., s. 106.

231

˳ . , . 4, . 126.

232

, . 1, . 23, . 928, . 190.

233

, . - , , ⳿, 19401950- , 2002, . 135.

234

, . 3836, . 1, . 64, . 97.

235

, . 3836, . 1, . 64, . 104.

236

, . 3833, . 2, . 3, . 5.

237

, 9478, . 1, 126, . 233235.

238

˳ , . 26, . 376377.

239

Raport polityczno-wojskowy z podr'ozy odbytej w czasie od 1 VI do 18 VI 44, : Ocalone archiwum Polski Podziemnej. Ziemie Wschodnie II RP w dokumentach ze zbioru Wojciecha Bukata, Warszawa 1997, s. 49.

240

Ks. J'ozef W'olcza'nski, Eksterminacja narodu polskiego..., s. 70.

241

Kwestia ukrai'nska i eksterminacja ludno'sci polskiej w Malopolsce Wschodniej..., s. 72.

242

Antypolska akcja nacjonalist'ow ukrai'nskich w Malopolsce Wschodniej w 'swietle dokument'ow Rady Gl'ownej Opieku'nczej 19431944, oprac. Lucyna Kuli'nska, Adam Roli'nski, Krak'ow 2003, s. 344.

243

, , 1993, . 7576.

244

, ³ , 2009, . 213214.

245

. : Berndt Rieger, Odilo Globocnik. Tw'orca nazistowskich oboz'ow 'smierci, Zakrzewo 2009, s, 197.

246

Berndt Rieger, Odilo Globocnik..., s, 197.

247

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow 1990, s. 9192.

248

. : Berndt Rieger, Odilo Globocnik..., s. 200.

249

Henryk Witkowski, Kedyw Okregu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 19431944, Warszawa 1984, s. 419.

250

, . 3959, . 1, . 143, . 6.

251

., . 1250.

252

., . 1252.

253

, . 3959, . 2, . 143, . 12.

254

, . 3833, . 1, . 153, . 2, 29 1 1944 .

255

, , . 3, 1978, . 377. Czerwony Sztandar 23 1944 , 5 1945 .

256

. : ..., . 1326.

257

..., . 542.

258

.., . 1400.

259

Raport z Ziem Wschodnich nr 45, k. 4.

260

. : Mariusz Zajaczkowski, Drogi do porozumienia miedzy polskim i ukrai'nskim podziemiem niepodleglo'sciowym w latach 19451947, : Od zniewolenia do wolno'sci. Studia historyczne, red. Adam F. Baran, Warszawa-Bialystok 2009, s. 273.

261

. : , 1940 . , 1996, . 141.

262

, 1940 ., . 142.

263

, . 3833, . 1, . 107, . 57.

264

.: Instytut Polski Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 30/I/4, Kolekcja Stanislawa Paprockiego.

265

Wincenty Romanowski, Kainowe dni..., s. 77.

266

SPP, 263/II MSW, Wydzial Stoleczny, Odezwa Woly'nskiego Komitetu Ukrai'nskiego, s. 51.

267

SPP, 263/II MSW, s. 51.

268

. : Woly'nski testament..., s. 104.

269

. : 'Sladami ludob'ojstwa na Wolyniu..., s. 270.

270

Kresowa Ksiega Sprawiedliwych 19391945. O Ukrai'ncach ratujacych Polak'ow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, oprac. Romuald Niedzielko, Warszawa 2007, s. 20.

271

, . 3833, . 1, . 131, . 7.

272

, . 3833, . 1, . 153, . 7, 28 29 1944 .

273

, . 3833, . 1, . 126, . 62.

274

, . 3833, . 1, . 126, . 71.

275

SPP, Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich za grudzie'n 1943 luty 1944 roku, s. 62.

276

Ibidem, k. 61.

277

Kresowa..., s. 20.

278

糿 , ij, 205, 5 VII 1934; : Sprawy Narodowo'sciowe 1934, nr 4; . : , , . II, 2009, . 177.

279

! , , , . III, 2010, . 543544.

280

. 19411944, . , 2003, . 266.

281

, , , . III, . 302305.

282

List pasterski metropolity Szeptyckiego do duchowie'nstwa i wiernych, : Znak 1988, nr 9, s. 78.

283

. : Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Wegierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 5 II 1946, Katowice 2007, s. 363.

284

Armia Krajowa w dokumentach, t. 3, Wroclaw Warszawa Krak'ow Gda'nsk L'od'z 1990, s. 60.

285

Ryszard Torzecki, Polacy i Ukrai'ncy.,., s. 150.

286

ks. J'ozef W'olcza'nski, Korespondencja arcybiskupa Boleslawa Twardowskiego z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 19431944, Przeglad Wschodni, 1992/1993, t. II, z. 2.

287

- , - 1969, . 2, . 423.

288

, , . III, . 318319.

289

- , . 396397.

290

-..., . 424.

291

˳ , . 26, . 491.

292

(19391944 .), 2005, . 264.

293

. : Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Wegierski, Kronika 2350 dni..., s. 502.

294

, . 1, . 23, T. 926, 27 8 1944 . .

295

, . 9478, . 1, . 126, . 233.

296

(: ), . 5001, . 2, . 20, . 15.

297

, . 3833, . 2, . 3, . 6468.

298

, . 3833, . 2, . 3, . 199202.

299

, . 9478, . 1, . 292, . 317.

300

..., . 1200.

301

, . 1, . 23, . 1730, . 65.

302

. : Henryk Koma'nski, Szczepan Siekierka, Ludob'ojstwo dokonane przez nacjonalist'ow ukrai'nskich na Polakach w wojew'odztwie tarnopolskim 19391946, Wroclaw 2004, s. 908909.

303

Lucyna Kuli'nska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle los'ow ludno'sci polskiej w latach 19431947, t. 1, Krak'ow 2003, s. 328.

304

..., c. 1222.

305

. : Lucyna Kuli'nska, Dzieje Komitetu..., s. 270.

306

˳ , . 10, 1994, . 119, 123.

307

. : . . . . 2- , . . , . 1, 2009, . 174175.

308

(), . 38675, . 1, . 12, . 130.

309

, . 1, . 23, . 2958, . 1620.

310

, . 1, . 23, . 5944, . 12, 27.

311

, . 38 724, . 1, . 34, . 120.

312

º, , 䳺 ... 19401950- , 2006, . 99.

313

Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jaroslawem Hrycakiem rozmawia Iza Chnz'sli'nska, Gda'nsk Warszawa 2009, s. 148149. : Ukrai'nska Partyzantka 19421960, Warszawa 2006.

314

, . 9478, . 1, . 292, . 317.

315

, .

316

Stefan Dambski, Egzekutor, Warszawa 2010, s. 81.

317

. : Dionizy Garbacz, Wolyniak, legenda prawdziwa. Stalowa Wola 2008, s. 7880.

318

. : Tomasz Balbus, O Polske Wolna i Niezawisla (19451948). WIN w poludniowo-zachodniej Polsce (geneza struktury dzialalno's'c likwidacja represje), Krak'ow Wroclaw 2004, s. 210.

319

˳ . , . 8, 2006, . 767.

320

, ...

321

wsp'oldzialaniu WIN UPA. Z Marianem Golebiewskim rozmawia Andrzej Romanowski, Tygodnik Powszechny 1990, nr 34.

322

. .

323

. : Mariusz Zajaczkowski, Sp'or Wierzchowiny. Dzialalno's'c oddzial'ow Akcji Specjalnej (Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach Chelm, Hrubiesz'ow, Krasnystaw i Lubart'ow na tle konfliktu polsko-ukrai'nskiego (sierpie'n 1944 roku-czerwiec 1945 roku), : Pamie'c i Sprawiedliwo's'c. Pismo Instytutu Pamieci Narodowej 2006, nr 1, s. 283.

324

Mariusz Zajaczkowski, Sp'or Wierzchowiny..., s. 287.

325

Mariusz Zajaczkowski, Sp'or Wierzchowiny..., s. 287.

326

Mariusz Zajaczkowski, Sp'or Wierzchowiny..., s. 282283.

327

Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 19191945, Warszawa 1992, s. 417.

328

. : Janusz Wrona, Stosunki polsko-radzieckie w latach 19441945 i ich aspekty ukrai'nskie, : Pogranicze. Studia z dziej'ow stosunk'ow polsko-ukrai'nskich w XX wieku, Lublin 1992, s. 98.

329

. 30- 50- . , , , . 1, 1996, . 308309.

330

NKWD polskie podziemie 19441945. Z teczek specjalnych J'ozefa W. Stalina, Krak'ow 1998, s. 209.

331

ҳ , . , , , 15691999, 2012, . 230.

332

. : Tomasz Balbus, Polske Wolna i Niezawisla..., s. 8687.

333

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), 84/241/55, k. 39. Zarzadzenie nr 010 34 PP podpisane przez pelniacego obowiazki szefa sztabu pulku por. Bereznickiego i chor. Dyryndo.

334

, . 3833, . 1, . 153, . 44.

335

Relacja J'ozefa Doli'nskiego, Wojskowy Instytut Historyczny, Relacje i wspomnienia, IV/44/220, k. 38.

336

. : Igor Halagida, Szpieg Watykanu. Kaplan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (18961977), Warszawa 2008, s. 4647.

337

CAW, IV 521.8.112, k. 112.

338

˳ , . 33, 2001, . 523524.

339

( ), . - 1947/48, 1950, . 129.

340

CAW, IV 521.8.16, 8 Dywizja Piechoty, Zeznanie Jana Pulandy z 15 IV 1946 r.

341

Archiwum Instytutu Pamieci Narodowej (AIPN), 846/625, k. 122.

342

˳ , . 34, . 103.

343

CAW, IV 521. 8.16, k. 242, Meldunek zwiadowczy z dnia 17 VII 1946, 2 oddzial 8 DP.

344

CAW, IV 521.8.55, 8 Dywizja Piechoty, Meldunek specjalny o napadzie banderowc'ow w m. Wolkowyja w dniu 15 VII 1946 r.

345

Sprawozdanie stenograficzne z posiedze'n Krajowej Rady Narodowej w dn. 20, 21, 22 i 23 wrze'snia 1946 r., Warszawa 1946, s. 475476.

346

Ignacy Blum, Z dziej'ow Wojska Polskiego w latach 19441948, Szkice i dokumenty, Warszawa 1968, s. 54.

347

AIPN, MBP, X 16, k. 2829.

348

AIPN, MBP, X 8, k. 181182, Akta sprawy Miroslawa Onyszkewycza.

349

AIPN 846/625, k. 121.

350

Akcja Wista. Dokumenty, red. Eugeniusz Misilo, Warszawa 1993, s. 8384. : ³. , ̳, -, 1997, . 92.

351

. : Akcja Wisla..., s. 65; ³, . 71.

352

Akcja Wisla, s. 93; ³, . 102.

353

Akcja Wisla, s. 169170; ³, . 183.

354

Akcja Wisla, s. 225; ³, . 244.

355

AIPN, , 1580/75/641, . 241.

356

. : Lukasz Kami'nski, Ukrai'ncy w COP Jaworzno, : Historia martyrologii wie'zni'ow oboz'ow odosobnienia w Jaworznie 19391956, red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Wo'zniczka, Jaworzno 2002, s. 74.

357

AIPN, MBP, 1580/75/641.

358

Wiele twarzy Ukrainy. Rozmowy Izy Chru'sli'nskiej i Piotra Tymy, Lublin 2005, s. 189.

359

CAW, IV 501.1A, t. 611, k. 54, 9, 2021, 59.

360

, , 1956, . 153.

361

Archiwum Pa'nstwowe w Rzeszowie, Sr 556/48, k. 109, Akta sprawy Irona Kudlajczuka.

362

Archiwum Pa'nstwowe w Warszawie, Sr 450/50, t. 4, k. 61118.

363

. : ³ 1947 ( - XX . , . 5), 2006, s. 382.

364

³ 1947..., . 760761.

365

³ 1947..., . 770.

366

Wladyslaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludob'ojstwo..., s. 1038, 1040, 1045, 1056.

367

Dawid Warszawski (Konstanty Gebert), Nazywanie nieszcze'scia, Polityka nr 45, 7 listopada 2009.

368

Piotr Zajac, Prze'sladowania ludno'sci narodowo'sci polskiej na terenie Wolynia w latach 19391945 ocena karnoprawna zdarze'n w oparciu o ustalenia 'sledztwa OK'SZPNP w Lublinie, : Zbrodnie przeszlo'sci. Opracowania i materialy prokurator'ow IPN, t. 2, Ludob'ojstwo, Warszawa 2008, s. 44.

369

. : Bernard Bruneteau, Wiek ludob'ojstwa, Warszawa 2005, s. 171.

370

Bernard Bruneteau, Wiek ludob'ojstwa..., s. 22.

371

, ³ (19391945 .), 1999, . 153.


| ³ ³. - 1943-1947 . |