home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Кондaкъ є7.

Б
оготeчнаz ѕвэздA kви1сz нaмъ, Богомaти, пречестнaz їкHна ТвоS, лучaми бо чудeсъ t їкHны и3сходsщихъ всёхъ вёрныхъ Ти2 њсіzвaеши, мрaкъ грэх0вный и3 мглY скорбeй нaшихъ прогонsеши и3 всёхъ и4щущихъ спасeніz наставлsеши съ вёрою воспэвaти Б0гу:
Ґ
ллилyіа.


Јкосъ д7. | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ є7.