home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню
Школа не виконує закону про мову


З мовчазного потурання державної влади (української за формою, але бурятсько-білорусько-малоросійської за змістом) рідна школа не виконує закону про рідну мову. В південно-східних регіонах країни масово панує російська мова викладання, хоча за всіма переписами населення там переважають етнічні українці. Влада вибріхується, що все це робиться за бажанням батьків учнів. Але, панове, як можна антиукраїнську діяльність порушників Конституції виправдовувати бажаннями самих порушників?!

Адже мова – це душа нації. Розвивається мова – розквітає національна культура, освіта, наука, мистецтво, цементується почуття патріотизму, приходить усвідомлення національної ідеї, єдності українства, відчуття впевненості в собі, у своїй владі. І навпаки, у занедбання мови на довгі роки закладається зневіра і розчарування у своїй нації, в життєздатній силі патріотизму, байдуже ставлення до освіти, науки, культури, престижу самої школи. В такій школі нема потягу до навчання.

Школу, що втратила суспільний престиж, масово покидають молоді вчителі-чоловіки. Є такі заклади, де лише директор і завгосп – чоловіки, а весь педколектив жіночий. Приклад чоловіків підхопили кращі молоді вчительки. Зостався старий, обмежений у всіх відношеннях, педагогічний баласт, для якого буква навчальної програми важливіша за живу дитячу душу. Це не можна вважати нормальним явищем в добу національного відродження українства. Кращі педагоги не змирилися з падінням престижу вчителя в суспільстві і в тяжкі кризові роки першими покинули освітянську ниву. Хто подався за кордон на заробітки, хто зайнявся бізнесом, пошуками краще оплачуваної роботи. Повернути їх назад до школи вже нереально. Навіть попри значне підвищення зарплати.Чи освічена наша освіта? | Чи ми, українці, одної крові? Роздуми над недолею | «Жіноча» школа виховує пасивних громадянLoading...